Klausimo Nr.: 
26
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T1-173)
Pranešėja: 
Vilma Skuodaitė-Tarasovienė