Specialistė Jurgita Kairienė

Tel. : +370 445 79028

Specialistas atlieka šias funkcijas

 • organizuoja interesantų priėmimą pas miesto seniūną;
 • peržiūri dokumentus: registruoja, atiduoda pagal paskirtį arba su seniūno rezoliucija įteikia ją vykdytojams;
 • sutvarko siunčiamų ir gaunamų dokumentų registrą;
 • priima ir perduoda faksogramas, telegramas, telefonogramas;
 • išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams pažymas apie šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
 • pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 • rengia dokumentus Notariato įstatyme ir Civiliniame kodekse numatytiems notariniams veiksmams atlikti;
 • rengia dokumentus laidojimo leidimams išduoti;
 • rengia svečių priėmimą pas miesto seniūną;
 • priima iš gyventojų prašymus dėl vietinės rinkliavos (už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą) lengvatų. taikymo. Sistemina gautus dokumentus, rengia pažymas ir teikia rinkliavos administratoriui;
 • registruoja Kretingos miesto seniūnijos gyventojų šunis ir kates. Tvarko šunų ir kačių registracijos ir mokesčių apskaitos žurnalus;
 • registruoja Kretingos miesto vaikus nelankančius darželio ir organizuoja kalėdinių dovanėlių dalinimą;
 • vykdo kitus miesto seniūno pavedimus ir užduotis savo kompetencijos srityje.
 • pavaduoja specialistą (atliekantį gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas) kai jo nėra.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • turi turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsimokslinimą ir raštvedybos organizavimo patirtį bei darbo su kompiuteriu įgūdžių.