Tarybos sprendimas
Data: 
2020-11-26
Numeris: 
T2-294
Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą