Išduoti leidimai ir priimti sprendimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius Darbėnų seniūnijoje

Išduoti leidimai ir priimti sprendimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius Darbėnų seniūnijoje

2022 m.