Administracijos direktorius Egidijus Viskontas

Kab. Nr.: 
207
Tel. : 
+370 445 52552
Mob.: 
+370 695 12350
El. paštas: 

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

  • Vadovauja Savivaldybės administracijai;
  • Atlieka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalyje ir kituose teisės aktuose nurodytas funkcijas.
  • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  • išsilavinimas – aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas (iki 2024 m. sausio 1 d.);

  • vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.