Sporto organizatorė Sonata Valinskienė

Specialistas atlieka šias funkcijas

  • kaupia ir tvarko dokumentus, susijusius su sporto ir renginių organizavimu seniūnijoje;
  • dalyvauja rajono sporto renginiuose, seminaruose;
  • organizuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams sporto ir sveikatingumo renginius;
  • atsako už seniūnijos komandos sudarymą ir jos dalyvavimą Kretingos rajono seniūnijų sporto šventėje;
  • palaiko ryšius su visuomenės informavimo priemonėmis sporto klausimais;
  • vykdo kitus Salantų miesto seniūnijos seniūno pavedimus ir užduotis savo kompetencijos srityje.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

  • ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;
  • būti  susipažinęs ir gebėti  taikyti  LR įstatymus,  Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir vadovautis šios pareigybės aprašymu.