Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų pavadinimas 2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais Darbuotojų skaičius 2021 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras 3245 1 3285
Mero pavaduotojas 2713 1 2747
Politinio pasitikėjimo darbuotojai
Tarybos sekretorius 1257    
Mero padėjėjas 1676    
Mero patarėjas 2023 1 2218
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 3423 1 3326
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 3718 1 3261
Karjeros valstybės tarnautojai
Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (patarėjas)   1 2376
Skyriaus vedėjas 2448 15 2679
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1951 12 2048
Vyriausiasis specialistas 1541 44 1703
Vyresnysis specialistas 1416 2 1645
Specialistas 1256 4 1403
Seniūnas 1955 9 2185
Seniūno pavaduotojas 1785 4 1963
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras 955 2 1019
Vedėjas 1712 1 1809
Buhalteris 1317 6 1502
Specialistas 1122 30 1159
Žemės ūkio specialistas 939 5,75 991
Specialistas ūkio reikalams 863 7 965
Raštvedys 881 1 931
Elektros energetikos inžinierius 1083 2,5 1268
Elektrikas 744 5 817
Vairuotojas 1043 4 1150
Sporto organizatorius 736 5 799
Kapinių prižiūrėtojas 607 5,5 642
Darbininkas 651 10 661
Valytojas 607 10,5 651
Sargas 607 3 642
Traktorininkas 757 5 821