Civilinė sauga

Kontaktai

Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius

Adresas: J.K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga

Faksas: (8 445) 72044

 

  Kab. Tel. nr.   Mob. tel. nr.  El. paštas
Vedėja
Rasmina Beniušienė
428 (8 445) 72044 8 698 00234 rasmina [dot] beniusiene [at] kretinga [dot] lt
Vedėjo pavaduotojas 408 (8 445) 55163    
Vyr. specialistas
Gintaras Bruzdeilinas
428 (8 445) 72044 8 687 72678  gintaras [dot] bruzdeilinas [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistas 
 
408 (8 445) 55163    
Specialistė
Arūnė Putvinienė
408 (8 445) 55163 8 686 06240  arune [dot] putviniene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Angelė Ubartienė
408  (8 445) 55163   8 610 00873  angele [dot] ubartiene [at] kretinga [dot] lt
 

 

Teisės aktai, reglamentuojantys civilinę saugą ir priešgaisrinę saugą

 

Veiklos dokumentai

Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją Kretingos rajone

2015 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. A1-314 „Dėl keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją Kretingos rajone tvarkos aprašo tvirtinimo ir atsakingų asmenų skyrimo“ (2018 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. A1-564 redakcija)

 2018 m. sausio 11 d. Nr. A1-22 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių sušaukimo schemos tvirtinimo“ (2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. A1-703 redakcija)

Tvarkos aprašo 1 priedas (Kretingos rajono savivaldybės už informacijos teikimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją atsakingų institucijų sąrašas)

Tvarkos aprašo 2 priedas (Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją Kretingos rajono savivaldybėje schema)

Tvarkos aprašo 3, 4, 5 priedai (Formos ES-1, ES-2, ES-3)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. V-517 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-114 ,,Dėl Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (Priedas: 1-5) Įsigaliojo 2010-08-08 (Žin., 2010, Nr.94-4963)

Ekstremalių situacijų komisija (ESK) ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (ESOC)

Ekstremalių situacijų komisijos (ESK) posėdžių protokolai ir kt. dokumentai

 

Kolektyvinės apsaugos statiniai (KAS)

2010 m. gruodžio 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-811 „Dėl kolektyvinės apsaugos statinių ir patalpų poreikio ir apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičiaus nustatymo“

2014 m. rugpjūčio 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-660 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-20 įsakymo Nr. A1-811 „Dėl kolektyvinės apsaugos statinių ir patalpų poreikio ir apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

Kretingos rajono savivaldybės patalpų, kurios gali būti pritaikytos laikinai gyventojų kolektyvinei apsaugai, sąrašas (žemėlapis A, žemėlapis B)

Statinių ar patalpų, kurie gali būti pritaikyti laikinai gyventojų kolektyvinei apsaugai, žymėjimas

 

Interneto svetainėje http://www.lt72.lt daugiau sužinosite apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms, rasite rekomendacijų kaip elgtis nelaimės atveju, kaip išlikti informuotam, kaip elgtis atsitikus nelaimei, susipažinsite su interaktyviu žemėlapiu, kuriame pažymėti visos šalies Kolektyvinės apsaugos statiniai (KAS) ir elektros sirenos.

 

Metinės būklių apžvalgos

 

Informacija ūkio subjektams

 

CS mokymų planų 2018 m. pavyzdžiai

CS veiklos planų 2018 m. pavyzdžiai

 

CS pratybų ataskaitos forma

Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinės rekomendacijos

Įsakymo dėl pasirengimo civilinės saugos pratyboms ir jų vykdymo pavyzdys

Užduotys ir rekomendacijos Kretingos rajono savivaldybės ūkio subjektams, kitoms įstaigoms dėl civilinės saugos veiklos organizavimo, priemonių planavimo ir informacijos teikimo 2019 m.

Civilinės saugos signalai

Plakatas „Civilinės saugos signalai“

 

Civilinės saugos mokomieji filmai

 

Registracija į 2018 metų civilinės saugos Klaipėdos APGV organizuojamus civilinės saugos mokymo kursus

 

Saugus elgesys vandenyje (Ugniagesių gelbėtojų mokyklos informacija)

 Atsargiai ant ledo

 

Renginiai, konkursai, įvykiai

Darbėnų gimnazijos bendruomenei paskaita apie civilinę saugą

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus specialistai 2018 m. lapkričio 30 d. 14.30 val. susitiko su Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos pedagogais ir kitais darbuotojais, kuriems skaitė paskaitą apie civilinę saugą.  Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės ESOC dalyvavo valstybinio lygio civilinės saugos pratybose

2018 m. lapkričio 5-15 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos surengė valstybinio lygio civilinės saugos funkcines pratybas „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai esant katastrofiniam hidrologiniam reiškiniui“. Šiose pratybose dalyvavo visų šalies ministerijų ir 12 savivaldybių, taip pat ir Kretingos rajono savivaldybės, ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų (toliau – ESOC) nariai.  Išsamiau »

Simono Daukanto progimnazijoje vyko evakavimosi pratybos

Rugsėjo 25 d., antradienį, 10.30–12.00 val. Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje vyko mokomosios evakavimosi pratybos, kurių metu progimnazijoje besimokantys mokiniai, darželį lankantys vaikai, pedagogai, auklėtojai ir kiti darbuotojai saugiai evakuoti į šalia esantį kiemą, o vėliau dėl prasidėjusio lietaus palydėti į sporto salę. Ten vyko evakuotųjų registracija ir buvo laukiama pranešimo, kad gaisras užgesintas ir galima grįžti į patalpas.  Išsamiau »