Seniūnas Kazimieras Galdikas

Tel. : 
+370 445 70155
Mob.: 
+370 698 89117
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Tvarkyti ir prižiūrėti seniūnijos teritorijoje esančius kultūros paveldo objektus, gamtos paminklus ir kitas viešąsias erdves, atlikti šienavimo darbus.

 • Su seniūnaičiais aptarti gatvių su žvyro bei asfalto dangomis priežiūrą ir remontą. Gerinti susisiekimo seniūnijos keliais sąlygas, tinkamai juos eksploatuoti.

 • Sušaukti 3 seniūnaičių sueigas. Suorganizuoti susitikimus su kultūros centro darbuotojais, bendruomenės atstovais. Padėti organizuoti renginius.

 • Dalyvauti vykdomame projekte "Žuvų migracijos kliūčių pašalinimas ties Salantų miesto užtvanka ir vandens telkinio būklės gerinimas, siekiant atkurti Salanto upės vagą“.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
 • Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
 • Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
 • Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo LR Vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnyje pavestas funkcijas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – nepasirinkta;

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 • kalba – rusų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B1.