Naujienos

Aukščiausiasis teismas padėjo tašką ginče dėl sporto komplekso statybų

Lietuvos Aukščiausiasis teismas lapkričio 30 dienos nutartimi nusprendė nenagrinėti Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) kasacinio skundo. Tai reiškia, kad ginče dėl Kretingoje statomo sporto ir sveikatingumo centro statybų sutarties teisėtumo padėtas galutinis taškas. Sporto komplekso statybos nebus stabdomos, ir ši teismo nutartis neskundžiama.  Išsamiau »

Bendradarbiaujant su KRATC bus plečiama atliekų tvarkymo infrastruktūra

Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) vadovai lapkričio 29 dieną pasirašė jungtinės veiklos sutartį, kuria įsipareigota kartu įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektą.  Išsamiau »

Išrinktas Kretingos J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos vadovas

Kretingos rajono savivaldybėje vyko konkursas laisvai Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus pareigybei užimti. Pretendentų atrankoje dalyvavo viena kandidatė – Asta Burbienė. Surinkusi reikiamą balų skaičių ji paskelbta konkurso laimėtoja.  Išsamiau »

Skelbimai

Kviečiamas Strateginio planavimo tarybos posėdis

  Darbotvarkė
Gruodžio 6 d. 14 val. kviečiamas Strateginio planavimo tarybos posėdis.

1. Dėl dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įvedimo Kretingos rajono savivaldybėje. Pranešėja – R. Surblytė.
2. Dėl įgaliojimo savivaldybės administracijos direktoriui valdyti ir organizuoti keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais. Pranešėjas – P. Černeckis.
3. Dėl grafų Tiškevičių asmeninių daiktų įsigijimo. Pranešėja – V. Kanapkienė.
4. Informacija.

   Išsamiau »

Kviečiame į Kalėdų eglės įžiebimo šventę

Rytoj, gruodžio 3 d. 16 val., kviečiame į Kalėdų eglės įžiebimo šventę, kuri vyks Kretingos miesto Rotušės aikštėje.  Išsamiau »

Visuomenei svarbaus statinio projekto rengimas bei parengtų projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 169 Skuodas-Plungė 26,405 km esančios sankryžos su krašto keliu Nr. 226 Kartena-Kūlupėnai-Salantai ir rajoniniu keliu Nr. 2302 Salantai-Plateliai-Alsėdžiai rekonstravimo projekto rengimą bei parengtų šio statinio projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene.  Išsamiau »

Kalėdinės dovanėlės Kretingos miesto vaikams, nelankantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigų

Kretingos miesto seniūnijoje nuo š. m. gruodžio 19 d. iki gruodžio 29 d. bus dalijamos kalėdinės dovanėlės Kretingos miesto vaikams, nelankantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigų.  Išsamiau »

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Iki šių metų gruodžio 16 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.  Išsamiau »

Kviečiame susipažinti su parengtu Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos projektu

Kretingos rajono savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ ir planuoja įgyvendinti projekto „Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas“ veiklą – Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo priemonių įgyvendinimas Kretingos rajono savivaldybės Pastauninko parko teritorijoje.  Išsamiau »

Vyksta rajono veteranų krepšinio pirmenybių komandų registracija

Iki gruodžio 19 d. vyksta rajono veteranų (gim. 1982 m. ir vyresn.) krepšinio pirmenybių komandų registracija.  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pareigoms eiti

Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pareigoms eiti.  Išsamiau »

Gyvenamosios vietos deklaravimo atmintinė

Šių metų sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (registruotus „prie savivaldybės“) iki 2017 m. sausio 1 d.  Išsamiau »

Pateikti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

Vadovaudamiesi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-516 ir 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A1-509 redakcija), 28 punktu, informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijai pateiktos šių organizacijų projektų paraiškos:  Išsamiau »

Teritorijų planavimo komisijos informacija

Teritorijų planavimo komisijos posėdis Nr. 17 vyks 2016-11-09 14 val., Kretingos r. savivaldybės I a. posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga. Posėdyje privalo dalyvauti planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

Šiam posėdžiui pateikti planavimo dokumentai:

1. Mechaninių dirbtuvių rekonstravimo ir dalies gamybos, pramonės patalpų paskirties keitimo į paslaugų paskirties patalpas, techninio projekto sklypo sutvarkymo dalis, koreguojant detaliuoju planu numatytą statybos zoną ir statybos ribą, (žemės skl. kadastro Nr. 5634/0004:637) Tiekėjų g. 32, Kretingos m.

 

Prašymas dėl parengto teritorijų planavimo dokumento derinimo teritorijų planavimo komisijoje

Teritorijų planavimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Atmintinė norintiems įregistruoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus

 

Skelbiamas projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas

Informuojame, kad vykdant STR 1.05.06:2010 “STATINIO PROJEKTAVIMAS” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant visuomenei svarbaus statinio projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengto „Vieno buto gyvenamojo namo, Taikos g.71, Kretingoje rekonstravimo projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5637/0003:172) Tūbausių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  Išsamiau »

Visuomenei svarbaus statinio projekto rengimas bei parengtų projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 169 Skuodas-Plungė 26,405 km esančios sankryžos su krašto keliu Nr. 226 Kartena-Kūlupėnai-Salantai ir rajoniniu keliu Nr. 2302 Salantai-Plateliai-Alsėdžiai rekonstravimo projekto rengimą bei parengtų šio statinio projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene.  Išsamiau »

Kviečiame susipažinti su parengtu Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos projektu

Kretingos rajono savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ ir planuoja įgyvendinti projekto „Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas“ veiklą – Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo priemonių įgyvendinimas Kretingos rajono savivaldybės Pastauninko parko teritorijoje.  Išsamiau »

Parengtas projektinis pasiūlymas

Informacija apie parengtus Dviejų sublokuotų sandėlių Kretingos r. sav. Kretingos sen., Vydmantų k., Verslininkų g. 3H projektinius pasiūlymus  Išsamiau »

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą dėl numatomo „Grūdų priėmimo pastato Tiekėjų g. 41, Kretingos m., statybos“  Išsamiau »

Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą

Informuojame apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą: Žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0008:905), Rotušės a. 1, Kretingos m., detalusis planas. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. T2-106 patvirtinto
detaliojo plano koregavimas.  Išsamiau »

Parengtas sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.
Žemės sklypo adresas
Žemės sklypo plotas, ha
5637/0001:0186
Klaipėdos apskr., Kretingos r. sav.,
Kretingos sen., Kurmaičių k.
1,0000

   Išsamiau »

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą dėl „Prekybinio pastato su gyvenamosiomis patalpomis (unikalus nr. 4400-0175-2060) M. Valančiaus g. 2, Salantų m., Kretingos r., sav., rekonstravimo“  Išsamiau »

Parengtas sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.
Žemės sklypo adresas
Žemės sklypo plotas, ha
5654/0002:1003
Klaipėdos apskr., Kretingos r. sav.,
Kretingos sen., Padvarių k.
1,0000

   Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2015-10-09)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2015-01-07)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-12-31)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-01-13)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-11-22)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-07-14)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-10-10)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-08-02)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-04-23)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-10-05)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-01-13)

 

 

Techninių specifikacijų projektai
2015-06-17

VšĮ Kretingos ligoninės privažiavimo kelių rekonstravimo darbai

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 27 d. 15.30 val.  Išsamiau »

2015-06-17

Transporto gatvės KT8058 Kretingos mieste rekonstravimo darbai.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 22 d. 11.30 val.  Išsamiau »

2015-05-27

Vairuotojų gatvės KT8060 nuo Vytauto g. iki Aušros g. Kretingos m. rekonstravimo darbai su projektavimu.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 6 d. 12.00 val.  Išsamiau »

2015-05-08

Techninio mokslo paskirties pastato (darželio) Savanorių g. 58, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 18 d. 15.00 val.  Išsamiau »

2015-04-28

Naujų žemės sklypų Kluonalių g., Kretingos m., kadastrinių matavimų atlikimas ir kadastrinių matavimų bylų parengimas

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 7 d. 16.30 val.  Išsamiau »

Vykdomi pirkimai

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie sudarytas sutartis

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie neįvykusius pirkimus

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Sporto ir sveikatingumo centro pastato Savanorių g. 23A, Kretingos m., statyba“

 Išsamiau »
2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/ Žemaitės al.2, Kretingos m. atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-09-25

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-08-17

Neįvykęs supaprastintas atviras konkursas „Ilgalaikės banko paskolos pirkimas“

 Išsamiau »
2012-07-17

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Lauko treniruoklių komplektai“

 Išsamiau »

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2012 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2014 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2015 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 metų viešųjų pirkimų planas

Viešųjų pirkimų skelbimų (iki 2011-12-30) archyvas