Vyr. specialistė Diana Šeirienė

Kab. Nr.: 
104
Tel. : 
+370 445 52693
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.           

 • Organizuoja tvenkinių hidrotechninių statinių priežiūros darbus.

 • Saugo ir tvarko įvykdytų melioracijos projektų archyvinę medžiagą, melioracijos statinių apskaitą, kuria skaitmeninę melioracijos statinių duomenų bazę.

 • Geodeziniais prietaisais fiksuoja melioracijos statinius, fiksuoja duomenis apie pasikeitimus po atliktų melioracijos statinių remonto, rekonstrukcijos darbų, patikslintų atkasamų drenų vietas planuose.

 • Derina topografines nuotraukas ir projektus.

 • Vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir rengia pirkimo dokumentus vykdomiems pirkimams dėl melioracijos darbų ir paslaugų pirkimo.

 • Kaupia, sistemina, apibendrina, analizuoja statistinius duomenis ir teikia informaciją melioracijos klausimais.           

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
 • studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba);
 • studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – geodezijos ir kartografijos patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su ArcGIS programomis.

Transporto priemonių pažymėjimai:

 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).