Tarybos sprendimas
Data: 
2014-03-27
Numeris: 
T2-118
Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo valstybės turto nurašymo