Raštvedė Nijolė Ruokienė

Tel. : 
+370 445 70153
El. paštas: 

Specialistas atlieka šias funkcijas

 • atlieka savarankiškai pavestą darbą;
 • užtikrina tvarką prekyvietėje;
 • žino prekybos vietų galiojančias taisykles, sanitarinius- higieninius reikalavimus;
 • moka įforminti buhalterinius ir kasos dokumentus, piniginių ženklų patikrinimo būdus;
 • pildo vietinės rinkliavos išduodamų leidimų registracijos žurnalą;
 • surinktus pinigus įneša į administracijos kasą;
 • žino saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir apsaugos reikalavimus, darbo tvarkos taisykles;
 • sprendžia konfliktines situacijas iškilusias prekybos vietose;
 • nagrinėja ir apibendrina pirkėjų pasiūlymus, pageidavimus, pastabas;
 • deklaruoja ir pildo dokumentus, reikalingus gyvenamajai vietai deklaruoti, vykdo pažymų išdavimą apie gyvenamosios vietos deklaravimą;
 • įrašo naujai priregistruotų ar išregistruotų gyventojų duomenis kompiuteryje;
 • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų duomenų apskaitą;
 • konsultuoja gyventojus vietos deklaracijos klausimais;
 • kontroliuoja įgaliojimų ir kitų vertybinių dokumentų autentiškumą, tikrina piniginių ženklų tikrumą;
 • vykdo kitus seniūno nurodymus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • Kasininko- raštvedžio išsimokslinimas turi būti ne mažesnis kaip aukštesnysis.