Administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Turauskaitė

Kab. Nr.: 
208
Tel. : 
+370 445 52757
Mob.: 
+370 687 88728
El. paštas: 

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Organizuoja ir koordinuoja programų ir projektų, susijusių su Europos Sąjungos, Nacionalinių ir kitų fondų skiriama parama, rengimą Savivaldybėje, prižiūri šių programų ir projektų įgyvendinimą.
 • Koordinuoja Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus veiklą ir kitų struktūrinių padalinių bei į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų veiklą programų ir projektų rengimo klausimais.
 • Organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės plėtros programų rengimą, koregavimą ir įgyvendinimą.
 • Organizuoja rajono plėtros ir strateginio veiklos planų rengimą, vykdymo stebėseną ir koregavimą Savivaldybėje.
 • Koordinuoja rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo ir taisymo darbus.
 • Atlieka visas savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, nustatytas Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose.
 • Dalyvauja savivaldybės Tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe.
 • Organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės bendradarbiavimą su visuomeninėmis organizacijomis.
 • Vadovauja rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centrui ir dalyvauja  civilinės saugos mokymuose, priemonėse ir mobilizacijos štabo darbe.
 • Atstovauja Savivaldybei bendradarbiaujant su įmonėmis ir verslo organizacijomis.
 • Vadovauja Kretingos rajono savivaldybės eismo saugumo komisijai, organizuoja saugaus eismo priemones savivaldybėje ir atsako už jų įgyvendinimą.   
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.