Sporto organizatorė Vanda Puškorienė

Specialistas atlieka šias funkcijas

  • kaupia ir tvarko dokumentus, susijusius su sporto ir renginių organizavimu seniūnijoje;
  • dalyvauja rajono sporto renginiuose, seminaruose;
  • organizuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams sporto ir sveikatingumo renginius;
  • ruošia teisėjus, visuomeninius instruktorius;
  • palaiko ryšius su visuomenės informavimo priemonėmis sporto klausimais;
  • vykdo kitus miesto seniūno pavedimus ir užduotis savo kompetencijos srityje.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

  • turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsimokslinimą ir sportinio darbo organizavimo patirtį.