Mero padėjėja Viktorija Karčiauskienė

Kab. Nr.: 
201
Tel. : 
+370 445 51442
El. paštas: 
Organizacija :

Politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

  • Padeda Savivaldybės merui planuoti darbotvarkes.
  • Padeda Savivaldybės merui organizuoti susitikimus, pasitarimus, renginius, priėmimus.
  • Padeda Savivaldybės merui pasirengti Savivaldybės tarybos posėdžiams.
  • Koordinuoja su Savivaldybės mero, tarybos ir komitetų aptarnavimu susijusią raštvedybą.
  • Rengia Savivaldybės mero padėkas, sveikinimus juridiniams ir fiziniams asmenims.
  • Savivaldybės mero pavedimu, dalyvauja Savivaldybės tarybos ir komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose, pasitarimuose.
  • Savivaldybės mero pavedimu, rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, kitų dokumentų ir raštų projektus savo kompetencijos klausimais.
  • Savivaldybės mero pavedimu, kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, komitetų, komisijų ir darbo grupių nutarimų, Savivaldybės mero potvarkių, pavedimų vykdymą, informuoja apie vykdymo eigą Savivaldybės merą.
  • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.