Naujienos

Atnaujinti Žvainių bendruomenės kultūros namai

Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Salantų kultūros centro Žvainių kultūros namų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. LEADER-12-KRETINGA-03-24), remiamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.  Išsamiau »

Pristatyta perėjos per geležinkelio bėgius įrengimo galimybių studija

Spalio 23 d. Kretingos rajono savivaldybėje pristatyta pėsčiųjų perėjos per geležinkelio bėgius Palangos g. Kretingos mieste įrengimo galimybių studija. Ją Europos socialinio fondo ir Savivaldybės lėšomis rengia UAB „Kelprojektas“.  Išsamiau »

Vyko susitikimai-diskusijos bendradarbiavimo vaiko teisių apsaugos srityje klausimais

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje (VTAS) spalio 21 d. viešėjo Klaipėdos apskrities savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių vedėjos. Susitikimo metu aptarti aktualūs veiklos klausimai, diskutuota dėl Vaiko teisių apsaugos tarnybų (skyrių) vadovų asociacijos įstatų keitimo.  Išsamiau »

Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje – apie pasirengimą šaltajam sezonui

Spalio 21 d. Kretingos rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko planinis Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos (ESK) posėdis, į kurį buvo pakviesti atsakingų tarnybų, įstaigų, administracijos padalinių atstovai, seniūnai. Posėdžio metu aptarti šilumos, vandens tiekimo, komunalinių tarnybų, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos, gydymo įstaigų pasirengimo šaltajam metų periodui klausimai.  Išsamiau »

Skelbimai

Komitetų posėdžiai

Organizuojamas daugiabučio namo butų savininkų balsavimas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo

Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Kretingos rajono savivaldybės administracija organizuoja daugiabučio namo Vytauto g. 123, Kretingos m., butų savininkų balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.  Išsamiau »

Padėkime Ukrainos žmonėms

Kviečiame prisidėti prie humanitarinės pagalbos akcijos „Padėkime Ukrainos žmonėms“ ir išreikšti paramą ukrainiečiams ne tik kalbomis, bet ir konkrečiais darbais.

Be pastogės likusiems ukrainiečiams bei kovotojams už nepriklausomybę katastrofiškai trūksta būtiniausių daiktų: šiltų rūbų – storų kojinių, megztinių, striukių, pirštinių, šalikų, neperšlampamų apsiaustų, higienos priemonių – muilo, skutimosi priemonių, rankšluosčių, dantų šepetėlių, dantų pastos, pirmosios pagalbos vaistinėlių, apgyvendinimo amunicijos – miegmaišių, palapinių, paklotų, šiltų antklodžių, žibintuvėlių, baterijų.  Išsamiau »

Kviečiame dalyvauti Kretingos dvaro menų festivalio renginiuose

Spalio 18 d. 14 val. Kretingos muziejuje bus atidarytas menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. Šiuo festivaliu, kuris tęsis iki gruodžio 20 d., bus pagerbtas dvaro šeimininko filantropo Juozapo Tiškevičiaus indėlis šalies kultūrai ir švietimui bei tęsiami jo pradėti darbai.  Išsamiau »

Būsimas ir esamas mamytes bei tėvelius kviečiame į nemokamas paskaitas

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas paskaitas nėščiosioms.  Išsamiau »

Prašome visus socialinius partnerius pateikti duomenis apie numatomą veiklą 2015 m.

Prašome visus socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas, bendruomenes, labdaros ir paramos fondus, kitas organizacijas), kurie teikia ar numato teikti socialines paslaugas Kretingos rajono gyventojams, iki 2014 m. lapkričio 15 d. pateikti duomenis apie numatomą veiklą 2015 m. socialinių paslaugų teikimo srityje.  Išsamiau »

Savivaldybės kviečiamos dalyvauti konkurse „Sąžiningiausio verslo savivaldybė"

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lietuvos savivaldybes pakvietė dalyvauti su euro įvedimu susijusiame konkurse „Sąžiningiausio verslo savivaldybė“. Jį laimės savivaldos institucija, kurioje daugiausia ūkio subjektų prisijungs prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo ir viešai įsipareigos nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu didinti prekių ir paslaugų kainas.  Išsamiau »

Rajono gyventojams – galimybė naudotis teisine pagalba

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato, kad savivaldybė teikia pirminę teisinę pagalbą.

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba – minėto įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas.  Išsamiau »

Kviečiame rajono sporto organizacijas teikti projektus daliniam finansavimui iš rajono savivaldybės biudžeto gauti

Kūno kultūros ir sporto skyrius organizuoja projektų atrankos konkursą daliniam finansavimui iš rajono savivaldybės biudžeto gauti.

Projektai konkursui priimami nuo 2014 m. spalio 6 d. iki lapkričio 4 d. 16.00 val.

PARAIŠKOS FORMA

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8-445) 51192.  Išsamiau »

Dėl adresų pakeitimo Tiekėjų gatvėje, Kretingos m.

Informuojame, kad Kretingos miesto seniūnijos seniūno 2014-09-04 įsakymu Nr. V1-36 „Dėl adresų pakeitimo“ adresas Kretinga, Tiekėjų g. 31B pakeistas į adresą Kretinga, Tiekėjų g. 43A, adresas Kretinga, Tiekėjų g. 31A pakeistas į adresą Kretinga, Tiekėjų g. 56, adresas Kretinga, Tiekėjų g. 33 pakeistas į adresą Kretinga, Tiekėjų g. 45.

Pridedama Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnijos seniūno 2014-09-04 įsakymas Nr. V1-36 ir grafinė dalis.

Dėl adresų pakeitimo Briedžio gatvėje, Kretingos m.

Informuojame, kad Kretingos miesto seniūnijos seniūno 2014-09-04 įsakymu Nr. V1-35 „Dėl adresų pakeitimo“ adresas Kretinga, Briedžio g. 5 pakeistas į adresą Kretinga, Mėtų g. 1A, adresas Kretinga, Briedžio g. 7 pakeistas į adresą Kretinga, Mėlynių g. 2.

Pridedama Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnijos seniūno 2014-09-04 įsakymas Nr. V1-35 ir grafinė dalis.

Kretingos centrinės miesto dalies - Rotušės aikštės ir jos prieigų sutvarkymo idėjos atviras konkursas

Konkursą skelbianti organizacija - Kretingos rajono savivaldybės administracija.

Konkurso organizatorius – Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija.

Konkurso tikslas - sukurti Kretingos centrinės miesto dalies - Rotušės aikštės ir jos prieigų sutvarkymo viziją, pagal kurią būtų galima aikštę pritaikyti įvairiems renginiams, numatyti daugiafunkcinį aikščtės panaudojimą, įvairių (visuomeninių, reprezentacinių) renginių organizavimui, kasdieniniam bendravimui, poilsiui, padidinti miesto patrauklumą, visuomeninių erdvių saugumą, miesto estetinį vaizdą.  Išsamiau »

Daugiabučių namų gyventojams – galimybė susipažinti su renovacijos programa

UAB „Inlinen“, įgyvendindama pasirašytą sutartį su LR Aplinkos ministerijai pavaldžia institucija VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, organizuoja renginius, skirtus daugiabučių namų atnaujinimo skatinimui.

Šie mokymai yra nemokami ir jų tikslinė auditorija yra daugiabučių namų bendrijos nariai, jungtinės veiklos sutartį pasirašę daugiabučių namų savininkai ir daugiabučius namus administruojančių bendrovių atstovai.  Išsamiau »

Teritorijų planavimo komisijos informacija

Teritorijų planavimo komisijos posėdis Nr. 17 vyks 2014-10-22 14 val., Kretingos r. savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga. Posėdyje privalo dalyvauti planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

Šiam posėdžiui pateikti planavimo dokumentai:

 

1. Žemės sklypų (kad. Nr. 5670/0004:429, 5670/0004:365), Vydmantų k., Kretingos r., detalusis planas.

 

 

Informacija apie specialiojo plano viešojo svarstymo procedūrų sustabdymą

Informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos užsakymu UAB „Kelprojektas“ parengto Kretingos rajono teritorijos palei magistralinį kelią A11 Šiauliai – Palanga (ruožo nuo Kretingos miesto iki Vydmantų kaimo) dviračių tako specialiojo plano viešojo svarstymo procedūros yra stabdomos.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiamas, Kretingos r.sav. Kretingos m. M. Valančiaus g. 16., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, adresu- Jablonskio g. 59, Kretinga.  Išsamiau »

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą dėl sandėliavimo paskirties pastato Vytauto g. 120, Kretingos m. rekonstravimo  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas

Vadovaujantis, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas Pryšmančių k., Vydmantų kadastrinėje vietovėje, Kretingos r. sav., skl. kad. Nr. 5670/0001:68 žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas

Vadovaujantis, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., skl. kad. Nr. 5660/0003:6 žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Parengtas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kretingos skyrius informuoja, kad nuo 2014 m. spalio 20 d. iki 2014 m. spalio 31 d., darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val., patalpose, esančiose J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, II a., 214 kab. bus galima susipažinti su Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, kurio planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5660/0008:37, adresas Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., rengimo pradžios ir planavimo tikslų dokumentais, teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Jazminų g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiamas, Kretingos r.sav. Kretingos m. Taikos g. 24 B., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiamas, Vilniaus g. 11, Salantų m. Kretingos r.sav., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-01-13)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-11-22)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-07-14)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-10-10)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-08-02)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-04-23)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-10-05)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-01-13)

 

 

Techninių specifikacijų projektai
2014-10-23

Kretingos miesto J.Jablonskio gatvės nuo Vytauto g. iki Melioratorių g. rekonstrukcijos papildomi darbai.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. lapkričio 2 d. 10.00 val.  Išsamiau »

2014-10-22

Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos sporto salės korpuso Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) papildomi statybos darbai.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. spalio 31 d. 15.30 val.  Išsamiau »

2014-10-08

Žemės sklypų Kartenos mstl., Kartenos sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektų parengimas

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. spalio 16 d. 17.00 val.  Išsamiau »

2014-08-26

VšĮ Kretingos ligoninės pastatų renovavimas-avarinės būklės likvidavimas Žemaitės al. 1, Kretingoje

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. rugsėjo 5 d. 12.00 val.  Išsamiau »

2014-08-20

Aikštės rekonstrukcija Turgaus g., Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. (III etapas)-Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas-papildomi automobilių stovėjimo aikštelės darbai

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. rugpjūčio 30 d. 10.30 val.  Išsamiau »

Vykdomi pirkimai
2014-10-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. spalio mėn.

Pirkimo objektas(pavadinimas)
Pirkimo objekto tipas (prekės, paslaugos ar darbai)
Pirkimo būdas
Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas (nurodomas Taisyklių punktas)
Lengvojo automobilio kėbulo plovimas Paslaugos Apklausa 171; 172
Vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai pagal projektą „Nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant Kretingos socialinių paslaugų centrą“ Darbai Apklausa 174.1 p.
Socialinių paslaugų centro su gydymo patalpomis pastato Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., aplinkos sutvarkymo projekto parengimas ir statybos darbų atlikimas Darbai Apklausa 175 p.
Nekilnojamojo turto kadastro objektų administraciniame pastate (unikalus Nr. 5697-9005-3026) Raguvos g. 1B, Raguviškių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. formavimo ir dalies patalpų paskirties keitimo į administracines, medicinos punkto ir garažų patalpas projekto ir kadastrinių bylų parengimas. paslaugos raštu 171; 175
Pastato darželio (unikalus Nr. 5697-6013-3015) Mokyklos g. 21, Baublių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., dalies patalpų paskirties keitimo į mokslo, bendruomenės, bibliotekos ir medicinos punkto patalpas projekto ir kadastrinių bylų parengimas. paslaugos raštu 171; 175
Suvenyrai (8 vnt.) seniūnijų kiemelių šeimininkams, pristačiusiems kulinarinio paveldo patiekalus Rudens derliaus šventės amatų mugėje Prekės Apklausa 173.1 p.
Suvenyrai (6 vnt.) – Kretingos miesto, bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjo J.K.Chodkevičiaus paminklo kopijos - pagamintos iš bronzos ir granito Prekės Apklausa 173.1 p.
Darželio pastato paprastojo remonto ir statinio paskirties keitimo į kitos paskirties-socialinių paslaugų centrą, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., projekto šildymo ir vėdinimo dalies keitimas. paslaugos raštu 171; 184
Įvorė 1431161
 
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Įvorė 1431161
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Kamera 9,00 16 rus
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Padanga 6,50-16 JA275
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Padanga 6,50-16 ja275
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Švyturėlis 12V halog ital
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Lemputė
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Tilto remonto darbai Prekės
Apklausa žodžiu
173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Automobilių aikštelės Kretingos r. Grafų Tiškevičių g. 2 prie Kretingos dvaro sodybos I-ojo tvenkinio įrengimo darbai Darbai Apklausa 174.1 p.
Lengvojo automobilio kėbulo antikorozinis padengimas Paslaugos Apklausa 171; 172
Buto Turgaus a. 19-1, Darbėnų mstl., Kretingos r., energinio naudingumo sertifikavimas Paslauga Apklausa Mažos vertės pirkimai atliekami apklausos būdu (171 p.)
Buto Mokyklos g. 26-1, Klibių k., Kretingos r., energinio naudingumo sertifikavimas Paslauga Apklausa Mažos vertės pirkimai atliekami apklausos būdu (171 p.)
Suknelės ir šalikėlis Prekė Žodinė apklausa 173.1.
Vėliavos pagaminimas ir logotipų išsiuvinėjimas Paslauga Žodinė apklausa 173.1.
Roletų ir žaliuzių pirkimas pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ prekės Apklausa raštu 174.Apklausa raštu, neskelbiant viešai ir apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
174.1.preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 30 000 Lt be PVM;
Baldų pirkimas pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ prekės Apklausa raštu 174.Apklausa raštu, neskelbiant viešai ir apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
174.1.preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 30 000 Lt be PVM;
Kavos arbatos perkolatorius ir karšto vandens dispenceris „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ prekės Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Multifunkcinė švieslentė pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ prekės Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Garso ir apšvietimo įranga pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ prekės Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Klaipėdos apskrities rajonų savivaldybių administracijų Kultūros skyrių vedėjų pasitarimo dalyvių maitinimas Paslauga Apklausa 173.1 p.
Programinė įranga virtualių mašinų kopijavimui ir atstatymui Prekė Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 174.1
Nemokamo mokinių maitinimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklose paslaugų pirkimas Paslaugos Supaprastintas pirkimas apklausos būdu 102.2 p.
Projekto „Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato Kretingos rajone, Darbėnų mstl., Laukžemės g. 9, rekonstravimas“ ilgalaikio turto draudimas Paslauga Apklausa 172 p.
Maitinimo paslauga Paslauga Žodžiu 171., 173.1.
Maitinimo paslauga Paslauga Žodžiu 171., 173.1.
Maitinimo paslauga Paslauga Žodžiu 171., 173.1.
Maitinimo paslauga Paslauga Žodžiu 171., 173.1.
Lauko suolų su atramomis gaminimas ir pastatymas
Paslaugos
Apklausa
171; 172
Biotualetų paslaugos
Paslaugos
Apklausa
171; 172
Natūralus medus puodynėje
Prekė
Apklausa
171; 172
Leidinio (knygos) „Archeologas Vytautas Daugudis“ išleidimas (formatas – 15x21, juodai balta, tiražas – 200 egzempliorių). Leidinio maketavimas ir viršelio apipavidalinimas, tekstų koregavimas. Paslaugos Apklausa 171 p.
Kretingos rajono Salantų gimnazijos Taikos g. 4, Salantai, darbo projekto konstrukcinės dalies (pagrindinio korpuso laiptų su stogeliu) ekspertizė. Paslaugos Raštu 171; 175
Paveikslai - 5 vnt. Prekės Žodžiu 171., 173.1.
Knyga „Lietuvos miestai ir miesteliai“ - 15 vnt. Prekės Žodžiu 171., 173.1.
Paveikslo „Šv. Jono krikštytojas“ sukūrimas Prekė Žodinė apklausa 173, 173.1.
Viešinimo stendas (580x800) su pastatymu Paslauga Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 173 p.
Administracinio pastato Vilniaus g. 8, Kretingos m., šiaurinės sienos sustiprinimo (avarinės būklės likvidavimo) darbai Darbai Apklausa 174.1 p.
2014 m. rajono tinklinio taurės varžybų teisėjavimas Paslauga Apklausa žodžiu 173.1
Skaitmeninis fotoaparatas su pilna komplektacija (atminties kortelė ir dėklas) Prekės Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 173 p.
Trijų lauko treniruoklių montavimo darbai prie I tvenkinio Paslaugos Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 173 p.
Variklio alyvos keitimas
Paslauga
Apklausa žodžiu
173.1
Oro filtro su korpusu n/p
Paslauga
Apklausa žodžiu
173.1
Kuro filtro n/p
Paslauga
Apklausa žodžiu
173.1
Žibintų reguliavimas
Paslauga
Apklausa žodžiu
173.1
Filtras tepalo 2jtd
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Tepalas 5W40 1L-200L
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Universalus valiklis
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Oro filtras
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Kuro filtras
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
2014-09-01

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. rugsėjo mėn.

 Išsamiau »
2014-08-05

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. rugpjūčio mėn.

 Išsamiau »
2014-07-01

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. liepos mėn.

 Išsamiau »
2014-05-30

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį
2014-10-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. spalio mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra sutarties vertė litais (su PVM) Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Lt)
Lengvojo automobilio kėbulo plovimas UAB „Lukoil Baltija" 15,00 Mažiausia kaina  
Žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžių paklojimas UAB „Elektrifikacijos paslaugos“ 9680,00 Mažiausia kaina  
Suvenyrai seniūnijų kiemelių šeimininkams, pristačiusiems kulinarinio paveldo patiekalus Rudens derliaus šventės amatų mugėje L.Kuklienės šiuolaikinio meno ir dizaino centras 309,00 Lt Prekiauja tautodailės dirbiniais  
Suvenyrai – Kretingos miesto, bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjo J.K.Chodkevičiaus paminklo kopijos - pagamintos iš bronzos ir granito VšĮ „Ars Tektonika“ 5880,00 Lt VšĮ „Ars Tektonika“ direktorius Adomas Skiezgelas yra paminklo Kretingos miesto, bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjui J.K.Chodkevičiui Kretingoje, Rotušės aikštėje autorius  
Elektros remonto ir įrengimo darbai IĮ Elektroomas 9680,00 Mažiausia kaina  
įvorė   UAB Skuodo žemės ūkio technika 16,00 Mažiausia kaina  
įvorė UAB Skuodo žemės ūkio technika 16,00 Mažiausia kaina  
Kamera 9,00 16 rus UAB Skuodo žemės ūkio technika 60,00 Mažiausia kaina  
Padanga 6,50-16 JA275 UAB Skuodo žemės ūkio technika 215,00 Mažiausia kaina  
Padanga 6,50-16JA275 UAB Skuodo žemės ūkio technika 215,00 Mažiausia kaina  
Švyturėlis 12V halog ital UAB Skuodo žemės ūkio technika 90,00 Mažiausia kaina  
Lemputė 12 5 UAB Skuodo žemės ūkio technika 10,00 Mažiausia kaina  
Vaikų žaidimų įrenginiai pagal projektą ,,Nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant Kretingos socialinių paslaugų centrą“ UAB „Ksil pasaulis“ 23170,00 Lt Mažiausia kaina  
Socialinių paslaugų centro su gydymo patalpomis pastato Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., aplinkos sutvarkymo projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo UAB ,,Pamario keliai“ 58034,21 Lt Mažiausia kaina 7,44%
Aikštelės rekonstrukcija Turgaus g., Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. (III etapas)- Darbėnų miestelio viešosios infrastuktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas- papildomi automobilių stovėjimo aikštelės darbai UAB ,,Plungės lagūna“ 136151,97 Lt Mažiausia kaina  
Lengvojo automobilio kėbulo antikorozinis padengimas UAB „Antikoras“ 850,00 Mažiausia kaina  
Darželio pastato paprastojo remonto ir statinio paskirties keitimo į kitos paskirties-socialinių paslaugų centrą, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., projekto šildymo ir vėdinimo dalies keitimas. Irena Masiliūnaitė 1000,00 Pirkimas iš vieno šaltinio  
Pastato darželio (unikalus Nr. 5697-6013-3015) Mokyklos g. 21, Baublių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. dalies patalpų paskirties keitimo į mokslo, bendruomenės, bibliotekos ir medicinos punkto patalpas projekto ir kadastrinių bylų parengimas. UAB „Kartografiniai projektai“ 3630,00 Pirkimas iš vieno šaltinio  
Nekilnojamojo turto kadastro objektų administraciniame pastate (unikalus Nr. 5697-9005-3026) Raguvos g. 1B, Raguviškių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. formavimo ir dalies patalpų paskirties keitimo į administracines, medicinos punkto ir garažų patalpas projekto ir kadastrinių bylų parengimas. UAB „Kartografiniai projektai“ 3267,00 Pirkimas iš vieno šaltinio  
Tilto remonto darbai UAB „Ecidė“ 1500,00 Mažiausia kaina  
Suknelės ir šalikėlis UAB ,,Audrėja“ 980,78 Pasiūlė mažiausią kainą  
Vėliavos pagaminimas ir logotipų išsiuvinėjimas Irma Stanislauskienė V/L Nr. WY888767-1 980,78 Pasiūlė mažiausią kainą  
Buto Mokyklos g. 26-1, Klibių k., Kretingos r. ir buto Turgaus a. 19-1, Darbėnų mstl., Kretingos r., energinio naudingumo sertifikavimas Mantas Paulauskas, vykdantis individualią veiklą. 300,00 Pasiūlyta mažiausia darbų atlikimo kaina  
Klaipėdos apskrities rajonų savivaldybių administracijų Kultūros skyrių vedėjų pasitarimo dalyvių maitinimas R.Valentukonio įmonė 250,00 Lt    
Automobilių aikštelės Kretingos r. Grafų Tiškevičių g. 2 prie Kretingos dvaro sodybos I-ojo tvenkinio įrengimo darbai UAB „Stakreta“ 12931,57 Lt Mažiausia kaina  
Projekto „Dimitravo žaidimų aikštelės įrengimas“ ilgalaikio turto draudimas   - - -
Maitinimo paslauga UAB „Smagratis ir ko“ 277,50 Lt Mažiausia kaina -
Maitinimo paslauga VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla 396,40 Mažiausia kaina -
Maitinimo paslauga R. Valentukonio įmonė 891,00 Mažiausia kaina -
Maitinimo paslauga R. Valentukonio įmonė 686,00 Mažiausia kaina -
Multifunkcinė švieslentė pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ UAB „Klaipėdos atletas“ 3500,00 Mažiausia kaina -
Garso ir apšvietimo įranga pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ UAB „Scenos servisas“ 890,00 Mažiausia kaina -
Kavos arbatos perkolatorius ir karšto vandens dispenseris pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ UAB „Gastrotechnika“ 968,00 Mažiausia kaina -
Roletų ir žaliuzių pirkimas pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ Vitalijus Stropus 13020,00 Mažiausia kaina -
Programinė įranga virtualių mašinų kopijavimui ir atstatymui UAB "EIT sprendimai" 17968,50 Mažiausia kaina  
Paveikslai - 5 vnt. Lidija Kuklienė 500 Lt Mažiausia kaina -
Knyga „Miestai ir miesteliai “ - 15 vnt. VšĮ „Terra Publika“ 1500,00 Lt Mažiausia kaina -
Leidinio (knygos) „Archeologas Vytautas Daugudis“ išleidimas. Leidinio maketavimas ir viršelio apipavidalinimas, tekstų koregavimas. S. Jokužio leidykla-spaustuvė. 2.289,00Lt Mažiausia kaina -
Paveikslo „Šv. Jono krikštytojas“ sukūrimas Dail. V. Mončys 1000,00 Geriausia kaina  
Kretingos rajono Salantų gimnazijos Taikos g. 4, Salantai, darbo projekto konstrukcinės dalies (pagrindinio korpuso laiptų su stogeliu) ekspertizė. UAB „Ekspertika“ 484,00 Mažiausia kaina  
Viešinimo stendas (580x800) su pastatymu T. Jokšo reklamos įmonė 720,00 Lt Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
J.Basanavičiaus gatvės nuo 1,242 km iki kelio KT8162 papildomi lietaus nuotekų įrengimo darbai UAB „VVARF“ 107198,29 Lt Mažiausia kaina  
2014 m. rajono tinklinio taurės varžybų teisėjavimas Kretingos sporto klubas „Žalgiris“ 800 Mažiausia kaina  
Skaitmeninis fotoaparatas su pilna komplektacija (atminties kortelė ir dėklas) UAB „EG kompiuteriai“ 1.425,00 Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
Trijų lauko treniruoklių montavimo darbai prie I tvenkinio SĮ „Kretingos komunalininkas“ 639,28 Lt Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
Variklio alyvos keitimas
Krasta Auto Klaipėda
 
94,38
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Oro filtro su korpusu n/p
Krasta Auto Klaipėda
94,38
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Kuro filtro n/p
Krasta Auto Klaipėda
36,30
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Žibintų reguliavimas
Krasta Auto Klaipėda
36,30
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Filtras tepalo 2jtd
Krasta Auto Klaipėda
75,10
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Tepalas 5W40 1L-200L
Krasta Auto Klaipėda
209,29
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Universalus valiklis
Krasta Auto Klaipėda
5,08
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Oro filtras
Krasta Auto Klaipėda
157,95
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Kuro filtras
Krasta Auto Klaipėda
252,12
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
2014-09-01

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. rugsėjo mėn.

 Išsamiau »
2014-08-05

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. rugpjūčio mėn.

 Išsamiau »
2014-07-01

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. liepos mėn.

 Išsamiau »
2014-05-30

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie sudarytas sutartis
2014-10-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. spalio mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė sutarties vertė litais (su PVM) Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Lt)
Lengvojo automobilio kėbulo plovimas UAB „Lukoil Baltija" 15,00  
Žemės sklypų (ir/arba statinių) kadastrinių matavimų ir planų parengimas UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ ~30 000,00 Lt  
Suvenyrai seniūnijų kiemelių šeimininkams, pristačiusiems kulinarinio paveldo patiekalus Rudens derliaus šventės amatų mugėje L.Kuklienės šiuolaikinio meno ir dizaino centras 309,00 Lt  
Suvenyrai – Kretingos miesto, bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjo J.K.Chodkevičiaus paminklo kopijos - pagamintos iš bronzos ir granito VšĮ „Ars Tektonika“ 5880,00 Lt  
Elektros remonto ir įrengimo darbai IĮ Elektroomas 9680,00  
Įvorė 1431161   UAB Skuodo žemės ūkio technika 16,00  
Įvorė UAB Skuodo žemės ūkio technika 16,00  
Kamera 9,00 16 rus UAB Skuodo žemės ūkio technika 60,00  
Padanga 6,50-16 JA275 UAB Skuodo žemės ūkio technika 215,00  
Padanga 6,50-16 JA275 UAB Skuodo žemės ūkio technika 215,00  
Švyturėlis 12V halog ital UAB Skuodo žemės ūkio technika 90,00  
Lemputė 12 5 UAB Skuodo žemės ūkio technika 10,00  
Aikštelės rekonstrukcija Turgaus g., Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. (III etapas)- Darbėnų miestelio viešosios infrastuktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas- papildomi automobilių stovėjimo aikštelės darbai UAB ,,Plungės lagūna“ 136151,97 Lt  
Lengvojo automobilio kėbulo antikorozinis padengimas UAB „Antikoras“ 850,00  
Projekto „Užtvankos ant Akmenos upės Kretingos rajono savivaldybėje Padvarių kaime rekonstravimas“ ekspertizė UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ 5989,50 Nėra
Darželio pastato paprastojo remonto ir statinio paskirties keitimo į kitos paskirties-socialinių paslaugų centrą, Klaipėdos g. 133, Kretingos m., vidaus elektros ir vandentiekio tinklų įrengimo darbai UAB „Klaipėdos projektas“ 9980,00  
Darželio pastato paprastojo remonto ir statinio paskirties keitimo į kitos paskirties-socialinių paslaugų centrą, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., projekto šildymo ir vėdinimo dalies keitimas. Irena Masiliūnaitė 1000,00  
Pastato darželio (unikalus Nr. 5697-6013-3015) Mokyklos g. 21, Baublių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. dalies patalpų paskirties keitimo į mokslo, bendruomenės, bibliotekos ir medicinos punkto patalpas projekto ir kadastrinių bylų parengimas. UAB „Kartografiniai projektai“ 3630,00  
Tilto remonto darbai UAB „Ecidė“ 1500,00  
Suknelės ir šalikėlis UAB ,,Audrėja“ 980,78  
Vėliavos pagaminimas ir logotipų išsiuvinėjimas Irma Stanislauskienė
V/L Nr. WY888767-1
980,78  
Buto Mokyklos g. 26-1, Klibių k., Kretingos r., ir buto Turgaus a. 19-1, Darbėnų mstl., Kretingos r., energinio naudingumo sertifikavimas Mantas Paulauskas, vykdantis individualią veiklą. 300,00  
Klaipėdos apskrities rajonų savivaldybių administracijų Kultūros skyrių vedėjų pasitarimo dalyvių maitinimas R.Valentukonio įmonė 250,00 Lt  
Automobilių aikštelės Kretingos r. Grafų Tiškevičių g. 2 prie Kretingos dvaro sodybos I-ojo tvenkinio įrengimo darbai UAB „Stakreta“ 12931,57 Lt  
Projekto „Dimitravo žaidimų aikštelės įrengimas“ ilgalaikio turto draudimas   - -
Maitinimo paslauga UAB „Smagratis ir ko“ 277,50 Lt -
Maitinimo paslauga VšĮ  Kretingos technologijos ir verslo mokykla 396,40 -
Maitinimo paslauga R. Valentukonio įmonė 891,00 -
Maitinimo paslauga R. Valentukonio įmonė 686,00 -
Garso ir apšvietimo įranga pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ UAB „Scenos servisas“ 890,00 -
Kavos arbatos perkolatorius ir karšto vandens dispenceris pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ UAB „Gastrotechnika“ 968,00 -
Roletų ir žaliuzių pirkimas pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ Vitalijus Stropus 13020,00 -
Multifunkcinė švieslentė pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ UAB „Klaipėdos atletas“ 3500,00 -
Paveikslai - 5 vnt. Lidija Kuklienė 500 -
Knyga „Lietuvos miestai ir miesteliai“ - 15 vnt. VšĮ „Terra Publika“ 1500,00 Lt -
Paveikslo „Šv. Jono krikštytojas“ sukūrimas Dail. V. Mončys 1000,00 -
Programinė įranga virtualių mašinų kopijavimui ir atstatymui UAB "EIT sprendimai" 17968,50 -
Viešinimo stendas (580x800) su pastatymu T. Jokšo reklamos įmonė 720,00  
J.Basanavičiaus gatvės nuo 1,242 km iki kelio KT8162 papildomi lietaus nuotekų įrengimo darbai UAB „VVARF“ 107198,29 Lt -
2014 m. rajono tinklinio taurės varžybų teisėjavimas Kretingos sporto klubas „Žalgiris 800  
Skaitmeninis fotoaparatas su pilna komplektacija (atminties kortelė ir dėklas) UAB „EG kompiuteriai“ 1.425,00  
Trijų lauko treniruoklių montavimo darbai prie I tvenkinio SĮ „Kretingos komunalininkas“ 639,28 Lt  
Variklio alyvos keitimas
Krasta Auto Klaipėda
 
94,38
 
Oro filtro su korpusu n/p
Krasta Auto Klaipėda
94,38
 
Kuro filtro n/p
Krasta Auto Klaipėda
36,30
 
Žibintų reguliavimas
Krasta Auto Klaipėda
36,30
 
Filtras tepalo 2jtd
Krasta Auto Klaipėda
75,10
 
Tepalas 5W40 1L-200L
Krasta Auto Klaipėda
209,29
 
Universalus valiklis
Krasta Auto Klaipėda
5,08
 
Oro filtras
Krasta Auto Klaipėda
157,95
 
Kuro filtras
Krasta Auto Klaipėda
252,12
 
2014-09-01

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. rugsėjo mėn.

 Išsamiau »
2014-08-05

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. rugpjūčio mėn.

 Išsamiau »
2014-07-01

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. liepos mėn.

 Išsamiau »
2014-05-30

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie neįvykusius pirkimus
Paskelbta
2012-09-25

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-08-17

Neįvykęs supaprastintas atviras konkursas „Ilgalaikės banko paskolos pirkimas“

 Išsamiau »
2012-07-17

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Lauko treniruoklių komplektai“

 Išsamiau »
2012-05-08

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Transporto priemonių draudimo paslaugų pirkimas“

 Išsamiau »
2012-04-20

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Akmenės g. Kretingos m., lietaus nuotekų tinklų nuo Birutės g. iki sklypo Nr. 7 pabaigos statybos ir gatvės atkarpos nuo Birutės g. iki sklypo Nr. 11 rekonstravimo darbai“

 Išsamiau »

 

Planuojami pirkimai

Viešųjų pirkimų skelbimų (iki 2011-12-30) archyvas