Naujienos

Kretingos moksleivei įtariama meningokokinė infekcija

Balandžio 30 d. Kretingos VšĮ Pranciškonų gimnazijos moksleivei įtarus meningokokinę infekciją, ligonė stacionarizuota Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus vedėja Dalia Jociuvienė patvirtino, kad mokykla apie apsaugos priemones informuota – labai artimą sąlytį turėjusiems asmenims rekomenduota kreiptis į savo šeimos gydytoją. Visiems kitiems, labai artimai su sergančiąja nebendravusiems asmenims patarta atidžiai stebėti savo sveikatą. Atsiradus sveikatos sutrikimams, nedelsiant kreiptis į savo šeimos gydytoją ar į kitas sveikatos priežiūros įstaigas. Medikai suteiks reikiamą pagalbą.  Išsamiau »

Baigiamas šildymo sezonas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko įsakymu nuo balandžio 30 d. šildymo sezonas baigiamas visoms Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinėms įstaigoms, Kretingos ligoninei, Salantų Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei ir Kartenos katalikiškajai palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei.  Išsamiau »

Į forumą rinkosi rajono mokinių savivaldos atstovai

Balandžio 24 d. VšĮ Pranciškonų gimnazijos Šv. Antano rūmuose vyko Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistės (jaunimo reikalų koordinatorės) Dianos Laimutės Garjonienės organizuotas Kretingos miesto ir rajono mokyklų mokinių savivaldos forumas „Savivaldos galia jaunimo politikos kontekste“. Susirinkusieji ne tik dalinosi patirtimi ir svarstė galimus kylančių problemų sprendimo būdus, bet ir susipažino su jaunimo organizacijų atstovais į Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą, daugiau sužinojo apie savivaldos naudą mokiniui ir mokyklai, jos įtaką jaunimo politikai.  Išsamiau »

Patvirtintas savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Balandžio 23 d. vykusiame antrajame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje naujuoju Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju patvirtintas Povilas Černeckis, nuo 2012 m. spalio 2 d. iki šiandien ėjęs Savivaldybės kontrolieriaus pareigas.

P. Černeckio kandidatūrai slapto balsavimo metu vienbalsiai pritarė visi 25 posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.  Išsamiau »

Skelbimai

Organizuojamas projektas „Mes rūšiuojam. Vasara“

Siekdami plėsti ir gerinti atliekų rūšiavimą, mažinti aplinkos taršą, skatinti visus Lietuvos gyventojus tinkamai tvarkyti atliekas Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ bendradarbiaudamos su partneriais ir visomis Lietuvos savivaldybėmis organizuoja aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam. Vasara“ (toliau – Projektas). Projekto metu bus renkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos (toliau – Atliekos). Projektu taip pat siekiama užtikrinti, kad Atliekas žmonės galėtų priduoti kiek įmanoma patogiau, arčiau namų, taip plėsti buitinės technikos ir elektronikos bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo tinklą. Projekte gali dalyvauti visų Lietuvos savivaldybių gyventojai. Aktyvusis etapas vyks 2015 m. gegužės 15 d. – 2015 m. rugsėjo 1 d., pasibaigus aktyviajam etapui ir apdovanojus laimėtojus Projekte dalyvaujančios bendruomenės visus metus (iki kitą vasarą vyksiančio aktyvaus etapo) galės priduoti Atliekas ir kaupti taškus.  Išsamiau »

Šiaurietiško ėjimo žygis Kretingoje

Visi kretingiškiai, kurie yra susipažinę su šiaurietiškuoju ėjimu kviečiami dalyvauti žygyje! Data - gegužės 14 d., 17 val. Vieta - Kretingos dvaro parkas, prie saulės laikrodžio. Žygio maršrutas - Kretingos parkų vietovės.  Išsamiau »

Projekto „Pasaulio lietuvių vienybės karūna“ pristatymas

Gegužės 6 d., trečiadienį, 18 val. Kretingos rajono kultūros centre (Jurgio Pabrėžos g. 1, Kretinga) vyks projekto „Pasaulio lietuvių vienybės karūna“ pristatymas. Dalyvaus autorius skulptorius Gediminas Radzevičius.

Programa  Išsamiau »

Kviečiame paminėti ugniagesių globėjo dieną

Gegužės 5 dieną Kretingoje vyks renginys, skirtas ugniagesių globėjo šv. Florijono dienai paminėti.

Šventės programa  Išsamiau »

Nemokamos aerobikos treniruotės

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras kviečia kretingiškius į nemokamas aerobikos treniruotes.  Išsamiau »

Vyks žemės dangos ir žemės naudojimo statistinis tyrimas

Europos Komisijos (EK) statistikos tarnybos (EUROSTATO) nurodymu UAB „Vides eksperti“ atliks žemės dangos, naudojimo ir pokyčių tyrimą Baltijos šalyse, įskaitant ir Kretingos rajono savivaldybę. Tyrimas bus atliekamas 2015 m. kovo–spalio mėnesiais. Projekto pavadinimas – LUCAS 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview .  Išsamiau »

Informacija asmenims, turintiems teisę į paramą būstui išsinuomoti ir gyvenantiems savivaldybės socialiniuose būstuose

Kretingos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, asmenys ir šeimos, įrašyti į savivaldybės sudarytus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašus, bei savivaldybės socialinio būsto nuomininkai kasmet iki gegužės 1 d. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas).  Išsamiau »

Kviečia teikti paraiškas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programą

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF) skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2015 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2015 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. D1-92.  Išsamiau »

Organizuojamas daugiabučio namo butų savininkų balsavimas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo

Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Kretingos rajono savivaldybės administracija organizuoja daugiabučio namo Vilniaus g. 31B, Kretingos m., butų savininkų balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.  Išsamiau »

Prasidėjo traktorių ir jų priekabų techninė apžiūra

Informuojame, kad prasidėjo kasmetinė traktorių ir jų priekabų techninė apžiūra. Techninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių techninę būklę, siekti, kad eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis.

   Išsamiau »

Skelbiama jaunimo garantijos iniciatyvos įgyvendinimo parnerių atranka

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Lietuvos darbo birža nuo 2015 m. ketina įgyvendinti bendrą projektą, kurio tikslas jauniems bedarbiams ir neaktyviems žmonėms suteikti pirminės intervencijos paslaugas, siekiant juos sugrąžinti į švietimo sistemą ar darbo rinką.  Išsamiau »

Teritorijų planavimo komisijos informacija

Teritorijų planavimo komisijos posėdis Nr. 9 vyks 2015-04-22 14 val., Kretingos r. savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga. Posėdyje privalo dalyvauti planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

Šiam posėdžiui pateikti planavimo dokumentai:

  

1. Žemės sklypų (kad. Nr. 5617/0004:173, 5617/0004:174) Valėnų k., Kretingos r., detalusis planas.

 

Prašymas dėl parengto teritorijų planavimo dokumento derinimo teritorijų planavimo komisijoje

Teritorijų planavimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Atmintinė norintiems įregistruoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus

 

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – Taikos g.60, Kretingos mieste.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Mėtų g. 17, Kretingos m. Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Malūnų g. 10, Kretingos m. formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo planas

Pradedamas rengti žemės sklypo Kretingoje, Savanorių g. 17, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.  Išsamiau »

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą dėl numatomo „Pastato – gamybos cecho Briedžio g. 13, Kretingos m., rekonstravimo į prekybos paskirties pastatą su gamybos paskirties patalpomis projekto“  Išsamiau »

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: VJ „Klaipėdos regiono keliai“, Tilžės g. 54, Klaipėda, LT-91110 Klaipėdos m. sav., tel. (8 46) 412519, faksas (8 46) 412524, el. keliai [at] klrk [dot] lt .

2. PŪV pavadinimas: Valstybinės ir vietinės reikšmės žvyrkelių laistymas naftos gavybos metu iš fluido atskirtu Kambro amžiaus uolienose slūgsančiu vandeniu (aukštos mineralizacijos sūrymu).  Išsamiau »

Patvirtinta teritorija žemėtvarkos projektui prilyginamo žemės sklypų planui rengti

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus vedėjas 2015-03-31 įsakymu Nr. 14VĮ-(14.14.2.)-339 patvirtino teritoriją Kretingos rajono Juodupėnų kadastro vietovės žemėtvarkos projektui prilyginamo žemės sklypų planui rengti. Juodupėnų kadastro vietovės žemės žemėtvarkos projektui prilyginamo žemės sklypų planas pradedamas rengti 2015 m. balandžio 20 d. Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Juodupėnų kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

Pradedamo rengti Juodupėnų kadastro vietovės žemėtvarkos projektui prilyginamo žemės sklypų plano rangovas VĮ Valstybės žemės fondo Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, S. Šimkaus g. 19, Klaipėdos m. sav., tel. (8 46) 412450, kadastro vietovės žemėtvarkos projektui prilyginamo žemės sklypų plano autorė Dalė Šiaučiūnienė tel. (8 46) 412450, Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos skyriaus vyresnioji specialistė, kuruojanti Juodupėnų kadastro vietovę, Javita Anužytė, tel. 8 706 85 541, el. p. javita [dot] anuzyte [at] nzt [dot] lt.

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5617/0003:96, esančio Petreikių k., Žalgirio sen., Kretingos raj., plotas – 2,1444 ha), formavimo ir pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiamas, M. Valančiaus g. 42, Salantų m. Kretingos r.sav., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.
Žemės sklypo adresas
Žemės sklypo plotas, ha
5617/0005:0154
Klaipėdos apskr., Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Ėgliškių k., Danės g.
4,2291

   Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2015-01-07)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-12-31)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-01-13)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-11-22)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-07-14)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-10-10)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-08-02)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-04-23)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-10-05)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-01-13)

 

 

Techninių specifikacijų projektai
2015-04-28

Naujų žemės sklypų Kluonalių g., Kretingos m., kadastrinių matavimų atlikimas ir kadastrinių matavimų bylų parengimas

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 7 d. 16.30 val.  Išsamiau »

2015-04-27

Medinio tilto, KT0138 Mažučiai-Kalgraužiai, 5,02 km dangos ir turėklų keitimo techninio projekto parengimas ir skaičiuojamosios kainos nustatymas.

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 7 d. 10.00 val.  Išsamiau »

2015-04-03

Techninio projekto „Rožių g. (KT7132, KT7136, KT7318) Kretingsodžio gyv., Kretingos sen. Kretingos r. rekonstrukcijos darbai“ korektūra.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. balandžio 12 d. 16.00 val.  Išsamiau »

2015-03-31

Techninio projekto „Klaipėdos g. (nuo Šventosios g. iki kelio Kretinga-Klaipėda) ir Šventosios g. (nuo Klaipėdos g. iki kelio Palanga-Šiauliai) Kretingos m. rekonstrukcija“ korektūra

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. balandžio 11 d. 11.00 val.  Išsamiau »

2015-03-31

F.Janušio g. KT8035 Kretingos m. techninio projekto parengimas

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. balandžio 11 d. 11.00 val.  Išsamiau »

Vykdomi pirkimai
2015-04-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. balandžio mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas)
Pirkimo objekto tipas (prekės, paslaugos ar darbai)
Pirkimo būdas
Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas (nurodomas Taisyklių punktas)
Kretingos rajono kelių ir gatvių dangų laistymas dulkėtumo mažinimui Darbai Apklausa raštu  171 p., 174.1 p.
Privažiuojamojo kelio KT1454 prie Kėkštų gyvenvietės tilto rekonstravimo į pralaidą projekto parengimas ir darbų atlikimas Darbai Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 175 p.
Plakatas: Lyderių laikas. Kretingos rajono savivaldybės „Šeimos, mokyklos ir steigėjo tarpusavio sąveikos ir grįžtamojo ryšio vaiko sėkmei“ modelis Prekė, paslauga Apklausos 171 p.
Kretingos miesto žaliųjų zonų projektavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas Paslauga Apklausa 171 p.
Kodeksai segtuvai ir jų pakeitimai prekės Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 173.1.
Birutės gatvės KT8098 tilto per Akmenos upę Kretingos m. techninio projekto parengimo paslaugos Paslaugos Atviras konkursas 43 str.
Pašto korespondencijos pristatymo Lietuvos Respublikos teritorijoje paslaugos pirkimas Paslauga Apklausa 171 p.
Kretingos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių techninė inventorizacija Paslaugos Atviras konkursas 43 str.
Žaliuzės langams ir ritininės užuolaidos Prekės Žodinė apklausa 173.1
Priemonės aukcionui vykdyti Prekės Žodinė apklausa 173.1
Nuotekų tinklų avarijos nustatymo ir likvidavimo darbai lopšelyje-darželyje „Pasaka“ Savanorių g. 4, Kretingos m. darbai žodinis 171; 173.2.
Mirusiųjų transportavimo ir laikino laikymo (saugojimo) paslaugos Paslaugos Apklausa raštu 171 p., 175 p.
Techninio projekto „Klaipėdos g. (nuo Šventosios g. iki kelio Kretinga-Klaipėda) ir Šventosios g. (nuo Klaipėdos g. iki kelio Palanga-Šiauliai) Kretingos m. rekonstrukcija“ koregavimas Paslaugos Supaprastintas pirkimas apklausos būdu 102.4 p.
Medienos ruošos paslauga Paslauga Apklausa 171 p.
Žolės pjovimo, grunto kasimo, pakrovimo ir lyginimo bei smėlio ir grunto vežimo paslauga Paslaugos Apklausa raštu 171, 174.1.
UltraBook klasės nešiojamasis kompiuteris prekės Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 173.1.
Viešinimo lentelė paslauga Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 173
Renginio dalyvių maitinimas balandžio 24 d.
100 žmonių (trumpos pertraukos metu)
Paslauga Apklausos 171 p.
Suvenyras su logotipu: rašiklis su aukso spalvos detalėmis Prekė Apklausos 171 p.
Gydymo paskirties pastato, operacinės su intensyvios slaugos skyriumi patalpų Žemaitės al.1, Kretingoje kapitalinio remonto darbai Darbai Supaprastintas atviras konkursas 99 p.
Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m. atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas Darbai Supaprastintas atviras konkursas 99 p.
Kretingos rajono melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontas Darbai Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 175 p.
Projekto „Būk savanoris-keisk pasaulį“ dalyvių išvykai transporto paslauga Kartena-Kretinga Simono Daukanto pagrindinė mokykla-Kartena 2015 m. balandžio 17 d. Paslauga Apklausos 171 p.
Projekto „Būk savanoris-keisk pasaulį“ darbinės pirštinės projekto dalyviams Kartenos piliakalnio priežiūros darbams Prekė Apklausos 171 p.
Projekto „Būk savanoris-keisk pasaulį“ projekto edukacinės programos ir savanorio gido programų „Kartenos piliakalnis“ pristatymo dalyvių maitinimas ir salės nuoma Paslaugos Apklausos 171 p.
Našlaitės Prekės Apklausa žodžiu 171; 172
Transporto paslaugos Paslauga Apklausa žodžiu 173.1
Projekto dalyvių maitinimo paslauga (pietūs) po Kartenos piliakalnio tvarkymo darbų (17 asm.) 2015 m. balandžio 20 ir 24 d., 2015 m. gegužės 8 d., 15 d., 22 d. ir 28 d. Paslauga Apklausos 171 p.
Rašiklis su Kretingos rajono savivaldybės logotipu Prekė Apklausos 171 p.
Kretingos miesto stadiono pastatų ir įrenginių apsauga Paslaugos Apklausa raštu 171 p., 174.1 p.
Transporto paslaugos Paslauga Apklausa žodžiu 173.1
Alyva, valas žoliapjovei Prekės Apklausa žodžiu 173.1
Kretingos rajono savivaldybės administracijos objektų stebėjimo, reagavimo, apsaugos ir gaisro apsaugos sistemų eksploatavimo paslaugų ir objektų saugojimo paslaugų teikimas Paslaugos Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 174.1 p.
Lengvojo automobilio kėbulo plovimo paslauga Paslauga Apklausa 173, 173.1.
Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014-2020 metams Paslaugos Apklausa raštu 171 p., 174.1 p.
Telefonas Panasonic KX-TG6711FXB Prekė Apklausa žodžiu 173.1
Šarvuotų durų ir spynos remontas Paslaugos Žodinė apklausa 173.1
Projektorius ir projektoriaus ekranas Prekės Apklausa žodžiu 173, 173.1
Elektros tinklų oro linijų, transformatorinės ir stulpinių transformatorinių techninės būklės įvertinimo dokumentų parengimas Paslaugos Apklausa raštu 171 p., 174.1 p.
Gyvenamųjų būstų pritaikymas neįgaliesiems Darbai Apklausa raštu 171 p., 175 p.
Biotualetų paslaugos Paslaugos Apklausa 171; 172
Gyvūnų globos Kretingos rajone paslaugos Paslaugos Apklausa raštu 171 p., 175 p.
Maitinimo paslauga
Paslauga
Žodžiu
171., 173.1.
Maitinimo paslauga
Paslauga
Žodžiu
171., 173.1.
Maitinimo paslauga
Paslauga
Žodžiu
171., 173.1.
Maitinimo paslauga
Paslauga
Žodžiu
171., 173.1.
Apgyvendinimo paslauga Paslauga Žodžiu 171., 173.1.
Motorinis pjūklas STIHL MS 251
Juosta pjovimo 35cm.3/8“1.3
Grand.pjov.63PM.3/81.3 35cm
Prekės Apklausa žodžiu 173.1
 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
2015-01-07

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. sausio mėn.

 Išsamiau »
2014-12-01

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. gruodžio mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį
2015-04-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. balandžio mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra sutarties vertė Eur (su PVM) Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Eur)
Kretingos rajono kelių ir gatvių dangų laistymas dulkėtumo mažinimui VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ ~6000,00 Mažiausia kaina -
Kodeksai segtuvai ir jų pakeitimai Valstybės įmonė Registrų centras 344,78 Eur Mažiausia kaina -
10 vnt. plakatų A2 formato ir maketavimas UAB „Žemaitijos spauda“ 50,44 Mažiausia kaina -
Kretingos miesto žaliųjų zonų projektavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas UAB „Adspectus“ 5554,32 Mažiausia kaina -
Žaliuzės langams ir ritininės užuolaidos A. Bačiulienės individuali įmonė „Užuolaidų salonas“ 436,00 Mažiausia kaina -
Priemonės aukcionui vykdyti T. Jokšo reklamos įmonė 49,00 Mažiausia kaina -
Naujų plastikinių buitinių atliekų konteinerių pirkimas UAB „TIS LT“ 25301,95 Mažiausia kaina -
Pašto korespondencijos pristatymo Lietuvos Respublikos teritorijoje paslaugos pirkimas UAB „Paslauga tau“ Pagal pasiūlymo įkainius Mažiausia kaina -
Medienos ruošos paslauga UAB „Reismusas“ 2748,64 Mažiausia kaina -
Nuotekų tinklų avarijos nustatymo ir likvidavimo darbai lopšelyje-darželyje „Pasaka“ Savanorių g. 4, Kretingos m. UAB „Ringesta“ 2592,46 Mažiausia kaina -
UltraBook klasės nešiojamasis kompiuteris UAB „Verslo vartai“ 1441,00 Mažiausia kaina -
Viešinimo lentelė T. Jokšo reklamos įmonė 40,00 Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
Žolės pjovimo, grunto kasimo, pakrovimo ir lyginimo bei smėlio ir grunto vežimo paslauga ŽŪB „Agroservisas“ ~10000,00 Mažiausia kaina -
Našlaitės MB „Smaliukė“ 280 EUR Mažiausia kaina -
Transporto paslaugos ŽŪB „Agroservisas“ 280 Mažiausia kaina -
Kretingos miesto stadiono pastatų ir įrenginių apsauga UAB saugos tarnyba „Argus“ ~4300,00 Mažiausia kaina -
Transporto paslaugos ŽŪB “Agroservisas“ 423,50 Mažiausia kaina -
Techninio projekto „Klaipėdos g. (nuo Šventosios g. iki kelio Kretinga-Klaipėda) ir Šventosios g. (nuo Klaipėdos g. iki kelio Palanga-Šiauliai) Kretingos m. rekonstrukcija“ koregavimas UAB „Kelvista“ 6300,00 Mažiausia kaina -
Mirusiųjų transportavimo ir laikino laikymo (saugojimo) paslaugos UAB „Rimtis“ Įmonės pasiūlyme nurodytais įkainiais Mažiausia kaina -
Alyva, valas žoliapjovei A.Litvino įmonė 77,70 Mažiausia kaina -
Lengvojo automobilio kėbulo plovimo paslauga UAB „Lukoil Baltija" 4,34 Mažiausia kaina -
Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014-2020 metams UAB „Ekokonsultacijos“ 7018,00 Mažiausia kaina -
Renginio dalyvių maitinimas balandžio 24 d. 100 žmonių (pertraukos metu) Kavinė „Geroms“ VšĮ „Pakūta“ Vilniaus g.6, Kretinga) 220 Pirkimas iš vienintelio šaltinio -
Privažiuojamojo kelio KT1454 prie Kėkštų gyvenvietės tilto rekonstravimo į pralaidą projekto parengimas ir darbų atlikimas UAB „VVARFF“ 65183,91 Mažiausia kaina -
Projekto „Būk savanoris-keisk pasaulį“ darbinės pirštinės projekto dalyviams UAB „Godana“ 35,00 Mažiausia kaina -
Projekto dalyvių maitinimo paslauga (pietūs) (17 asm.) 2015 m. balandžio 20, 24 d., 2015 m. gegužės 8, 15, 22 ir 28 d. UAB „Samolė“ 255,00 Mažiausia kaina -
Projekto edukacinės programos ir savanorio gido programų „Kartenos piliakalnis“ pristatymo dalyvių maitinimo ir salės nuomos
paslauga (60 asm.) 2015 m. balandžio 21 d.
Jolantos Igarienės (individualios veiklos vykdymo paž. Nr. 519388) 350,00 Mažiausia kaina -
Rašikliai su Kretingos rajono savivaldybės logotipu UAB Naujas veidas 561,60 Mažiausia kaina -
Projekto dalyvių išvyka transporto paslauga Kartena-Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla 2015 m. balandžio 17 d. Kretingos rajono Kartenos mokykla – daugiafunkcis centras 5,44 Optimaliausias variantas -
Telefonas Panasonic KX-TG6711FXB E.Stasiulaičio prekybos įmonė 50,00 Eur Mažiausia kaina -
Šarvuotų durų ir spynos remontas M.Petkevičius, dirbantis pagal verslo liudijimą 70,00 Mažiausia kaina -
Projektorius ir projektoriaus ekranas UAB Avitelos prekyba 350,00 Mažiausia kaina -
Kretingos rajono savivaldybės administracijos objektų stebėjimo, reagavimo, apsaugos ir gaisro apsaugos sistemų eksploatavimo paslaugų ir objektų saugojimo paslaugų teikimas UAB saugos tarnyba „Argus“ 7445,91 Mažiausia kaina -
Elektros tinklų oro linijų, transformatorinės ir stulpinių transformatorinių techninės būklės įvertinimo dokumentų parengimas UAB „Elektros tinklo paslaugos“ 5614,40 Mažiausia kaina -
Biotualetų paslaugos UAB „Biorenta" Pagal pasiūlymo įkainius Mažiausia kaina -
Maitinimo paslauga
UAB „Stiklo terasa“  
24,91
Mažiausia kaina
-
Maitinimo paslauga
UAB „Stiklo terasa“
24,91
Mažiausia kaina
-
Maitinimo paslauga
UAB „Stiklo terasa“
11,25
Mažiausia kaina
-
Maitinimo paslauga
UAB „Stiklo terasa“
14,52
Mažiausia kaina
-
Apgyvendinimo paslauga UAB Letėjos gastronomija, viešbutis CONTI 50,00 Mažiausia kaina -
Motorinis pjūklas STIHL MS 251
Juosta pjovimo 35cm. 3/8“ 1.3
Grand.pjov.63PM.3/81.3 35cm
A.Litvino įmonė 526,00 Eur Mažiausia kaina -
 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
2015-01-08

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. sausio mėn.

 Išsamiau »
2014-12-01

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. gruodžio mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie sudarytas sutartis
2015-04-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. balandžio mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė sutarties vertė Eur (su PVM) Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Eur)
Planšetiniai kompiuteriai UAB „EG kompiuteriai“ 25 950,00 -
Kodeksai segtuvai ir jų pakeitimai Valstybės įmonė Registrų centras 344,78 Eur -
Kretingos rajono kelių, gatvių, šaligatvių, remonto, rekonstrukcijos, vykdomų priežiūros darbų, atliktų statybos darbų laboratorinių bandymų ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas VšĮ „Projektų vadybos grupė“ ~10 000,00 -
Žaliuzės langams ir ritininės užuolaidos A. Bačiulienės individuali įmonė „Užuolaidų salonas“ 436,00 -
Priemonės aukcionui vykdyti T. Jokšo reklamos įmonė 49,00 -
Kretingos miesto žaliųjų zonų projektavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas UAB „Adspectus“ 5554,32 -
Medienos ruošos paslauga UAB „Reismusas“ 2748,64 -
Pašto korespondencijos pristatymo Lietuvos Respublikos teritorijoje paslaugos pirkimas UAB „Paslauga tau“ Pagal pasiūlymo įkainius -
UltraBook klasės nešiojamasis kompiuteris UAB „Verslo vartai“ 1441,00 -
Viešinimo lentelė T. Jokšo reklamos įmonė 40,00 -
Kretingos rajono kelių ir gatvių dangų laistymas dulkėtumo mažinimui VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ ~6000,00 -
Naujų plastikinių buitinių atliekų konteinerių pirkimas UAB „TIS LT“ 25301,95 -
Našlaitės MB „Smaliukė“ 280 -
Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangų išdaužų bei šaligatvių taisymo (remonto) darbai UAB „Valda“ Įmonės pasiūlyme nurodytais įkainiais -
Transporto paslaugos ŽŪB „Agroservisas“ 280 -
Transporto paslaugos ŽŪB „Agroservisas“ 423,50 -
Mirusiųjų transportavimo ir laikino laikymo (saugojimo) paslaugos UAB „Rimtis“ Įmonės pasiūlyme nurodytais įkainiais -
Techninio projekto „Klaipėdos g. (nuo Šventosios g. iki kelio Kretinga-Klaipėda) ir Šventosios g. (nuo Klaipėdos g. iki kelio Palanga-Šiauliai) Kretingos m. rekonstrukcija“ koregavimas UAB „Kelvista“ 6300,00 -
Alyva, valas žoliapjovei A.Litvino įmonė 77,70 -
Lengvojo automobilio kėbulo plovimo paslauga UAB „Lukoil Baltija" 4,34 -
Telefonas Panasonic KX-TG6711FXB E.Stasiulaičio prekybos įmonė 50,00 Eur -
Šarvuotų durų ir spynos remontas M.Petkevičius, dirbantis pagal verslo liudijimą 70,00 -
Projektorius ir projektoriaus ekranas UAB Avitelos prekyba 350,00 -
Žolės pjovimo, grunto kasimo, pakrovimo ir lyginimo bei smėlio ir grunto vežimo paslauga. ŽŪB Agroservisas 10800 -
Maitinimo paslauga
UAB „Stiklo terasa“
24,91
-
Maitinimo paslauga
UAB „Stiklo terasa“
24,91
-
Maitinimo paslauga
UAB „Stiklo terasa“
11,25
-
Maitinimo paslauga
UAB „Stiklo terasa“
14,52
-
Apgyvendinimo paslauga UAB Letėjos gastronomija, viešbutis CONTI 50,00 -
Motorinis pjūklas STIHL MS 251
Juosta pjovimo 35cm. 3/8“ 1.3
Grand.pjov.63PM.3/81.3 35cm
A.Litvino įmonė 526,00 Eur -
Biotualetų paslaugos UAB „Biorenta“ Pagal pasiūlymo įkainius -
Kretingos miesto stadiono pastatų ir įrenginių apsauga UAB saugos tarnyba „Argus“ ~4300,00 -
 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
2015-01-08

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. sausio mėn.

 Išsamiau »
2014-12-01

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. gruodžio mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie neįvykusius pirkimus
Paskelbta
2012-09-25

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-08-17

Neįvykęs supaprastintas atviras konkursas „Ilgalaikės banko paskolos pirkimas“

 Išsamiau »
2012-07-17

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Lauko treniruoklių komplektai“

 Išsamiau »
2012-05-08

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Transporto priemonių draudimo paslaugų pirkimas“

 Išsamiau »
2012-04-20

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Akmenės g. Kretingos m., lietaus nuotekų tinklų nuo Birutės g. iki sklypo Nr. 7 pabaigos statybos ir gatvės atkarpos nuo Birutės g. iki sklypo Nr. 11 rekonstravimo darbai“

 Išsamiau »

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2015 metų viešųjų pirkimų planas

Viešųjų pirkimų skelbimų (iki 2011-12-30) archyvas