Informaciniai skelbimai

Apleistų, neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį patalpų ir statinių savininkų dėmesiui!

Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje yra daug apleistų, neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį patalpų ir statinių. 2012 m. rugsėjo 27 d. Kretingos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T2-329, kuriuo patvirtino Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nustatymo tvarkos aprašą.

Kreipimasis į žemės nuomininkus (naudotojus), nesumokėjusius žemės nuomos mokesčio už 2008-2013 metus

Kretingos rajono savivaldybės administracija primena ir prašo gyventojų ir įmonių, kurie nėra sumokėję žemės nuomos mokesčio už 2008-2013 metus, šį mokestį ir delspinigius sumokėti nedelsiant, nes nesumokėtas žemės nuomos mokestis ir delspinigiai iš skolininkų jau pradėti išieškoti teismine tvarka.  Išsamiau »

Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos seminaro

Balandžio 28-oji – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena bei tarptautinė darbe žuvusiųjų ir sužalotųjų atminties diena.  Išsamiau »

Atnaujinta Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros koncepcija

  

Pristatome atnaujintą Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros plano koncepciją (spauskite čia):

  • Kretingos rajono savivaldybės viziją 2020 m.
  • Plėtros plano prioritetus, strateginius vystymo tikslus ir uždavinius
  • pagrindines Plėtros plano priemones ir prioritetinius projektus

   Išsamiau »

Gyventojų dėmesiui! Perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas

Informuojame, kad 2014 m. balandžio 16 d. organizuojamas Perspėjimo sistemos patikrinimas, kurio metu bus įjungiamos centralizuoto ir vietinio valdymo elektros sirenos, perduodamas informacinis pranešimas gyventojams.

Patikrinimo metu 11.52 val. bus įjungiamos visos elektros sirenos pulsuojančiu 3 minučių trukmės darbo ciklu, o 11.55 val.  Išsamiau »

Organizacijų, teikusių paraiškas atvirų jaunimo erdvių programai vykdyti, dėmesiui!

Kretingos rajono administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-208 patvirtintas Atvirų jaunimo erdvių finansavimas.

Kiekvienai organizacijai, kuriai įsakymu suteiktas finansavimas, elektroniniu paštu bus išsiųstos sutarties sąmatos sudarymo rekomendacijos ir sutarties forma. Sutartys turi būti sudarytos iki balandžio 24 d.  Išsamiau »

Jaunimo nevyriausybinių organizacijų dėmesiui!

Kretingos rajono administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-228 patvirtintas Kretingos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimas.

Kiekvienai organizacijai, kuriai įsakymu suteiktas finansavimas, elektroniniu paštu bus išsiųstos sutarties sąmatos sudarymo rekomendacijos ir sutarties forma. Sutartys turi būti sudarytos iki birželio 25 d.
 Išsamiau »

Ataskaitų teikimo savivaldybės bendruomenei grafikas

Kretingos rajono savivaldybės tarybos, mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos veiklos 2014 metais ataskaitų teikimo savivaldybės bendruomenei grafikas
 
Seniūnija
Atskaitų teikimo
Vieta, adresas
 diena
laikas
Kretingos
balandžio 15 d.
16.00 val.
Švietimo skyriaus salėje
(Vilniaus g.8, Kretinga)
Žalgirio
balandžio 16 d.
15.00 val.
Kultūros centro Raguviškių filialo salėje
(Raguvos g. 1, Raguviškių k.)
Imbarės
balandžio 17 d.
13.00 val.
Erlėnų bendruomenės centro patalpose
(Beržų g. 1, Imbarės sen., Erlėnai)
Salantų
15.00 val.
Salantų kultūros centre 
(A.Salio g. 4, Salantai)
Kretingos (kaimiškoji)
balandžio 28 d.
15.00 val.
Rūdaičių daugiafunkciame centre
(Ežero g. 3, Rūdaičių k.)
Darbėnų
balandžio 29 d.
15.00 val.
 Darbėnų gimnazijos salėje
(Laukžemės g. 9, Darbėnai)
Kartenos
balandžio 30 d.
13.00 val.
Kartenos seniūnijos salėje
(Mokyklos g.3, Kartena)
Kūlupėnų
15.00 val.
Kultūros centro Kūlupėnų filialo salėje
(Mokyklos g. 5, Kūlupėnai)

Rajono pieno gamintojų dėmesiui

Pieno gamintojai, gaminantys, parduodantys ir/ arba atiduodantys pieną nemokamai tiesiogiai vartotojui (turguje, giminėms, kaimynams) nuo š. m. balandžio 1 dienos iki gegužės 14 d. savivaldybės Žemės ūkio skyriuje 229 kabinete turi pateikti metinę tiesioginių pieno ir/ arba pieno produktų pardavimų deklaraciją (prieš tai turi užsipildyti apskaitos žurnalą). Gamintojai, parduodantys pieną tiesiogiai vartotojui ir perdirbimo įmonėms turėtų kreiptis nuo balandžio 22 dienos, kadangi duomenų bazėje nėra visų duomenų.  Išsamiau »

Formuojama Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. vizija

  

Formuojant Kretingos rajono savivaldybės vystymo ir plėtros politiką, svarbu identifikuoti pagrindines siekiamybes ir prioritetus. Vienas iš būdų tokiai politikai nustatyti – vizijos formavimas. Yra suformuoti penki Kretingos rajono vizijos 2020-ais metais variantai (pasiūlymai), kuriuos galima įvertinti balsuojant už labiausiai, Jūsų nuomone, tinkantį vizijos variantą. Prašome dalyvauti internetinėje apklausoje http://www.enketo.lt/survey/index.php/414415/lang-lt

Vėliau pranešime, kaip dalyviai vertina pateiktus vizijos variantus ir kokią viziją siūlo patys.

Maloniai prašome aktyviai dalyvauti!  Išsamiau »

Atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas

Valstybės tarnybos departamentas 2014-03-26 interneto tinklalapyje adresu http://www.vtd.lt/index.php?-1798341477 paskelbė pakaitinio valstybės tarnautojo, priimamo į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 10 kategorija) pareigas, atranką.  Išsamiau »

Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto 2014 m.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-190 patvirtintas Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas.

Kiekvienai organizacijai, kuriai įsakymu suteiktas finansavimas, elektroniniu paštu bus išsiųstos sutarties sąmatos sudarymo rekomendacijos ir sutarties forma. Sutartys turi būti sudarytos iki balandžio 18 d.  Išsamiau »

Kviečiame asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, teikti prašymus

Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintas Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas, Žin., 2013, Nr. 69-3457), prašymus pateikia Kretingos rajono savivaldybės administracijai, Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga (el. p. savivaldybe [at] kretinga [dot] lt).

Daugiau informacijos apie bendrojo naudojimo objektų administravimą.

Vyksta rajono 7x7 futbolo pirmenybių komandų registracija

Iki balandžio 14 d. vyksta rajono 7x7 futbolo pirmenybių komandų registracija.

Komandų vadovų pasitarimas balandžio 15 d. 17 val. Kūno kultūros ir sporto skyriuje tel.( 8-445) 51 192.  Išsamiau »