Civilinė sauga

Kontaktai

Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius

Adresas: J.K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga

Faksas: (8 445) 72044

 

  Kab. Tel. nr.   Mob. tel. nr.  El. paštas
Vedėja
Rasmina Beniušienė
428 (8 445) 72044 8 698 00234 rasmina [dot] beniusiene [at] kretinga [dot] lt
Vedėjo pavaduotojas 408 (8 445) 55163    
Vyr. specialistas
Algimantas Bendikas
428 (8 445) 72044 8 687 72678  algimantas [dot] bendikas [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Zita Abelkienė
408 (8 445) 55163 8 612 48810 zita [dot] abelkiene [at] kretinga [dot] lt
Specialistė
Arūnė Putvinienė
408 (8 445) 55163   arune [dot] putviniene [at] kretinga [dot] lt
 

 

Teisės aktai, reglamentuojantys civilinę saugą ir priešgaisrinę saugą

 

Veiklos dokumentai

Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją Kretingos rajone

2015 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. A1-314 „Dėl keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją Kretingos rajone tvarkos aprašo tvirtinimo ir atsakingų asmenų skyrimo“

 2018 m. sausio 11 d. Nr. A1-22 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių sušaukimo schemos tvirtinimo“

Tvarkos aprašo 1 priedas (Kretingos rajono savivaldybės už informacijos teikimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją atsakingų institucijų sąrašas)

Tvarkos aprašo 2 priedas (Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją Kretingos rajono savivaldybėje schema)

Tvarkos aprašo 3, 4, 5 priedai (Formos ES-1, ES-2, ES-3)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. V-517 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-114 ,,Dėl Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (Priedas: 1-5) Įsigaliojo 2010-08-08 (Žin., 2010, Nr.94-4963)

Ekstremalių situacijų komisija (ESK) ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (ESOC)

Ekstremalių situacijų komisijos (ESK) posėdžių protokolai ir kt. dokumentai

 

Kolektyvinės apsaugos statiniai (KAS)

2010 m. gruodžio 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-811 „Dėl kolektyvinės apsaugos statinių ir patalpų poreikio ir apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičiaus nustatymo“

2014 m. rugpjūčio 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-660 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-20 įsakymo Nr. A1-811 „Dėl kolektyvinės apsaugos statinių ir patalpų poreikio ir apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

Kretingos rajono savivaldybės patalpų, kurios gali būti pritaikytos laikinai gyventojų kolektyvinei apsaugai, sąrašas (žemėlapis A, žemėlapis B)

Statinių ar patalpų, kurie gali būti pritaikyti laikinai gyventojų kolektyvinei apsaugai, žymėjimas

 

Interneto svetainėje http://www.lt72.lt daugiau sužinosite apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms, rasite rekomendacijų kaip elgtis nelaimės atveju, kaip išlikti informuotam, kaip elgtis atsitikus nelaimei, susipažinsite su interaktyviu žemėlapiu, kuriame pažymėti visos šalies Kolektyvinės apsaugos statiniai (KAS) ir elektros sirenos.

 

Metinės būklių apžvalgos

 

Informacija ūkio subjektams

 

CS mokymų planų 2018 m. pavyzdžiai

CS veiklos planų 2018 m. pavyzdžiai

 

CS pratybų ataskaitos forma

Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinės rekomendacijos

Įsakymo dėl pasirengimo civilinės saugos pratyboms ir jų vykdymo pavyzdys

Užduotys ir rekomendacijos Kretingos rajono savivaldybės ūkio subjektams, kitoms įstaigoms dėl civilinės saugos veiklos organizavimo, priemonių planavimo ir informacijos teikimo 2018 m.

Civilinės saugos signalai

Plakatas „Civilinės saugos signalai“

 

Civilinės saugos mokomieji filmai

 

Registracija į 2018 metų civilinės saugos Klaipėdos APGV organizuojamus civilinės saugos mokymo kursus

 

Saugus elgesys vandenyje (Ugniagesių gelbėtojų mokyklos informacija)

 Atsargiai ant ledo

 

Renginiai, konkursai, įvykiai

Vyko Kretingos rajono savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinės pratybos

Gegužės 10 d. (ketvirtadienį) 14.00–16.00 val. įvyko Kretingos rajono savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinės pratybos, kurių tikslas buvo mokyti Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) narius priimti atitinkamus sprendimus dėl pajėgų, žmogiškųjų ir metarialinių išteklių patelkimo evakuotiesiems gyventojams apgyvendinti kolektyvinės apsaugos statinyje (toliau – KAS). Taip pat iškeltas uždavinys – kuo skubiau paruošti patalpas evakuotųjų priėmimui prioritetiniame kolektyvinės apsaugos statinyje – Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje.  Išsamiau »

Organizuojamos planinės savivaldybės lygio funkcinės civilinės saugos pratybos

2018 m. gegužės 10 d. 14.00 – 16.00 val. Kretingos rajono savivaldybės posėdžių salėje bus surengtos Kretingos rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) funkcinės civilinės saugos pratybos, kurių tema „Evakuotų gyventojų apgyvendinimas kolektyvinės apsaugos statinyje“. Jų metu duodamas nurodymas Kretingos Simono Daukanto progimnazijai organizuoti personalo pasirengimą evakuotų gyventojų registracijai ir priėmimui bei patalpų paruošimui laikinam apgyvendinimui, o vėliau užtikrinti jų apsaugą.  Išsamiau »

Švietimo įstaigose organizuotos evakavimosi pratybos

2018 m. balandžio mėnesio pabaigoje Kretingos rajono savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba trijose rajono švietimo įstaigose organizavo kontrolines civilinės saugos pratybas, kurių metu stebėti ir vertinti darbuotojų veiksmai kilus gaisrui. Vertintojai ir stebėtojai konstatavo: nors pratyboms ruoštasi iš anksto, nesklandumų neišvengta.  Išsamiau »