Paminklotvarkininkė Meda Skersienė

Tel. : 
+370 445 55119
Mob.: 
+370 663 78940
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia savivaldybės kultūros paveldo vertybių apsaugos programą, priemonių planą ir kultūros paveldo objektų tvarkymo darbų programą, organizuoja jos įgyvendinimą.
 • Kaupia informaciją apie kultūros vertybes, esančias savivaldybės teritorijoje.
 • Atlieka nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitą, išaiškina ir registruoja konkrečias nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes.
 • Nustatyta tvarka vykdo kultūros paveldo objektų būklės stebėseną, apžiūrą.
 • Organizuoja kultūros paveldo objektų apskaitą ir apsaugą.
 • Tarpininkauja tarp kultūros paveldo objektų valdytojų (naudotojų) ir Kultūros paveldo departamento.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – paveldo studijos;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – kultūros paveldo srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Transporto priemonių pažymėjimai:

 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).