Vyr. specialistas Robertas Niklovas

Kab. Nr.: 104 Tel. : +370 445 43866

Einamųjų metų užduotys

 

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Rengia melioracijos statinių eksploatacijos ir remonto darbų perspektyvinius ir einamųjų metų planus, melioracijos darbų projektavimo užduotis, technines specifikacijas, naudodamasis programa "Sistela" sudaro sąmatas..
 • Geodeziniais prietaisais fiksuoja melioracijos statinius, duomenis apie pasikeitimus po atliktų melioracijos statinių remonto, rekonstrukcijos darbų..
 • Dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos bei kitų žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir schemas, derina projektus, detaliuosius planus, topografines nuotraukas ir projektus..
 • Organizuoja melioracijos statinių rekonstrukcijos ir remonto darbų techninės ir sąmatinės dokumentacijos ekspertizę, darbų vykdymo techninę ir projekto vykdymo priežiūrą.
 • Organizuoja tvenkinių hidrotechninių statinių priežiūros darbus.
 • Rengia melioracijos darbų ir paslaugų pirkimo dokumentus vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
 • studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba);
 • studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirties sritis – hidrotechnikos (melioracijos) srities patirtis;
 • darbo patirtis srityje – 1 metai;
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • gebėti dirbti su geoinformacinėmis sistemomis.

Transporto priemonių pažymėjimai:

 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:

 • melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovo atestatas.