Atsargų nurašymo komisija

Pirmininkė

  • Laima Mikelėnienė – Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Nariai

  • Janina Augutytė – Kūno kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
  • Dalia Činkienė – Kultūros skyriaus vyr. specialistė
  • Jolanta Mickevičienė – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė
  • Asta Pocienė – Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
  • Sonata Skominienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja
  • Rasa Stoncelytė – Švietimo skyriaus specialistė
  • Daiva Vaikėnienė – Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotoja
  • Vita Žilienė – Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė