Bešeimininkiai statiniai

Siūloma pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Kretingos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:

 

Eil. Nr.
Statinio pavadinimas, paskirtis
Statinio fotografijos
Statinio adresas,
vieta žemėlapyje
1.
Buvusių mechaninių dirbtuvių pastatas.
Paskirtis – gamybos, pramonės.
 
2.
Suskystintų naftos dujų rezervuarai ir įrenginiai. Paskirtis – inžinerinė.
 
3.
Suskystintų naftos dujų rezervuarai ir įrenginiai. Paskirtis – inžinerinė.
 
4.
Suskystintų naftos dujų rezervuarai ir įrenginiai. Paskirtis – inžinerinė.
 
5.
Buvęs gamybinis pastatas. Paskirtis – gamybos, pramonės. Unikalus Nr. 5695-2003-0024.
 
6.
Buvusios dirbtuvės. Paskirtis – gamybos, pramonės.
Unikalus Nr. 5695-2003-0035
 
7.
Buvusios siurblinės pastatas. Paskirtis – negyvenamoji.
Unikalus Nr. 5695-2003-0046.
 
8.
Buvusios dirbtuvės. Paskirtis – gamybos, pramonės.
Unikalus Nr. 5695-2003-0013.
 
9.
Dalis buvusio karvių fermos komplekso su asfaltuota aikštele (siloso tranšėjos, 200 vietų karvių ferma, 400 vietų karvių ferma). Paskirtis – kita (fermų).
 
10.
Buvusių stalių dirbtuvių griuvėsiai. Paskirtis – gamybos, pramonės.
 
11.
Pašto patalpos su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis: 4(1/2 iš 1,16 kv. m) 5(1/2 iš 1,28 kv. m)
Unikalus Nr. 5697-2014-6018:0005. Paskirtis – administracinė.
 
12.
Buvę vandens (nuotekų) valymo įrenginiai. Trys vandens šuliniai. Paskirtis – inžinerinė.
 
13.
Vandens bokštas. Paskirtis – inžinerinė.
 
       
 
Buvusios grūdų džiovyklos teritorija. Su buvusiais gamybiniais pastatais. Vietomis asfaltuota danga.
Pagrindinė pastatų paskirtis – gamybos, pramonės.
 
14.
Buvusios svarstyklės su priestatu.
Paskirtis – gamybos, pramonės.
 
15.
Sandėlis su priestatais. Paskirtis – sandėliavimo.
 
16.
Buvęs sandėlis su priestatais. Paskirtis – sandėliavimo.
 
17.
Sandėlis su priestatu. Paskirtis – sandėliavimo.
 
18.
Buvusio malūno pastatas. Paskirtis – sandėliavimo.
 
19.
Buvę sandėliai. Paskirtis – sandėliavimo.
 
20.
Buvusi kuro talpų laikykla. Paskirtis – sandėliavimo.
 
21.
Grūdų saugyklos (metalinės - 8 vnt.). Paskirtis – inžinerinė.
 
       
22.
Buvusio šieno miltų gamybos pastato griuvėsiai.
Paskirtis – gamybos, pramonės.
 
23.
13/100 dalių buvusios laboratorijos pastato
Unikalus Nr. 5694-7003-1140
Paskirtis – gamybos, pramonės.
 

 

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Statybos skyrių (Savanorių g. 29 A, Kretinga, I aukštas, 101 kab.)  ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.