Vedėjo pavaduotoja Margarita Lipskienė

Kab. Nr.: 
330
Tel. : 
+370 445 54754
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Vykdyti socialinių paslaugų skyrimo, organizavimo Kretingos rajono gyventojams kontrolę, dalyvauti atvejo vadybos posėdžiuose. Rinkti informaciją apie teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą, pasikeitimus. Rengti Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus šiais klausimais ir teikti svarstymui Savivaldybės tarybai.
 • Organizuoti ukrainiečių, pasitraukusių dėl karo, turinčių laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, išmokų, soc. paslaugų skyrimą, konsultuoti juos socialinės paramos klausimais, bendrauti su atsakingais specialistais dėl ukrainiečių apgyvendinimo, sveikatos apsaugos, švietimo, kitais jiems aktualiais klausimais.
 • Dalyvauti teismo posėdžiuose dėl neveiksnumo bei rūpybos nustatymo asmenims, rūpintojų ir globėjų jiems paskyrimo. Susipažinti su teisminės ekspertizės, specialistų išvadomis apie  neveiksnių asmenų būkles, buities sąlygas, globėjų tinkamumą atlikti pareigas.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
 • Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
 • Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
 • Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
 • Organizuoja piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimą ir mokėjimą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje.
 • Pavaduoja skyriaus vedėją jo ligos, kasmetinių atostogų ir komandiruočių metu.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – socialinis darbas;
 • studijų kryptis – ekonomika;
 • studijų kryptis – teisė;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – socialinės paramos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.