Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius 2022m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras 1 3404
Mero pavaduotojas 1 2914
Tarybos sekretorius 1 2563
Mero patarėjas 1 2525
Mero padėjėjas 1 1358
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 1 3390
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3435
Karjeros valstybės tarnautojai
Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (patarėjas) 1 2456
Skyriaus vedėjas 17 2838
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 16 2296
Vyriausiasis specialistas 42 1852
Vyresnysis specialistas 1 1887
Specialistas 5 1555
Seniūnas 9 2522
Seniūno pavaduotojas 4 2140
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras 2 1281
Vedėjas 1 1738
Buhalteris 6 1712
Specialistas 31,5 1358
Žemės ūkio specialistas 5,75 1046
Specialistas ūkio reikalams 7 1120
Raštvedys 1 1035
Elektros energetikos inžinierius 2,5 1453
Elektrikas 5 943
Vairuotojas 4 1258
Sporto organizatorius 4,5 912
Kapinių prižiūrėtojas 5,5 730
Darbininkas 11 751
Valytojas 10 741
Sargas 3 730
Traktorininkas 5 918