Kalba

Pagal Konstitucijos 14 straipsnį lietuvių kalba yra valstybinė kalba. Konstitucinis valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas reiškia, kad lietuvių kalba yra konstitucinė vertybė. Valstybinė kalba saugo tautos identitetą, integruoja pilietinę tautą, užtikrina tautos suvereniteto raišką, valstybės vientisumą ir jos nedalomumą, normalų valstybės ir savivaldybių įstaigų funkcionavimą. Valstybinė kalba yra svarbi piliečių lygiateisiškumo garantija, nes leidžia visiems piliečiams vienodomis sąlygomis bendrauti su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, įgyvendinti savo teises ir teisėtus interesus. Konstitucinis valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas taip pat reiškia, kad įstatymų leidėjas privalo įstatymais nustatyti, kaip šios kalbos vartojimas užtikrinamas viešajame gyvenime, be to, jis turi numatyti valstybinės kalbos apsaugos priemones. Lietuvių kalba, pagal Konstituciją įgijusi valstybinės kalbos statusą, privalo būti vartojama visose valstybės ir savivaldos institucijose, visose Lietuvoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose; įstatymai ir kiti teisės aktai turi būti skelbiami valstybine kalba; raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai dokumentai privalo būti tvarkomi lietuvių kalba; valstybės ir savivaldos institucijos, įstaigos, įmonės bei organizacijos tarpusavyje susirašinėja valstybine kalba.

 

Atsakingas specialistas

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Kalbos tvarkytoja
Rita Kasparavičiūtė
303 (8 445) 75117   rita [dot] kasparaviciute [at] kretinga [dot] lt

 

Paskirtis – įgyvendinti valstybinę (perduotą savivaldybėms) valstybinės kalbos kontrolės funkciją, kontroliuoti, kaip savivaldybės teritorijoje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir kiti norminiai teisės aktai, nustatantys valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo reikalavimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – valstybės tarnyboje.

 

Funkcijos

Į kalbos tvarkytoją prašome kreiptis:

  • jeigu Jūs pastebėjote nelietuvišką ar netaisyklingą viešąjį užrašą, valgiaraštį, prekės etiketę;
  • jeigu Jūs buvote aptarnautas, Jums suteikta informacija ar pateiktas dokumentas nevalstybine kalba;
  • jeigu paslaugos teikėjas ar prekės pardavėjas Jūsų prašymu nepateikė prekės ar paslaugos aprašo valstybine kalba;
  • bet kuriais kitais Jums rūpimais su kalba susijusiais klausimais.

 

Naujienos

Rašėme diktantą

Kretingos rajono savivaldybėje, mokyklose kovo 2 dieną buvo rašomas Nacionalinis diktantas. Vienuoliktą kartą organizuojamo Nacionalinio diktanto tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja taisyklingai.  Išsamiau »

Atsakėme į tūkstantį kalbos klaustukų

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Drevernos kultūros namuose, vyko Lietuvių kalbos dienoms skirtas jau tradiciniu tapęs tarpsavivaldybinis protų mūšis „Tūkstantis kalbos klaustukų“. Į trečią kartą vykstantį protų mūšį iš Palangos miesto, Kretingos ir Klaipėdos rajonų savivaldybių atvyko po 10 dalyvių, kurie pasiskirstė į 6 komandas.  Išsamiau »

Informacija kalbos vartotojams

Kad rengiami dokumentai, skelbimai, kiti įvairūs tekstai būtų taisyklingi ir sklandūs, paprasčiausias ir greičiausias būdas – naudotis interneto svetainėmis.

Suabejoję dėl žodžių rašybos, reikšmės, sandaros, linksnių, prielinksnių, įvairių formų vartojimo, sakinio skyrybos – pasinaudokite Valstybinės lietuvių kalbos komisijos interneto svetainės Konsultacijų banku http://www.vlkk.lt/konsultacijos  Išsamiau »