Naujienos

Gegužės 28 dieną vyks 4-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis

Gegužės 28 dieną 10 valandą Kretingos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga, vyks 4-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 41 klausimą. Tarybos posėdžio darbotvarkė pateikiama Savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt ir rajoninėje spaudoje.

Gegužės 25-27 dienomis kviečiami komitetų posėdžiai.

Pristatyta eismo saugumo Kretingos mieste galimybių studija

Gegužės 21 d. Kretingos rajono savivaldybėje įvyko parengtos „Automobilių, geležinkelių transporto ir pėsčiųjų eismo saugumo Kretingos mieste galimybių studijos“ aptarimas. UAB „Smart Continent LT“ direktorius Andrius Jaržemskis ir projektų vadovas Giedrius Padvilkis susirinkusiesiems pristatė, kaip būtų galima išspręsti pagrindines problemas, kad Kretingoje eismo dalyviai jaustųsi saugiau.  Išsamiau »

Kretingoje lankėsi dviračių žygio „Per žydinčią Lietuvą“ dalyviai

Lietuvai pagražinti draugija kartu su šalies savivaldybėmis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio ir Lietuvai pagražinti draugijos 20-mečio garbei pradėjo dviratininkų žygį „Per žydinčią Lietuvą“. Gegužės 19 dieną žygio dalyviai svečiavosi Kretingoje, kur juos pasveikino Kretingos rajono savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, kretingiškiai, koncertavo įvairūs Kretingos meno kolektyvai.  Išsamiau »

Pareigūnai tikrins viešąsias vietas

Siekiant tinkamai užtikrinti viešąją tvarką, Kretingos rajono savivaldybės viešosios tvarkos specialistė Renata Jonauskienė kartu su Kretingos rajono policijos komisariato pareigūnais gegužės 25-29 dienomis tikrins viešąsias vietas.

Pareigūnai fiksuos, ar nepažeidžiama viešoji tvarka parkuose, sporto aikštynuose, vaikų žaidimų aikštelėse ir kitose žmonių pamėgtose susibūrimų vietose, ar gyventojai laikosi Gyvūnų laikymo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių.  Išsamiau »

Skelbimai

Komitetų posėdžiai

Kviečiame dalyvauti vaizdo konferencijoje apie žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimą

2015 m. gegužės 27 d. 14 val. bus surengta pirmoji vaizdo konferencija bibliotekų lankytojams. Vaizdo konferenciją galėsite stebėti artimiausioje biliotekoje. Konferencijos metu bus kalbama apie šiuo metu vykstantį žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimą. Prie minėtos transliacijos galėsite prisijungti ŠIUO ADRESU.

Nacionalinė mokėjimo agentūra
prie Žemės ūkio ministerijos

Labdara maisto produktais Kretingos kaimiškojoje seniūnijoje

Labdara maisto produktais Kretingos kaimiškojoje seniūnijoje bus dalijama 2015 m. gegužės mėn.:

Vydmantai (prie bibliotekos)

  • Gegužės 27 d. 12.00-14.00 val.
  • Gegužės 28 d. 12.00-14.00 val.

   Išsamiau »

XI - osios Kretingos rajono seniūnijų sporto žaidynės mero prizams laimėti

Gegužės 30 d. (šeštadienį) Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos stadione vyks XI - osios rajono seniūnijų sporto žaidynės Kretingos rajono savivaldybės mero prizams laimėti.

Sporto žaidynių programa  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas prevencijos simboliui išrinkti

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas skelbia Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos konkursą „Prevencijos simbolis“. Konkursas skirtas išrinkti prevencijos simbolį, susijusį su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, kuris didintų visuomenės sąmoningumą ir atskleistų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos svarbą bei skatintų visuomenę nevartoti psichoaktyviųjų medžiagų ir rinktis sveiką gyvenimo būdą.  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas karjeros valstybės tarnautojo pareigoms užimti

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Darbėnų seniūnijos seniūno (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (A lygis 13 kategorija).  Išsamiau »

Organizuojamas daugiabučio namo butų savininkų balsavimas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo

Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Kretingos rajono savivaldybės administracija organizuoja daugiabučio namo Vilniaus g. 31B, Kretingos m., butų savininkų pakartotinį balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.  Išsamiau »

Labdara maisto produktais Kretingos mieste

Labdara maisto produktais Kretingos mieste bus dalijama:

2015 m. gegužės mėn.:

  • 27 dieną - nuo 10 val. iki 16 val.
  • 28 dieną - nuo 10 val. iki 16 val.

   Išsamiau »

Registruojamos rajono paplūdimio tinklinio jaunimo, suaugusių ir veteranų pirmenybių komandos

Iki birželio 9 d. registruojamos rajono paplūdimio tinklinio jaunimo (1996 m. gim. ir jaunesn.), suaugusių ir veteranų (gim. 1980 m. ir vyresn.) pirmenybių komandos.  Išsamiau »

Organizuojamas projektas „Mes rūšiuojam. Vasara“

Siekdami plėsti ir gerinti atliekų rūšiavimą, mažinti aplinkos taršą, skatinti visus Lietuvos gyventojus tinkamai tvarkyti atliekas Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ bendradarbiaudamos su partneriais ir visomis Lietuvos savivaldybėmis organizuoja aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam. Vasara“ (toliau – Projektas). Projekto metu bus renkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos (toliau – Atliekos). Projektu taip pat siekiama užtikrinti, kad Atliekas žmonės galėtų priduoti kiek įmanoma patogiau, arčiau namų, taip plėsti buitinės technikos ir elektronikos bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo tinklą. Projekte gali dalyvauti visų Lietuvos savivaldybių gyventojai. Aktyvusis etapas vyks 2015 m. gegužės 15 d. – 2015 m. rugsėjo 1 d., pasibaigus aktyviajam etapui ir apdovanojus laimėtojus Projekte dalyvaujančios bendruomenės visus metus (iki kitą vasarą vyksiančio aktyvaus etapo) galės priduoti Atliekas ir kaupti taškus.  Išsamiau »

Nemokamos aerobikos treniruotės

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras kviečia kretingiškius į nemokamas aerobikos treniruotes.  Išsamiau »

Vyks žemės dangos ir žemės naudojimo statistinis tyrimas

Europos Komisijos (EK) statistikos tarnybos (EUROSTATO) nurodymu UAB „Vides eksperti“ atliks žemės dangos, naudojimo ir pokyčių tyrimą Baltijos šalyse, įskaitant ir Kretingos rajono savivaldybę. Tyrimas bus atliekamas 2015 m. kovo–spalio mėnesiais. Projekto pavadinimas – LUCAS 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview .  Išsamiau »

Kviečia teikti paraiškas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programą

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF) skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2015 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2015 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. D1-92.  Išsamiau »

Organizuojamas daugiabučio namo butų savininkų balsavimas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo

Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Kretingos rajono savivaldybės administracija organizuoja daugiabučio namo Vilniaus g. 31B, Kretingos m., butų savininkų balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.  Išsamiau »

Teritorijų planavimo komisijos informacija

Teritorijų planavimo komisijos posėdis Nr. 9 vyks 2015-04-22 14 val., Kretingos r. savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga. Posėdyje privalo dalyvauti planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

Šiam posėdžiui pateikti planavimo dokumentai:

  

1. Žemės sklypo (kad. Nr. 5654/0001:12) Klibių k., Kretingos r., detalusis planas.

 

Prašymas dėl parengto teritorijų planavimo dokumento derinimo teritorijų planavimo komisijoje

Teritorijų planavimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Atmintinė norintiems įregistruoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus

 

Parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Kretingoje, Savanorių g. 17, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.  Išsamiau »

Skelbiamas parengtų projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas

Informuojame, kad vykdant STR 1.05.06:2005 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“ visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Administracinės paskirties pastato Tiekėjų g. 19 Kretingos m. rekonstravimo projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio mėn. 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Transporto g. 22, Kretingos m.  Išsamiau »

Skelbiamas parengto žemės sklypų detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis etapas

Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypų Valėnų k., Kretingos r. sav. (kad. Nr. 5617/004:173, plotas 1,0 ha ir 5617/004:174, plotas 1,0626) detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.  Išsamiau »

Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojamos teritorija – žemės sklypas (kad Nr. 5670/0003:217), esantis Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., plotas – 1,9671 ha.  Išsamiau »

Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informacijos atrankai

UAB Geležinkelių aplinkosaugos centras (toliau GAC) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau - Įstatymas) 7 str. 12 p., teikia papildytą planuojamos ūkinės veiklos „Grunto tvarkymas Kretingos plovyklos teritorijoje“ poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) atranką.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – Taikos g.60, Kretingos mieste.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Mėtų g. 17, Kretingos m. Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Malūnų g. 10, Kretingos m. formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo planas

Pradedamas rengti žemės sklypo Kretingoje, Savanorių g. 17, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.  Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2015-01-07)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-12-31)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-01-13)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-11-22)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-07-14)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-10-10)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-08-02)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-04-23)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-10-05)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-01-13)

 

 

Techninių specifikacijų projektai
2015-05-08

Techninio mokslo paskirties pastato (darželio) Savanorių g. 58, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 18 d. 15.00 val.  Išsamiau »

2015-04-28

Naujų žemės sklypų Kluonalių g., Kretingos m., kadastrinių matavimų atlikimas ir kadastrinių matavimų bylų parengimas

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 7 d. 16.30 val.  Išsamiau »

2015-04-27

Medinio tilto, KT0138 Mažučiai-Kalgraužiai, 5,02 km dangos ir turėklų keitimo techninio projekto parengimas ir skaičiuojamosios kainos nustatymas.

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 7 d. 10.00 val.  Išsamiau »

2015-04-03

Techninio projekto „Rožių g. (KT7132, KT7136, KT7318) Kretingsodžio gyv., Kretingos sen. Kretingos r. rekonstrukcijos darbai“ korektūra.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. balandžio 12 d. 16.00 val.  Išsamiau »

2015-03-31

Techninio projekto „Klaipėdos g. (nuo Šventosios g. iki kelio Kretinga-Klaipėda) ir Šventosios g. (nuo Klaipėdos g. iki kelio Palanga-Šiauliai) Kretingos m. rekonstrukcija“ korektūra

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. balandžio 11 d. 11.00 val.  Išsamiau »

Vykdomi pirkimai
2015-05-04

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. gegužės mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas)
Pirkimo objekto tipas (prekės, paslaugos ar darbai)
Pirkimo būdas
Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas (nurodomas Taisyklių punktas)
Rūsio sienų remontas Salantų kultūros centro patalpose A. Salio g. 4 / J. Janonio g. 10, Salantų m. Kretingos r.  darbai žodinis  171; 173.1.
Tako pėstiesiems nuo KT8162 link Kretingos miesto kapinių įrengimo darbai su projektavimu Darbai Apklausa raštu 171 p., 175 p.
Atvirų vandens telkinių, skirtų rekreacijai, vandens kokybės mikrobiologiniai laboratoriniai tyrimai Paslauga Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171 p., 173.1 p.
Sceninių rūbų pasiuvimas paslauga Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);
Prevencinės programos „Sniego gniūžtės“ programos vykdymas Kretingoje 10-mečio paminėjimo renginiui:
marškinėliai „Royal Blue“ su ženklinimu XL dydžio, 60 vnt.;
skarelės „White“, 300 vnt.
Prekė Apklausos 171 p.
Mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Monolitinė rampa“ prekės Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 175 p.
Pirotechnikos užtaisai „Žuki“ naudojami varninių paukščių baidymui miesto parke
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Našlaitės, skirtos miesto skverams ir gėlinėms apsodinti
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Plačiakakčiai ir amūrai (gyvos žuvys) miesto parko tvenkinių įžuvinimui
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Palapinės remontui
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Balionų girlianda 8 metrai Prekės Apklausos 171 p.
Lengvojo automobilio techninės apžiūros ir lengvojo automobilio dujinės maitinimo įrangos techninės būklės apžiūros paslauga Paslaugos Apklausa 171; 172
ESRI ArcGis for Desktop Basic v.10.3 programinės įrangos vardinė licencija su vienerių metų naujumo garantija ir techniniu aptarnavimu Prekė
Apklausa žodžiu
171 p., 173.1 p.
Informacijos paskelbimo spaudoje paslaugos pirkimas paslauga apklausa žodžiu 171 p., 173.1. p.
Informacijos paskelbimo spaudoje paslaugos pirkimas paslauga apklausa žodžiu 171 p., 173.1. p.
Kretingos miesto gatvių ir šaligatvių lietaus nuotekų tvarkymas paslauga apklausa žodžiu 102.4.
Lengvojo automobilio kėbulo plovimo paslauga paslauga apklausa žodžiu 173, 173.1.
Sportiniai apdovanojimai
Prekės
Apklausa žodžiu
173.1
Sportiniai apdovanojimai
Prekės
Apklausa žodžiu
173.1
Skaidri plėvelė
Prekės
Apklausa žodžiu
173.1
Dirželiai žoliapjovei
Prekės
Apklausa žodžiu
173.1
Sportinis inventorius
Prekės
Apklausa žodžiu
173.1
Dialektinių pirštinių (2 poros) ir žirklių (1 vnt.) patikra paslauga Apklausa žodžiu 173., 173.1.
Aliuminio suvirinimas
Paslauga
Žodinė apklausa
173.1.
Gėlės
Paslauga
Žodinė apklausa
173.1.
Plastikiniai langai su montavimo darbais
Paslauga
Žodinė apklausa
173.1.
Kretingos miesto žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos Paslauga Apklausa 171; 172
Ventilis TR218A
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Ventilis traktoriams 54MV TIP5623011
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Dyzel. alyva M10G2K 10L
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Tepalas solidolas 4 kg
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Diržas HA-1450 ,,Stomil“
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Diržas HA-2100 ,,Stomil“
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
A35.32.000A antgalis kairys
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
A35.32.000A-01 šarnyras deš.
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Peiliukas lenk. rot. šienapjovei/170.0115.00
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
5036/010720 būgno apsauga 16-26
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Len. šienapj. 1,35 m peilio laikiklis
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
RS-410 pos. relė
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
FG305-3711 žibint. priek.
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
PF-209 pažibintis
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
R-80 2/1 rem. kompl.
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
C-203721-01 signalas
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
80210 guolis-6210 2RS
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Kretingos rajono savivaldybės stebėsenos programa 2015-2020 metams
Paslaugos
Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
174.1 p.
Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al.2, Kretingos m. atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas
Darbai
Supaprastintas pirkimas apklausos būdu
102.2 p.
Žalvariniai medaliai, 53 mm skersmens, dvipusiai su aplanku A5 formato įpakavimui Prekė Apklausos 172 p.
Žalvariniai medaliai, 75 mm skersmens, vienpusiai iš dviejų dalių – pagrindas 75 mm, ant jo tvirtinamas 53 mm skersmens medalis su dėžute įpakavimui. Prekė Apklausos 172 p.
Siūlų sruogos (pakuotės) Prekė Apklausos 171 p.
Interaktyvieji klounai gatvėse „Ratuotas paradas“ Paslauga Apklausos 171 p.
Šventinio koncerto įgarsinimas 2015 m. birželio 6 d. Paslaugos Apklausos 171 p.
Dainų ir šokių šventės „Skambėk, manoji Kretinga“ filmavimas ir fotografavimas Paslauga Apklausos 171 p.
Projekto „Būk savanoris-keisk pasaulį“ dalyvių išvykai transporto paslauga Kretinga Simono Daukanto pagrindinė mokykla-Kartena-Simono Daukanto pagrindinė mokykla 2015 m. gegužės 15 d. Paslauga Apklausos 171 p.
Naujų žemės sklypų Kluonalių g., Kretingos m. kadastrinių matavimų atlikimas ir kadastrinių matavimų bylų parengimas Paslaugos Atviras konkursas 43 p.
SUVENYRAI Mokinių folklorinių šokių ir ratelių festivaliui „Suk suk rateli...“ 2015 m. gegužės 22 d. Prekės Apklausos 171 p.
Mokinių folklorinių šokių ir ratelių festivalio „Suk suk rateli...“, vyksiančio Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre 2015 m. gegužės 22 d. maisto prekės Prekės Apklausos 171 p.
KANCELIARINĖS PREKĖS atributikos gaminimui Mokinių folklorinių šokių ir ratelių festivaliui „Suk suk rateli...“ 2015 m. gegužės 22 d. Prekės Apklausos 171 p.
Comenius Regio partnerysčių projekto „Būk savanoris – keisk pasaulį“ (Sutarties Nr. LLP-COM-RP-2013-LT-00010) savanorių stovyklos programos filmavimas – fotografavimas ir filmo kūrimas
2015 m. birželio 16-17 d.
Paslauga Apklausos 171 p.
Comenius Regio partnerysčių projekto „Būk savanoris – keisk pasaulį“ (Sutarties Nr. LLP-COM-RP-2013-LT-00010) rumunų vizito Nidoje, Salantuose, Kretingoje filmavimas – fotografavimas ir filmo kūrimas
2015 m. birželio 8-10 d.
Paslauga Apklausos 171 p.
Seniūnijos benzininio pjūklo, traktorių ir automobilio atsarginės eksploatacinės medžiagos
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Žoliapjovės ir traktorių remontui
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Sportiniai apdovanojimai Prekės Apklausa žodžiu 173.1
Teisėjavimas 2015 m. rajono seniūnijų sporto žaidynėse Paslauga Apklausa žodžiu 173.1
Balionai Prekės Apklausos 171 p.
Saldūs kukurūzai Prekė Apklausos 171 p.
„Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Žalgirio sen., Kretingos r., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“ Darbai Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 175 p.
„Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Mokyklos g. 4, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“ Darbai Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 175 p.
Informacijos paskelbimo spaudoje paslaugos pirkimas paslauga apklausa žodžiu 173.1. p.
Seniūnijos administracinių patalpų koridoriaus ir laiptinės remonto ir bituminės dangos paklojimas Paslaugos Apklausa žodžiu 173, 173.1
Gaisrų gesintuvų priežiūra Paslauga Apklausa 171; 172
Kortelės dainų ir šokių šventei: bordo spalvos - 30 vnt., žalios spalvos - 50 vnt., baltos spalvos - 600 vnt. Prekė Apklausos 171 p.
Informacijos paskelbimo spaudoje paslaugos pirkimas Paslauga Apklausa žodžiu 173.1. p.
Informacijos paskelbimo spaudoje paslaugos pirkimas Paslauga Apklausa žodžiu 173.1. p.
Informacijos paskelbimo spaudoje paslaugos pirkimas Paslauga Apklausa žodžiu 173.1. p.
Ąžuolinis kryžius Darbai Apklausa žodžiu 171
 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
2015-01-07

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. sausio mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį
2015-05-04

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. gegužės mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra sutarties vertė Eur (su PVM) Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Eur)
Atvirų vandens telkinių, skirtų rekreacijai, vandens kokybės mikrobiologiniai laboratoriniai tyrimai Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Klaipėdos skyrius 358,15 Eur Vienintelis paslaugos tiekėjas -
Pirotechnikos užtaisai „Žuki“ naudojami varninių paukščių baidymui miesto parke
UAB „Pirotechnikos gaminiai“
45,00
Mažiausia kaina
-
Našlaitės, skirtos miesto skverams ir gėlinėms apsodinti
MB „Smaliukė“
280,00
Mažiausia kaina
-
Plačiakakčiai ir amūrai (gyvos žuvys) miesto parko tvenkinių įžuvinimui
Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga
80,00
Mažiausia kaina
-
Palapinės remontas
UAB Skuodo žemės ūkio technika
15,07
Mažiausia kaina
-
Prevencinės programos „Sniego gniūžtės“ programos vykdymas Kretingoje 10-mečio paminėjimo renginiui:
marškinėliai „Royal Blue“ su ženklinimu XL dydžio, 60 vnt.;
skarelės „White“, 300 vnt.
UAB „Sportfan“ 1374,00 Eur Mažiausia kaina -
Balionų girlianda 8 metrai Dalia Kniežienė 69,52 Mažiausia kaina -
Sceninių rūbų pasiuvimas (17 vnt.) Laima Ruibienė 1348,00 Mažiausia kaina -
Lengvojo automobilio techninės apžiūros ir lengvojo automobilio dujinės maitinimo įrangos techninės būklės apžiūros paslauga UAB „Transkona" 23,46 Mažiausia kaina -
Kretingos rajono melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontas UAB „Bebrūnė“ Koeficientas 0,97 Mažiausia kaina -
ESRI ArcGis for Desktop Basic v.10.3 programinės įrangos vardinė licencija su vienerių metų naujumo garantija ir techniniu aptarnavimu UAB „HNIT-BALTIC“ 2102,64 EUR Mažiausia kaina -
Informacijos paskelbimo spaudoje paslaugos pirkimas UAB „Pajūrio naujienos“ 297,33 mažiausia kaina -
Informacijos paskelbimo spaudoje paslaugos pirkimas UAB „Švyturio laikraštis“ 246,02 mažiausia kaina -
Lengvojo automobilio kėbulo plovimo paslauga UAB „Lukoil Baltija" 4,34 Mažiausia kaina -
Gyvūnų globos Kretingos rajone paslaugos UAB „Nuaras“ Pagal pasiūlytus įkainius Mažiausia kaina -
Gyvenamųjų būstų pritaikymas neįgaliesiems UAB „Ringesta“ 29 901,73 Mažiausia kaina -
Sportiniai apdovanojimai
UAB „Eurobiuras“
99,79
Mažiausia kaina
 
Sportiniai apdovanojimai
UAB „Eurobiuras“
639,86
Mažiausia kaina
 
Skaidri plėvelė
UAB „Kopra“
195,42
Mažiausia kaina
 
Dirželiai žoliapjovei
UAB „Litagra“
19
Mažiausia kaina
 
Sportinis inventorius
UAB „SETS LT“
168
Mažiausia kaina
 
Aliuminio suvirinimas
UAB ,,Naujasis autoratas“
1,815 už 1 cm.
Pasiūlė mažiausią kainą
 
Gėlės
Vaidos Stonkienės gėlininkystės ūkis
46,00
Pasiūlė mažiausią kainą
 
Plastikiniai langai su montavimo darbais
UAB ,,Plastrema“
420,00
Pasiūlė mažiausią kainą
 
Kretingos miesto gatvių ir šaligatvių lietaus nuotekų tvarkymas UAB „Kretingos vandenys" 23170,00 Mažiausia kaina -
Ventilis TR218A
AB ,,Lytagra“
8,60
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
Ventilis traktoriams 54MV TIP5623011
AB ,,Lytagra“
6,94
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
Dyzel. alyva M10G2K 10L
AB ,,Lytagra“
22,39
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
Tepalas solidolas 4 kg
AB ,,Lytagra“
9,24
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
Diržas HA-1450 ,,Stomil“
AB ,,Lytagra“
13,00
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
Diržas HA-2100 ,,Stomil“
AB ,,Lytagra“
19,00
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
A35.32.000A antgalis kairys
AB ,,Lytagra“
5,22
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
A35.32.000A-01 šarnyras deš.
AB ,,Lytagra“
5,22
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
Peiliukas lenk. rot. šienapjovei/170.0115.00
AB ,,Lytagra“
26,00
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
5036/010720 būgno apsauga 16-26
AB ,,Lytagra“
14,50
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
Len. šienapj. 1,35 m peilio laikiklis
AB ,,Lytagra“
20,40
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
RS-410 pos. relė
AB ,,Lytagra“
5,00
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
FG305-3711 žibint. pri
AB ,,Lytagra“
8,70
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
PF-209 pažibintis
AB ,,Lytagra“
5,80
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
R-80 2/1 rem. kompl.
AB ,,Lytagra“
1,45
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
C-203721-01 signalas
AB ,,Lytagra“
6,35
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
80210 guolis-6210 2RS
AB ,,Lytagra“
8,08
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
 
Projekto „Būk savanoris-keisk pasaulį“ dalyvių išvykai transporto paslauga Kretinga Simono Daukanto pagrindinė mokykla-Kartena-Simono Daukanto pagrindinė mokykla 2015 m. gegužės 15 d. Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla 9,71 Optimaliausias variantas -
Siūlų sruogos (pakuotės) 30 vnt. Dainų ir šokių šventės koncerto atributikos gaminimui Justino Garmaus įmonė 40,50 Mažiausia kaina -
Šventinio koncerto įgarsinimas 2015 m. birželio 6 d. Egidijaus Paulausko IĮ 464,00 Mažiausia kaina -
2015 m. birželio 6 d. Dainų ir šokių šventės „Skambėk, manoji Kretinga“ filmavimas ir fotografavimas Egidijus Bačėnas 79,00 Mažiausia kaina -
Interaktyvioji klounų gatvėse „Ratuotas paradas“ paslauga 2015 m. birželio 6 d. Dainų ir šokių šventei VŠĮ Klounų teatro studija 290,00 Mažiausia kaina -
Maisto prekės rajono mokinių folklorinių šokių ir ratelių festivalio „Suk suk ratelį...“ dalyvių maitinimui I. Stonkuvienės prekybos įmonė 130,00 Mažiausia kaina -
Kanceliarinės prekės rajono mokinių folklorinių šokių ir ratelių festivalio „Suk suk ratelį...“ šventinei atributikai gaminti UAB Viskas jūsų kontorai 30,00 Mažiausia kaina -
SUVENYRAI rajono mokinių folklorinių šokių ir ratelių festivalio „Suk suk ratelį...“ Vaidas Drungilas 40,00 Mažiausia kaina -
Žalvariniai medaliai, 53 mm skersmens, dvipusiai su aplanku A5 formato įpakavimui;
Žalvariniai medaliai, 75 mm skersmens, vienpusiai iš dviejų dalių – pagrindas 75 mm, ant jo tvirtinamas 53 mm skersmens medalis su dėžute įpakavimui.
UAB dailiųjų amatų mokykla „Telšių praktika“ 2823,00 Mažiausia kaina -
Seniūnijos benzininio pjūklo, traktorių ir automobilio atsarginės eksploatacinės medžiagos
Antano Piluckio įmonė
58,35
Mažiausia kaina
 
Žoliapjovės ir traktorių remontui
UAB „Skuodo žemės ūkio technika“
36,10
Mažiausia kaina
 
Sportiniai apdovanojimai UAB „Klaipėdos atletas“ 600 Mažiausia kaina  
Teisėjavimas 2015 m. rajono seniūnijų sporto žaidynėse Kretingos sporto klubas „Žalgiris“ 382,14 Mažiausia kaina  
Saldūs kukurūzai
K. Pociaus prekybos įmonė GRIFAS
97,50
Mažiausia kaina
-
Balionai
Dalia Kniežienė
79,20
Mažiausia kaina
-
2015 m. birželio 16-17 d. Comenius Regio partnerysčių projekto „Būk savanoris – keisk pasaulį“ (Sutarties Nr. LLP-COM-RP-2013-LT-00010) savanorių stovyklos programos filmavimas – fotografavimas ir filmo kūrimas Egidijus Bačėnas 185,00 Mažiausia kaina -
2015 m. birželio 8-10 d. Comenius Regio partnerysčių projekto „Būk savanoris – keisk pasaulį“ (Sutarties Nr. LLP-COM-RP-2013-LT-00010) rumunų vizito Nidoje, Salantuose, Kretingos filmavimas – fotografavimas ir filmo kūrimas Egidijus Bačėnas 315,00 Mažiausia kaina -
Maisto produktai Kretingos vartotojų kooperatyvas Pagal pasiūlytus įkainius Mažiausia kaina -
Informacijos paskelbimo spaudoje paslaugos pirkimas UAB „Pajūrio naujienos“ 7,62 mažiausia kaina -
Seniūnijos administracinių patalpų koridoriaus ir laiptinės remonto ir bituminės dangos paklojimas Ž. Andrijaitis ir A. Vasiliauskas (dirb. pagal verslo liudijimą) 3625,00 Mažiausia kaina -
Gaisrų gesintuvų priežiūra UAB „Agesina GTC" 16,83 Mažiausia kaina -
Mokomojo korpuso Vilniaus g. 20, Kretingos m., griovimo darbai UAB „Alkuras“ 80288,26 Mažiausia kaina -
Kortelės (dainų ir šokių šventei): bordo spalvos - 30 vnt., žalios spalvos - 50 vnt., baltos spalvos - 600 vnt. UAB Vakarų spaustuvė 72,54 Mažiausia kaina -
Informacijos paskelbimo spaudoje paslaugos pirkimas UAB „Pajūrio naujienos“ 148,14 Eur mažiausia kaina -
Informacijos paskelbimo spaudoje paslaugos pirkimas UAB „Švyturio laikraštis“ 130 Eur mažiausia kaina -
Informacijos paskelbimo spaudoje paslaugos pirkimas UAB „Pajūrio naujienos“ 30,65 Eur mažiausia kaina -
Ąžuolinis kryžius Romas Šopauskas 495,00 Eur mažiausia kaina -
Kretingos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių techninė inventorizacija Viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimo institutas ~ 5500 mažiausia kaina -
 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
2015-01-08

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. sausio mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie sudarytas sutartis
2015-05-04

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. gegužės mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė sutarties vertė Eur (su PVM) Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Eur)
Atvirų vandens telkinių, skirtų rekreacijai, vandens kokybės mikrobiologiniai laboratoriniai tyrimai Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Klaipėdos skyrius 358,15 Eur su PVM/6 mėn. -
Pirotechnikos užtaisai „Žuki“ naudojami varninių paukščių baidymui miesto parke
UAB „Pirotechnikos gaminiai“
45,00
-
Našlaitės, skirtos miesto skverams ir gėlinėms apsodinti
MB „Smaliukė“
280,00
-
Plačiakakčiai ir amūrai (gyvos žuvys) miesto parko tvenkinių įžuvinimui
Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga
80,00
-
Palapinės remontas
UAB Skuodo žemės ūkio technika
15,07
-
Sceninių rūbų pasiuvimas (17 vnt.) Laima Ruibienė 1348,00 -
Lengvojo automobilio techninės apžiūros ir lengvojo automobilio dujinės maitinimo įrangos techninės būklės apžiūros paslauga UAB „Transkona" 23,46 -
ESRI ArcGis for Desktop Basic v.10.3 programinės įrangos vardinė licencija su vienerių metų naujumo garantija ir techniniu aptarnavimu UAB „HNIT-BALTIC“ 2102,64 EUR -
Privažiuojamojo kelio KT1454 prie Kėkštų gyvenvietės tilto rekonstravimo į pralaidą projekto parengimas ir darbų atlikimas UAB „VVARFF“ 65183,91 -
Informacijos paskelbimo spaudoje paslaugos pirkimas UAB „Pajūrio naujienos“ 297,33 -
Informacijos paskelbimo spaudoje paslaugos pirkimas UAB „Švyturio laikraštis“ 246,02 -
Lengvojo automobilio kėbulo plovimo paslauga UAB „Lukoil Baltija" 4,34 -
Nuotekų tinklų avarijos nustatymo ir likvidavimo darbai lopšelyje-darželyje „Pasaka“ Savanorių g. 4, Kretingos m. UAB „Ringesta“ 2592,46 -
Kretingos rajono melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontas UAB „Bebrūnė“ Koeficientas 0,97 -
Sportiniai apdovanojimai
UAB „Eurobiuras“
99,79
 
Sportiniai apdovanojimai
UAB „Eurobiuras“
639,86
 
Skaidri plėvelė
UAB „Kopra“
195,42
 
Dirželiai žoliapjovei
UAB „Litagra“
19
 
Sportinis inventorius
UAB „SETS LT“
168
 
Aliuminio suvirinimas
UAB ,,Naujasis autoratas“
1,815 už 1 cm.
 
Gėlės
Vaidos Stonkienės gėlininkystės ūkis
46,00
 
Plastikiniai langai
UAB ,,Plastrema“
420,00
 
Ventilis TR218A
AB ,,Lytagra“
8,60
 
Ventilis traktoriams 54MV TIP5623011
AB ,,Lytagra“
6,94
 
Dyzel. alyva M10G2K 10L
AB ,,Lytagra“
22,39
 
Tepalas solidolas 4 kg
AB ,,Lytagra“
9,24
 
Diržas HA-1450 ,,Stomil“
AB ,,Lytagra“
13,00
 
Diržas HA-2100 ,,Stomil“
AB ,,Lytagra“
19,00
 
A35.32.000A antgalis kairys
AB ,,Lytagra“
5,22
 
A35.32.000A-01 šarnyras deš.
AB ,,Lytagra“
5,22
 
Peiliukas lenk. rot. šienapjovei/170.0115.00
AB ,,Lytagra“
26,00
 
5036/010720 būgno apsauga 16-26
AB ,,Lytagra“
14,50
 
Len. šienapj. 1,35 m peilio laikiklis
AB ,,Lytagra“
20,40
 
RS-410 pos. relė
AB ,,Lytagra“
5,00
 
FG305-3711 žibint. priek.
AB ,,Lytagra“
8,70
 
PF-209 pažibintis
AB ,,Lytagra“
5,80
 
R-80 2/1 rem. kompl.
AB ,,Lytagra“
1,45
 
C-203721-01 signalas
AB ,,Lytagra“
6,35
 
80210 guolis-6210 2RS
AB ,,Lytagra“
8,08
 
Seniūnijos benzininio pjūklo, traktorių ir automobilio atsarginės eksploatacinės medžiagos
 
Antano Piluckio įmonė
 
58,35
 
Žoliapjovės ir traktorių remontui
UAB „Skuodo žemės ūkio technika“
36,10
 
Sportiniai apdovanojimai UAB „Klaipėdos atletas“ 600  
Teisėjavimas 2015 m. rajono seniūnijų sporto žaidynėse Kretingos sporto klubas „Žalgiris“ 382,14  
Seniūnijos administracinių patalpų koridoriaus ir laiptinės remonto ir bituminės dangos paklojimas Ž. Andrijaitis ir A. Vasiliauskas (dirb. pagal verslo liudijimą) 3625,00  
Gaisrų gesintuvų priežiūra UAB „Agesina GTC" 16,83  
Mokomojo korpuso Vilniaus g. 20, Kretingos m., griovimo darbai Mokomojo korpuso Vilniaus g. 20, Kretingos m., griovimo darbai 80288,26  
Gyvūnų globos Kretingos rajone paslaugos UAB „Nuaras“ Pagal pasiūlytus įkainius -
Gyvenamųjų būstų pritaikymas neįgaliesiems UAB „Ringesta“ 29600 -
Ąžuolinis kryžius Romas Šopauskas 495,00 Eur -
Maisto produktai Kretingos vartotojų kooperatyvas Pagal pasiūlytus įkainius -
 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
2015-01-08

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. sausio mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie neįvykusius pirkimus
Paskelbta
2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Sporto ir sveikatingumo centro pastato Savanorių g. 23A, Kretingos m., statyba“

 Išsamiau »
2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/ Žemaitės al.2, Kretingos m. atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-09-25

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-08-17

Neįvykęs supaprastintas atviras konkursas „Ilgalaikės banko paskolos pirkimas“

 Išsamiau »
2012-07-17

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Lauko treniruoklių komplektai“

 Išsamiau »

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2015 metų viešųjų pirkimų planas

Viešųjų pirkimų skelbimų (iki 2011-12-30) archyvas