Vedėjo pavaduotoja Margarita Lipskienė

Kab. Nr.: 
331
Tel. : 
+370 445 54754
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
 • Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
 • Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
 • Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
 • Organizuoja piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimą ir mokėjimą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje.
 • Pavaduoja skyriaus vedėją jo ligos, kasmetinių atostogų ir komandiruočių metu.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – socialinis darbas;
 • studijų kryptis – ekonomika;
 • studijų kryptis – teisė;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – socialinės paramos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.