Sporto organizatorius Vaidotas Gedvilas

Specialistas atlieka šias funkcijas

  • tvarko dokumentus, susijusius su sporto renginių organizavimu seniūnijoje;
  • organizuoja sporto veiklą seniūnijoje, dalyvauja rajono sporto renginiuose, seminaruose;
  • organizuoja seniūnijos gyventojams sporto ir sveikatingumo renginius;
  • organizuoja ir veda sporto klubo nariams seminarus kūno kultūros klausimais;
  • palaiko ryšius su visuomenės informavimo priemonėmis spaudai savo kompetencijos klausimais;
  • vykdo kitus seniūno nurodymus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

  • turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsimokslinimą ir sportinio darbo organizavimo patirtį.