Naujienos

Kretingos krašto žmonėms Seime atstovaus A. Vinkus ir L. Staniuvienė

Spalio 23 d. įvyko pakartotiniai Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai vienmandatėse rinkimų apygardose. Lietuva išrinko 2016-2020 m. kadencijos Seimą. Kretingos krašto žmonėms atstovaus du Seimo nariai: socialdemokratas, Kretingos rajono Garbės pilietis, gydytojas Antanas Vinkus ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovė, iki šiol Skuodo rajono savivaldybės tarybos narės pareigas einanti Levutė Staniuvienė.  Išsamiau »

Savivaldybės parama verslui – 1,3 tūkst. eurų

Šiais metais Paramos verslui skyrimo programos įgyvendinimui buvo skirta 5 tūkst. Eur. Paramos verslui skyrimo komisijai buvo pateiktos 6 paraiškos, iš kurių viena neatitiko Paramos verslui skyrimo nuostatų keliamų reikalavimų.  Išsamiau »

Spalio 27 dieną – 19-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis

Spalio 27 d. 10 val. Kretingos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga, vyks 19-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 23 klausimus. Tarybos posėdžio darbotvarkė pateikiama Savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt ir rajoninėje spaudoje.  Išsamiau »

Skelbimai

Autobusų eismas Visų Šventųjų dieną

UAB Kretingos autobusų parkas praneša, kad lapkričio 1 d. papildomai kursuos autobusai:

1. Nr. 4 maršrutu „Autobusų parkas – Tuopa – Rotušės aikštė – autobusų stotis – laidojimo namai „Rimtis“. Iš Autobusų parko autobusas išvyks 9.55 val., 10.55 val. ir toliau kas valandą iki 18.55 val., o iš laidojimo namų „Rimtis“ – 10.30 val., 11.30 val. ir toliau kas valandą iki 19.30 val.  Išsamiau »

Pateikti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

Vadovaudamiesi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-516 ir 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A1-509 redakcija), 28 punktu, informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijai pateiktos šių organizacijų projektų paraiškos:  Išsamiau »

Kviečiame į Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos individualias konsultacijas

Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa kviečia į individualias projektų idėjų konsultacijas potencialiems trečiojo kvietimo teikti paraiškas projektų pareiškėjams. Individualios konsultacijos vyks š. m. lapkričio mėn. 9 d. 9 val. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos salėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai).

Konsultacijų metu programos Jungtinio sekretoriato Gdanske (Lenkija) ir Informacinio biuro Lietuvoje atstovai padės sukonkretinti šias projektų idėjas bei suteiks informacijos apie techninius paraiškos rengimo klausimus.  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti

Organizuojama atranka Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 11 kategorija) pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti.  Išsamiau »

Parengtas Kretingos rajono savivaldybės 2016–2019 metų Korupcijos prevencijos programos projektas

Informuojame, kad yra parengtas Kretingos rajono savivaldybės 2016–2019 metų Korupcijos prevencijos programos projektas. Kviečiame visus suinteresuotus subjektus teikti pastabas ir pasiūlymus Antikorupcijos komisijai, tel.  Išsamiau »

Spalio 25 dieną Lietuvos teismuose – nemokamos teisinės konsultacijos

Pirmą kartą Lietuvoje visą spalio 25 dieną – Europos teisės dieną – Lietuvos teismuose bus galima nemokamai konsultuotis: gauti atsakymų į kasdienius teisinius testamentų, žemės dalybų, skyrybų ir kitus klausimus, daugiau sužinoti apie teismų veiklą.  Išsamiau »

Kviečiame siūlyti kandidatus apdovanoti vyskupo M. Valančiaus atminimo medaliu

Iki šių metų lapkričio 15 dienos Kretingos rajono savivaldybė kviečia siūlyti kandidatus apdovanoti vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu. Savivaldybės tarybos įsteigtu atminimo medaliu nusipelnę asmenys bus apdovanoti ir pagerbti iškilmingame Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime, kuris Kretingoje vyks vasario mėnesį.  Išsamiau »

Bus renkamos smulkiųjų ūkininkų paraiškos

Europos Sąjungos ir valstybės finansinė parama smulkiesiems ūkiams yra viena laukiamiausių šalies ūkininkų. Nuo spalio 10 d. iki lapkričio 4 d. numatytas dar vienas, jau antrasis šiais metais, šaukimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 6 000 000 eurų paramos.  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigoms eiti

Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės, savivaldybės viešosios įstaigos, esančios Kretingoje, Žemaitės alėja 1, LT 97106, vyriausiojo gydytojo pareigoms eiti.  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti

Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti.  Išsamiau »

Kviečiame teikti Kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektų paraiškas

Kviečiame rajono visuomenines sporto organizacijas teikti Kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektų paraiškas daliniam finansavimui iš rajono savivaldybės biudžeto gauti

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyrius skelbia paraiškų priėmimą 2017 metų Kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektų daliniam finansavimui iš rajono savivaldybės biudžeto gauti.  Išsamiau »

Skelbiamas 2017 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo atrankos konkursas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia atrankos konkursą 2017 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimui. Projektas skirtas Kretingos rajono savivaldybėje gyvenantiems, besimokantiems neįgaliesiems integruotis į visuomenę per kūno kultūrą ir sportą.  Išsamiau »

Numatomi laikini traukinių eismo organizavimo pakeitimai

AB „Lietuvos geležinkeliai“ informuoja, kad šių metų spalio 24–29 d. dėl infrastruktūros objektų statybos ir remonto darbų Dūseikiai–Lieplaukė ruože bus ribojamas keleivinių traukinių eimas ir keičiamas traukinių tvarkaraštis.  Išsamiau »

Teritorijų planavimo komisijos informacija

Teritorijų planavimo komisijos posėdis Nr. 16 vyks 2016-09-21 14 val., Kretingos r. savivaldybės I a. posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga. Posėdyje privalo dalyvauti planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

Šiam posėdžiui pateikti planavimo dokumentai:

 

1. Vieno buto gyvenamojo namo techninio projekto sklypo sutvarkymo dalis, koreguojant detaliuoju planu numatytą statybos zoną ir statybos ribą, (žemės skl. kadastro Nr. 5657/0003:86) Bendrabučio g. 22, Dupulčių k., Kretingos r. sav.

2. Vieno buto gyvenamojo namo techninio projekto sklypo sutvarkymo dalis, koreguojant detaliuoju planu numatytą statybos zoną ir statybos ribą, (žemės skl. kadastro Nr. 5657/0003:65) Bendrabučio g. 20, Dupulčių k., Kretingos r. sav.

 

Prašymas dėl parengto teritorijų planavimo dokumento derinimo teritorijų planavimo komisijoje

Teritorijų planavimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Atmintinė norintiems įregistruoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus

 

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą dėl numatomo „Esamo pastato griovimo (unikalus nr. 5699-4009-3050) ir sandėliavimo paskirties pastato Vytauto g. 151, Kretingos m., statybos“.  Išsamiau »

Visuomenės informavimas apie numatomo projektuoti statinio projektinius pasiūlymus

1. Statinių statybvietės adresas: Kretingos m. sav., Kretingos sen., Tiekėjų g. 41. (kad. Nr.: 5634/0010:13)  Išsamiau »

Pakartotinai informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Pakartotinai informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Turgaus a. 20, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu.  Išsamiau »

Visuomenės informavimas apie numatomo projektuoti statinio projektinius pasiulymus

Numatomo projektuoti statinio adresas: M. Valančiaus g. 2, Salantų m., Kretingos r. sav.  Išsamiau »

Papildomai skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas

Informuojame, kad papildomai skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5670/0004:225, Kiauleikių k., Kretingos r., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.  Išsamiau »

Visuomenės informavimas apie numatomo projektuoti statinio projektinius pasiulymus

Numatomo projektuoti statinio, vietoje numatyto griauti statinio, adresas: Vytauto g. 151, Kretingos m., Kretingos r. sav.  Išsamiau »

Pradedamas rengti teritorijos detalusis planas

Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos Salantų m., Kretingos r., detalųjį planą.  Išsamiau »

Sporto paskirties inžinerinio statinio, adresu Savanorių g. 23A, Kretingoje, projektiniai pasiūlymai

Objekto pavadinimas: Sporto paskirties inžinerinio statinio, adresu Savanorių g. 23A, Kretingoje, supaprastintas statybos projektas

Statinio statybvietės adresas: Savanorių g. 23A, Kretinga, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5634/0006:333  Išsamiau »

Baigta susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūra

Baigta susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūra dėl numatomo „Poilsio paskirties pastatų, vieno buto blokuotų gyvenamųjų namų, vieno buto gyvenamųjų namų Teresiečių g. 21, Kretingos m., ir D2 kategorijos gatvės“ projekto.  Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2015-10-09)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2015-01-07)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-12-31)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-01-13)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-11-22)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-07-14)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-10-10)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-08-02)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-04-23)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-10-05)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-01-13)

 

 

Techninių specifikacijų projektai
2015-06-17

VšĮ Kretingos ligoninės privažiavimo kelių rekonstravimo darbai

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 27 d. 15.30 val.  Išsamiau »

2015-06-17

Transporto gatvės KT8058 Kretingos mieste rekonstravimo darbai.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 22 d. 11.30 val.  Išsamiau »

2015-05-27

Vairuotojų gatvės KT8060 nuo Vytauto g. iki Aušros g. Kretingos m. rekonstravimo darbai su projektavimu.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 6 d. 12.00 val.  Išsamiau »

2015-05-08

Techninio mokslo paskirties pastato (darželio) Savanorių g. 58, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 18 d. 15.00 val.  Išsamiau »

2015-04-28

Naujų žemės sklypų Kluonalių g., Kretingos m., kadastrinių matavimų atlikimas ir kadastrinių matavimų bylų parengimas

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 7 d. 16.30 val.  Išsamiau »

Vykdomi pirkimai

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie sudarytas sutartis

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie neįvykusius pirkimus

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Sporto ir sveikatingumo centro pastato Savanorių g. 23A, Kretingos m., statyba“

 Išsamiau »
2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/ Žemaitės al.2, Kretingos m. atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-09-25

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-08-17

Neįvykęs supaprastintas atviras konkursas „Ilgalaikės banko paskolos pirkimas“

 Išsamiau »
2012-07-17

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Lauko treniruoklių komplektai“

 Išsamiau »

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2012 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2014 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2015 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 metų viešųjų pirkimų planas

Viešųjų pirkimų skelbimų (iki 2011-12-30) archyvas