Naujienos

Rugsėjo 29 dieną – 18-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis

Rugsėjo 29 d. 10 val. Kretingos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga, vyks 18-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 34 klausimus. Tarybos posėdžio darbotvarkė pateikiama Savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt ir rajoninėje spaudoje.  Išsamiau »

Europos judriosios savaitės renginiai Kretingos rajone

Rugsėjo 16–22 dienomis Kretingos mieste ir rajone vykusios didžiausios tvaraus judėjimo kampanijos pasaulyje – Europos judriosios savaitės – renginių akimirkos (foto galerija).  Išsamiau »

Kretingoje viešėjo Izraelio ambasadorius

Rugsėjo 21-ąją, artėjant Lietuvos žydų genocido dienai ir minint žydų Holokausto 75-ąsias metines, Kretingoje viešėjo nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon. Pirmiausiai jis, kartu su Kretingos rajono savivaldybės meru Juozu Mažeika, dalyvavo tarybos nario, istorijos mokytojo Vaido Kuprelio organizuotoje pilietiškumo pamokoje Pranciškonų gimnazijoje. Vėliau lankėsi senosiose žydų kapinėse Kretingoje, žudynių vietoje Kvecių miškelyje, Savivaldybėje ir Kretingos muziejuje.  Išsamiau »

Skelbimai

Kviečiame į Rudens derliaus ir Moliūgo šventę

Kviečiame dalyvauti Rudens derliaus ir Moliūgo šventėje, kuri vyks š. m. rugsėjo 24 d. (šeštadienį) Kretingoje, Rotušės aikštėje.  Išsamiau »

Kviečia dalyvauti Europos atliekų mažinimo savaitės renginiuose

Europos atliekų mažinimo savaitė (angl. – EWWR) pradėta rengti dar 2009 m. Šią iniciatyvą palaiko ir jai skirtus renginius organizuoja ne tik dauguma ES šalių, bet ir Andora, Islandija, Juodkalnija, Serbija bei kitos šalys.

Europos atliekų mažinimo savaitės tikslas – skatinti visuomenę vengti atliekų susidarymo, mažinti kenksmingų medžiagų kiekį produktuose ir medžiagose, daiktus naudoti pakartotinai ar prailginti jų naudojimo laiką. Kasmet jos renginiuose dominuoja vis kita pasirinkta tema.  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas 2017 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2017 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų.  Išsamiau »

Nustatyti reikalavimai, kaip sodinti medžius ir krūmus privačioje žemėje

Š. m. rugpjūčio 24 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-565 patvirtinta nauja Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių redakcija (Taisyklės pakeistos š. m. rugsėjo 12 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-604). Iki šiol taisyklės nustatė reikalavimus veisiant medžius ir krūmus, įrengiant vejas ir gėlynus tik valstybinėje ir savivaldybių žemėje. Dabar numatyta, kaip ir kokiu atstumu turi būti sodinami medžiai bei krūmai ir privačioje žemėje.  Išsamiau »

Konstitucijos egzaminas 2016

Rugsėjo 27 d., antradienį, 12 val., Kretingos rajono bendruomenė kviečiama dalyvauti Konstitucijos egzamine ir pasitikrinti savo Konstitucijos žinias. Jubiliejiniame 10-ame Konstitucijos egzamine taip pat kviečiami dalyvauti visi Lietuvos piliečiai, moksleiviai ir nuteistieji. Egzamino užduotys bus parengtos skirtingoms tikslinėms grupėms: teisinį išsilavinimą turintiems ir jo siekiantiems piliečiams bei piliečiams, neturintiems ir nesiekiantiems teisinio išsilavinimo.  Išsamiau »

Daugiabučiams – galimybė dalyvauti trečiajame renovacijos etape

Aplinkos ministerija paskelbė trečiąjį kvietimą savivaldybėms teikti paraiškas dėl renovuotinų daugiabučių namų. Gyventojai raginami nedelsti, kadangi priimamų paraiškų skaičius ribotas – Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje naujuoju periodu galės būti renovuoti septyni daugiabučiai namai.  Išsamiau »

Kvietimas teikti pasiūlymus

Kretingos rajono savivaldybė kviečia fizinius, juridinius asmenis ar jų grupes teikti pasiūlymus dėl privačių (tikslinių) lėšų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybai. Infrastruktūros objektų statyba numatoma bendromis Kretingos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kretingos vandenys“ ir fizinio, juridinio asmens (ar grupės asmenų) lėšomis. Pasiūlymus galima teikti iki 2016 m. lapkričio 1 d.  Išsamiau »

Gyventojai raginami jungtis prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų

Kretingos rajone sėkmingai vyksta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo bei plėtros darbai, kuriuos, įgyvendindamos Europos Sąjungos (ES) remiamą vandentvarkos projektą, vykdo UAB „Kretingos vandenys“ ir Kretingos rajono savivaldybė.  Išsamiau »

Pradedamas rengti teritorijos detalusis planas

Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos Salantų m., Kretingos r., detalųjį planą.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. A1-551 „Dėl Teritorijos, esančios Salantų m., detaliojo plano rengimo ir įpareigojimo Viešojo pirkimo komisijai“.  Išsamiau »

Nevyriausybinių organizacijų projektinių veiklų ataskaitos už 2016 m.

Organizacijos, vykdžiusios 2016 m. projektus, finansuotus iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto, pasibaigus projektinėms veikloms, pildo veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitą. Prie ataskaitų pridedamos dokumentų, pagrindžiančių projekto išlaidas, kopijos bei projekto dalyvių sąrašai.

Kvietimas teikti pasiūlymus 2017 metams dėl privačių (tikslinių) lėšų skyrimo vietinės reikšmės kelių projektams įgyvendinti

Kretingos rajono savivaldybė kviečia fizinius, juridinius asmenis ar jų grupes teikti pasiūlymus, kuriuos įgyvendinus būtų pagerintos eismo ir naudojimosi vietinės reikšmės keliais sąlygos, 2017 metams dėl privačių (tikslinių) lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (ne aukštesnės kaip D kategorijos) statiniams, rekonstruoti, taisyti (remontuoti).

Pasiūlymus galima teikti iki 2016 m. lapkričio 1 d.  Išsamiau »

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Klaipėdos apskrityje

Š. m. liepos 15 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Klaipėdos regiono projektų sąrašui sudaryti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.  Išsamiau »

Teritorijų planavimo komisijos informacija

Teritorijų planavimo komisijos posėdis Nr. 16 vyks 2016-09-21 14 val., Kretingos r. savivaldybės I a. posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga. Posėdyje privalo dalyvauti planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

Šiam posėdžiui pateikti planavimo dokumentai:

 

1. Vieno buto gyvenamojo namo techninio projekto sklypo sutvarkymo dalis, koreguojant detaliuoju planu numatytą statybos zoną ir statybos ribą, (žemės skl. kadastro Nr. 5657/0003:86) Bendrabučio g. 22, Dupulčių k., Kretingos r. sav.

2. Vieno buto gyvenamojo namo techninio projekto sklypo sutvarkymo dalis, koreguojant detaliuoju planu numatytą statybos zoną ir statybos ribą, (žemės skl. kadastro Nr. 5657/0003:65) Bendrabučio g. 20, Dupulčių k., Kretingos r. sav.

 

Prašymas dėl parengto teritorijų planavimo dokumento derinimo teritorijų planavimo komisijoje

Teritorijų planavimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Atmintinė norintiems įregistruoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus

 

Visuomenės informavimas apie numatomo projektuoti statinio projektinius pasiulymus

Numatomo projektuoti statinio adresas: M. Valančiaus g. 2, Salantų m., Kretingos r. sav.  Išsamiau »

Papildomai skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas

Informuojame, kad papildomai skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5670/0004:225, Kiauleikių k., Kretingos r., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.  Išsamiau »

Visuomenės informavimas apie numatomo projektuoti statinio projektinius pasiulymus

Numatomo projektuoti statinio, vietoje numatyto griauti statinio, adresas: Vytauto g. 151, Kretingos m., Kretingos r. sav.  Išsamiau »

Pradedamas rengti teritorijos detalusis planas

Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos Salantų m., Kretingos r., detalųjį planą.  Išsamiau »

Sporto paskirties inžinerinio statinio, adresu Savanorių g. 23A, Kretingoje, projektiniai pasiūlymai

Objekto pavadinimas: Sporto paskirties inžinerinio statinio, adresu Savanorių g. 23A, Kretingoje, supaprastintas statybos projektas

Statinio statybvietės adresas: Savanorių g. 23A, Kretinga, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5634/0006:333  Išsamiau »

Baigta susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūra

Baigta susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūra dėl numatomo „Poilsio paskirties pastatų, vieno buto blokuotų gyvenamųjų namų, vieno buto gyvenamųjų namų Teresiečių g. 21, Kretingos m., ir D2 kategorijos gatvės“ projekto.  Išsamiau »

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą dėl pritarimo „Techninių apžiūrų patalpų Tiekėjų g. 32, Kretingoje, rekonstravimo projekto” projektiniams pasiūlymams.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5617/0005:368) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5617/0005:368) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5617/0005:368), Ėgliškių k., Kretingos rajone. Plotas 0.5000 ha.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5647/0004:17) Medomiškių k., Kretingos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5647/0004:17) Medomiškių k., Kretingos r. sav. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.  Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2015-10-09)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2015-01-07)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-12-31)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-01-13)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-11-22)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-07-14)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-10-10)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-08-02)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-04-23)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-10-05)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-01-13)

 

 

Techninių specifikacijų projektai
2015-06-17

VšĮ Kretingos ligoninės privažiavimo kelių rekonstravimo darbai

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 27 d. 15.30 val.  Išsamiau »

2015-06-17

Transporto gatvės KT8058 Kretingos mieste rekonstravimo darbai.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 22 d. 11.30 val.  Išsamiau »

2015-05-27

Vairuotojų gatvės KT8060 nuo Vytauto g. iki Aušros g. Kretingos m. rekonstravimo darbai su projektavimu.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 6 d. 12.00 val.  Išsamiau »

2015-05-08

Techninio mokslo paskirties pastato (darželio) Savanorių g. 58, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 18 d. 15.00 val.  Išsamiau »

2015-04-28

Naujų žemės sklypų Kluonalių g., Kretingos m., kadastrinių matavimų atlikimas ir kadastrinių matavimų bylų parengimas

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 7 d. 16.30 val.  Išsamiau »

Vykdomi pirkimai

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie sudarytas sutartis

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie neįvykusius pirkimus

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Sporto ir sveikatingumo centro pastato Savanorių g. 23A, Kretingos m., statyba“

 Išsamiau »
2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/ Žemaitės al.2, Kretingos m. atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-09-25

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-08-17

Neįvykęs supaprastintas atviras konkursas „Ilgalaikės banko paskolos pirkimas“

 Išsamiau »
2012-07-17

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Lauko treniruoklių komplektai“

 Išsamiau »

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2012 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2014 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2015 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 metų viešųjų pirkimų planas

Viešųjų pirkimų skelbimų (iki 2011-12-30) archyvas