Naujienos

Padvariuose įrengta poilsio – rekreacinė zona

Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendino Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis remiamą projektą „Poilsio – rekreacijos zonos įrengimas prie pirmojo tvenkinio, Kretingos rajone, Padvarių kaime“.  Išsamiau »

Atnaujinti Žvainių bendruomenės kultūros namai

Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Salantų kultūros centro Žvainių kultūros namų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. LEADER-12-KRETINGA-03-24), remiamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.  Išsamiau »

Pristatyta perėjos per geležinkelio bėgius įrengimo galimybių studija

Spalio 23 d. Kretingos rajono savivaldybėje pristatyta pėsčiųjų perėjos per geležinkelio bėgius Palangos g. Kretingos mieste įrengimo galimybių studija. Ją Europos socialinio fondo ir Savivaldybės lėšomis rengia UAB „Kelprojektas“.  Išsamiau »

Vyko susitikimai-diskusijos bendradarbiavimo vaiko teisių apsaugos srityje klausimais

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje (VTAS) spalio 21 d. viešėjo Klaipėdos apskrities savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių vedėjos. Susitikimo metu aptarti aktualūs veiklos klausimai, diskutuota dėl Vaiko teisių apsaugos tarnybų (skyrių) vadovų asociacijos įstatų keitimo.  Išsamiau »

Skelbimai

PSD draustas žmogus gydymą gali gauti nemokamai

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena, kad visi pacientai, kurie yra drausti privalomuoju sveikatos draudimu (PSD), reikiamas paslaugas mūsų šalies gydymo įstaigose gali gauti nemokamai. Už jas ligonių kasos apmoka Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis toms gydymo įstaigoms, kurios turi sutartis su jomis.  Išsamiau »

Susitikimas su gyventojais dėl I-ajame etape atrinktų daugiabučių renovacijos

Informuojame, kad 2014 m. lapkričio 3 d. 17.00 val. Kretingos rajono kultūros centro didžiojoje salėje organizuojamas susitikimas su gyventojais, įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą Kretingos rajono savivaldybėje.

Susitikime dalyvaus UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA), SĮ „Kretingos komunalininkas“ bei rangovų atstovai.  Išsamiau »

Informacija Kartenos seniūnijos gyventojams

Informuojame, kad 2014 m. lapkričio 9 d. nuo 09.00 iki 16.00 val. Alksnos miške, Kartenos girininkijoje, Kretingos rajone bus vykdomos 306 pėstininkų kuopos lauko taktikos pratybos, kurių metu bus naudojami imitaciniai šaudmenys ir dūminiai užtaisai.  Išsamiau »

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai

Š. m. lapkričio 10 d. Kretingos rajono savivaldybėje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija. Atliekų surinkimą vykdys UAB „Atliekų tvarkymo centras“.  Išsamiau »

Gyventojai ir įmonės gali atiduoti nebenaudojamus automobilius perdirbimui

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija (GIA) bei Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija įgyvendina projektą „Mes rūšiuojam. Daugiau erdvės kiemuose" ir kviečia visus gyventojus ir įmones atiduoti nebenaudojamus automobilius perdirbimui, taip pagražinti savo kiemus ir apsaugoti gamtą nuo taršos.  Išsamiau »

Kviečiame keisti atliekas į vertingus prizus

Siekdama plėsti ir gerinti atliekų rūšiavimą, paskatinti visuomenę, įmonių darbuotojus, jų šeimų narius atliekas tvarkyti taip, kaip pridera, Gamintojų ir Importuotojų Asociacija bei VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija" įgyvendina projektą „Mes rūšiuojam Autoservise" ir prie šio projekto ragina prisijungti transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekančius asmenis (autoservisus).  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas karjeros valstybės tarnautojo pareigoms užimti

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Žemės ūkio skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (B lygis 8 kategorija).  Išsamiau »

Organizuojamas daugiabučio namo butų savininkų balsavimas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo

Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Kretingos rajono savivaldybės administracija organizuoja daugiabučio namo Vytauto g. 123, Kretingos m., butų savininkų balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.  Išsamiau »

Kviečiame dalyvauti Kretingos dvaro menų festivalio renginiuose

Spalio 18 d. 14 val. Kretingos muziejuje bus atidarytas menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. Šiuo festivaliu, kuris tęsis iki gruodžio 20 d., bus pagerbtas dvaro šeimininko filantropo Juozapo Tiškevičiaus indėlis šalies kultūrai ir švietimui bei tęsiami jo pradėti darbai.  Išsamiau »

Būsimas ir esamas mamytes bei tėvelius kviečiame į nemokamas paskaitas

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas paskaitas nėščiosioms.  Išsamiau »

Prašome visus socialinius partnerius pateikti duomenis apie numatomą veiklą 2015 m.

Prašome visus socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas, bendruomenes, labdaros ir paramos fondus, kitas organizacijas), kurie teikia ar numato teikti socialines paslaugas Kretingos rajono gyventojams, iki 2014 m. lapkričio 15 d. pateikti duomenis apie numatomą veiklą 2015 m. socialinių paslaugų teikimo srityje.  Išsamiau »

Savivaldybės kviečiamos dalyvauti konkurse „Sąžiningiausio verslo savivaldybė"

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lietuvos savivaldybes pakvietė dalyvauti su euro įvedimu susijusiame konkurse „Sąžiningiausio verslo savivaldybė“. Jį laimės savivaldos institucija, kurioje daugiausia ūkio subjektų prisijungs prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo ir viešai įsipareigos nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu didinti prekių ir paslaugų kainas.  Išsamiau »

Rajono gyventojams – galimybė naudotis teisine pagalba

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato, kad savivaldybė teikia pirminę teisinę pagalbą.

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba – minėto įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas.  Išsamiau »

Kviečiame rajono sporto organizacijas teikti projektus daliniam finansavimui iš rajono savivaldybės biudžeto gauti

Kūno kultūros ir sporto skyrius organizuoja projektų atrankos konkursą daliniam finansavimui iš rajono savivaldybės biudžeto gauti.

Projektai konkursui priimami nuo 2014 m. spalio 6 d. iki lapkričio 4 d. 16.00 val.

PARAIŠKOS FORMA

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8-445) 51192.  Išsamiau »

Teritorijų planavimo komisijos informacija

Teritorijų planavimo komisijos posėdis Nr. 18 vyks 2014-11-05 14 val., Kretingos r. savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga. Posėdyje privalo dalyvauti planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

Šiam posėdžiui pateikti planavimo dokumentai:

 

1. Žemės sklypo (kad. Nr. 5604/0003:97), Želvių k., Kretingos r., detalusis planas.

2. Vieno buto gyvenamojo namo, Baltų g. 1, Kluonalių k. Kretingos r. statybos projektas. (Užstatymo ribos keitimas).

 

 

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5660/0007:154), esančio Kretingos r. sav., Kretingos sen., Žibininkų k., formavimo ir pertvarkymo projektą. Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Žemės sklypo planas rengiamas pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. A1-852.

Plano rengimo tikslas - suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamam statiniui eksploatuoti.

Adresas - Trumpoji g. 5, Kretingos m.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5660/0007:4), esančio Kretingos r. sav., Kretingos sen., Žibininkų k., formavimo ir pertvarkymo projektą. Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5654/0002:724), esančio Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5654/0002:724), esančio Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5670/0004:655), esančio Kretingos r. sav., Kretingos sen., Parąžės k., formavimo ir pertvarkymo projektą. Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5660/0007:4), esančio Kretingos r. sav., Kretingos sen., Žibininkų k., formavimo ir pertvarkymo projektą. Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Turgaus a. 20, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Vytauto g. 153,155, Kretingos mieste. Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu.  Išsamiau »

Informacija apie specialiojo plano viešojo svarstymo procedūrų sustabdymą

Informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos užsakymu UAB „Kelprojektas“ parengto Kretingos rajono teritorijos palei magistralinį kelią A11 Šiauliai – Palanga (ruožo nuo Kretingos miesto iki Vydmantų kaimo) dviračių tako specialiojo plano viešojo svarstymo procedūros yra stabdomos.  Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-01-13)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-11-22)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-07-14)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-10-10)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-08-02)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-04-23)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-10-05)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-01-13)

 

 

Techninių specifikacijų projektai
2014-10-31

M. Daujoto vidurinės mokyklos Vilniaus g. 12/2, Kretingos m., kapitalinio remonto (avarinės būklės likvidavimo) darbai

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. lapkričio 10 d. 10.00 val.  Išsamiau »

2014-10-30

Kretingos rajono savivaldybės statinių bendrosios projekto ekspertizės ir dalinės projekto ekspertizės atlikimas

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. lapkričio 8 d. 16.00 val.  Išsamiau »

2014-10-23

Kretingos miesto J.Jablonskio gatvės nuo Vytauto g. iki Melioratorių g. rekonstrukcijos papildomi darbai.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. lapkričio 2 d. 10.00 val.  Išsamiau »

2014-10-22

Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos sporto salės korpuso Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) papildomi statybos darbai.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. spalio 31 d. 15.30 val.  Išsamiau »

2014-10-08

Žemės sklypų Kartenos mstl., Kartenos sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektų parengimas

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. spalio 16 d. 17.00 val.  Išsamiau »

Vykdomi pirkimai
2014-10-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. spalio mėn.

Pirkimo objektas(pavadinimas)
Pirkimo objekto tipas (prekės, paslaugos ar darbai)
Pirkimo būdas
Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas (nurodomas Taisyklių punktas)
Lengvojo automobilio kėbulo plovimas Paslaugos Apklausa 171; 172
Vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai pagal projektą „Nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant Kretingos socialinių paslaugų centrą“ Darbai Apklausa 174.1 p.
Socialinių paslaugų centro su gydymo patalpomis pastato Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., aplinkos sutvarkymo projekto parengimas ir statybos darbų atlikimas Darbai Apklausa 175 p.
Nekilnojamojo turto kadastro objektų administraciniame pastate (unikalus Nr. 5697-9005-3026) Raguvos g. 1B, Raguviškių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. formavimo ir dalies patalpų paskirties keitimo į administracines, medicinos punkto ir garažų patalpas projekto ir kadastrinių bylų parengimas. paslaugos raštu 171; 175
Pastato darželio (unikalus Nr. 5697-6013-3015) Mokyklos g. 21, Baublių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., dalies patalpų paskirties keitimo į mokslo, bendruomenės, bibliotekos ir medicinos punkto patalpas projekto ir kadastrinių bylų parengimas. paslaugos raštu 171; 175
Suvenyrai (8 vnt.) seniūnijų kiemelių šeimininkams, pristačiusiems kulinarinio paveldo patiekalus Rudens derliaus šventės amatų mugėje Prekės Apklausa 173.1 p.
Suvenyrai (6 vnt.) – Kretingos miesto, bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjo J.K.Chodkevičiaus paminklo kopijos - pagamintos iš bronzos ir granito Prekės Apklausa 173.1 p.
Darželio pastato paprastojo remonto ir statinio paskirties keitimo į kitos paskirties-socialinių paslaugų centrą, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., projekto šildymo ir vėdinimo dalies keitimas. paslaugos raštu 171; 184
Įvorė 1431161
 
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Įvorė 1431161
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Kamera 9,00 16 rus
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Padanga 6,50-16 JA275
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Padanga 6,50-16 ja275
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Švyturėlis 12V halog ital
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Lemputė
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Tilto remonto darbai Prekės
Apklausa žodžiu
173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Automobilių aikštelės Kretingos r. Grafų Tiškevičių g. 2 prie Kretingos dvaro sodybos I-ojo tvenkinio įrengimo darbai Darbai Apklausa 174.1 p.
Lengvojo automobilio kėbulo antikorozinis padengimas Paslaugos Apklausa 171; 172
Buto Turgaus a. 19-1, Darbėnų mstl., Kretingos r., energinio naudingumo sertifikavimas Paslauga Apklausa Mažos vertės pirkimai atliekami apklausos būdu (171 p.)
Buto Mokyklos g. 26-1, Klibių k., Kretingos r., energinio naudingumo sertifikavimas Paslauga Apklausa Mažos vertės pirkimai atliekami apklausos būdu (171 p.)
Suknelės ir šalikėlis Prekė Žodinė apklausa 173.1.
Vėliavos pagaminimas ir logotipų išsiuvinėjimas Paslauga Žodinė apklausa 173.1.
Roletų ir žaliuzių pirkimas pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ prekės Apklausa raštu 174.Apklausa raštu, neskelbiant viešai ir apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
174.1.preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 30 000 Lt be PVM;
Baldų pirkimas pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ prekės Apklausa raštu 174.Apklausa raštu, neskelbiant viešai ir apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
174.1.preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 30 000 Lt be PVM;
Kavos arbatos perkolatorius ir karšto vandens dispenceris „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ prekės Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Multifunkcinė švieslentė pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ prekės Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Garso ir apšvietimo įranga pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ prekės Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Klaipėdos apskrities rajonų savivaldybių administracijų Kultūros skyrių vedėjų pasitarimo dalyvių maitinimas Paslauga Apklausa 173.1 p.
Programinė įranga virtualių mašinų kopijavimui ir atstatymui Prekė Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 174.1
Nemokamo mokinių maitinimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklose paslaugų pirkimas Paslaugos Supaprastintas pirkimas apklausos būdu 102.2 p.
Projekto „Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato Kretingos rajone, Darbėnų mstl., Laukžemės g. 9, rekonstravimas“ ilgalaikio turto draudimas Paslauga Apklausa 172 p.
Maitinimo paslauga Paslauga Žodžiu 171., 173.1.
Maitinimo paslauga Paslauga Žodžiu 171., 173.1.
Maitinimo paslauga Paslauga Žodžiu 171., 173.1.
Maitinimo paslauga Paslauga Žodžiu 171., 173.1.
Lauko suolų su atramomis gaminimas ir pastatymas
Paslaugos
Apklausa
171; 172
Biotualetų paslaugos
Paslaugos
Apklausa
171; 172
Natūralus medus puodynėje
Prekė
Apklausa
171; 172
Leidinio (knygos) „Archeologas Vytautas Daugudis“ išleidimas (formatas – 15x21, juodai balta, tiražas – 200 egzempliorių). Leidinio maketavimas ir viršelio apipavidalinimas, tekstų koregavimas. Paslaugos Apklausa 171 p.
Kretingos rajono Salantų gimnazijos Taikos g. 4, Salantai, darbo projekto konstrukcinės dalies (pagrindinio korpuso laiptų su stogeliu) ekspertizė. Paslaugos Raštu 171; 175
Paveikslai - 5 vnt. Prekės Žodžiu 171., 173.1.
Knyga „Lietuvos miestai ir miesteliai“ - 15 vnt. Prekės Žodžiu 171., 173.1.
Paveikslo „Šv. Jono krikštytojas“ sukūrimas Prekė Žodinė apklausa 173, 173.1.
Viešinimo stendas (580x800) su pastatymu Paslauga Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 173 p.
Administracinio pastato Vilniaus g. 8, Kretingos m., šiaurinės sienos sustiprinimo (avarinės būklės likvidavimo) darbai Darbai Apklausa 174.1 p.
2014 m. rajono tinklinio taurės varžybų teisėjavimas Paslauga Apklausa žodžiu 173.1
Skaitmeninis fotoaparatas su pilna komplektacija (atminties kortelė ir dėklas) Prekės Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 173 p.
Trijų lauko treniruoklių montavimo darbai prie I tvenkinio Paslaugos Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 173 p.
Variklio alyvos keitimas
Paslauga
Apklausa žodžiu
173.1
Oro filtro su korpusu n/p
Paslauga
Apklausa žodžiu
173.1
Kuro filtro n/p
Paslauga
Apklausa žodžiu
173.1
Žibintų reguliavimas
Paslauga
Apklausa žodžiu
173.1
Filtras tepalo 2jtd
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Tepalas 5W40 1L-200L
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Universalus valiklis
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Oro filtras
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Kuro filtras
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Žemės sklypų Kartenos mstl., Kartenos sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektų parengimas Paslaugos Supaprastintas atviras konkursas 99 p.
2014-2015 m. rajono jaunučių, jaunių ir merginų tinklinio pirmenybių teisėjavimas Paslauga Apklausa žodžiu 173.1
Detalės, alyva vejapjovei ir žoliapjovei Prekės Apklausa žodžiu 173.1
Padanga 9.00x20 ir filtras Prekė Žodinė apklausa 173.1.
0,4 kV elektros energijos tiekimo orinės linijos ir metalinės atramos Paslaugos Apklausa 171; 172
Jaunųjų matematikų komandinės olimpiados prof.V.Liutiko prizui laimėti organizacinės grupės maitinimas
(pietūs, 10 žm.)
2014 m. spalio 30 d.
Paslauga Apklausos 171 p.
Kvietimai 210x210 mm - 950 vnt.
Diplomai A4 formato (210x297mm) - 2000 vnt.
Prekės Apklausos 171 p.
Informaciniai stendai Prekės Žodinė apklausa 173, 173.1.
 Išsamiau »
2014-09-01

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. rugsėjo mėn.

 Išsamiau »
2014-08-05

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. rugpjūčio mėn.

 Išsamiau »
2014-07-01

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. liepos mėn.

 Išsamiau »
2014-05-30

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį
2014-10-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. spalio mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra sutarties vertė litais (su PVM) Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Lt)
Lengvojo automobilio kėbulo plovimas UAB „Lukoil Baltija" 15,00 Mažiausia kaina  
Žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžių paklojimas UAB „Elektrifikacijos paslaugos“ 9680,00 Mažiausia kaina  
Suvenyrai seniūnijų kiemelių šeimininkams, pristačiusiems kulinarinio paveldo patiekalus Rudens derliaus šventės amatų mugėje L.Kuklienės šiuolaikinio meno ir dizaino centras 309,00 Lt Prekiauja tautodailės dirbiniais  
Suvenyrai – Kretingos miesto, bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjo J.K.Chodkevičiaus paminklo kopijos - pagamintos iš bronzos ir granito VšĮ „Ars Tektonika“ 5880,00 Lt VšĮ „Ars Tektonika“ direktorius Adomas Skiezgelas yra paminklo Kretingos miesto, bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjui J.K.Chodkevičiui Kretingoje, Rotušės aikštėje autorius  
Elektros remonto ir įrengimo darbai IĮ Elektroomas 9680,00 Mažiausia kaina  
įvorė   UAB Skuodo žemės ūkio technika 16,00 Mažiausia kaina  
įvorė UAB Skuodo žemės ūkio technika 16,00 Mažiausia kaina  
Kamera 9,00 16 rus UAB Skuodo žemės ūkio technika 60,00 Mažiausia kaina  
Padanga 6,50-16 JA275 UAB Skuodo žemės ūkio technika 215,00 Mažiausia kaina  
Padanga 6,50-16JA275 UAB Skuodo žemės ūkio technika 215,00 Mažiausia kaina  
Švyturėlis 12V halog ital UAB Skuodo žemės ūkio technika 90,00 Mažiausia kaina  
Lemputė 12 5 UAB Skuodo žemės ūkio technika 10,00 Mažiausia kaina  
Vaikų žaidimų įrenginiai pagal projektą ,,Nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant Kretingos socialinių paslaugų centrą“ UAB „Ksil pasaulis“ 23170,00 Lt Mažiausia kaina  
Socialinių paslaugų centro su gydymo patalpomis pastato Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., aplinkos sutvarkymo projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo UAB ,,Pamario keliai“ 58034,21 Lt Mažiausia kaina 7,44%
Aikštelės rekonstrukcija Turgaus g., Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. (III etapas)- Darbėnų miestelio viešosios infrastuktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas- papildomi automobilių stovėjimo aikštelės darbai UAB ,,Plungės lagūna“ 136151,97 Lt Mažiausia kaina  
Lengvojo automobilio kėbulo antikorozinis padengimas UAB „Antikoras“ 850,00 Mažiausia kaina  
Darželio pastato paprastojo remonto ir statinio paskirties keitimo į kitos paskirties-socialinių paslaugų centrą, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., projekto šildymo ir vėdinimo dalies keitimas. Irena Masiliūnaitė 1000,00 Pirkimas iš vieno šaltinio  
Pastato darželio (unikalus Nr. 5697-6013-3015) Mokyklos g. 21, Baublių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. dalies patalpų paskirties keitimo į mokslo, bendruomenės, bibliotekos ir medicinos punkto patalpas projekto ir kadastrinių bylų parengimas. UAB „Kartografiniai projektai“ 3630,00 Pirkimas iš vieno šaltinio  
Nekilnojamojo turto kadastro objektų administraciniame pastate (unikalus Nr. 5697-9005-3026) Raguvos g. 1B, Raguviškių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. formavimo ir dalies patalpų paskirties keitimo į administracines, medicinos punkto ir garažų patalpas projekto ir kadastrinių bylų parengimas. UAB „Kartografiniai projektai“ 3267,00 Pirkimas iš vieno šaltinio  
Tilto remonto darbai UAB „Ecidė“ 1500,00 Mažiausia kaina  
Suknelės ir šalikėlis UAB ,,Audrėja“ 980,78 Pasiūlė mažiausią kainą  
Vėliavos pagaminimas ir logotipų išsiuvinėjimas Irma Stanislauskienė V/L Nr. WY888767-1 980,78 Pasiūlė mažiausią kainą  
Buto Mokyklos g. 26-1, Klibių k., Kretingos r. ir buto Turgaus a. 19-1, Darbėnų mstl., Kretingos r., energinio naudingumo sertifikavimas Mantas Paulauskas, vykdantis individualią veiklą. 300,00 Pasiūlyta mažiausia darbų atlikimo kaina  
Klaipėdos apskrities rajonų savivaldybių administracijų Kultūros skyrių vedėjų pasitarimo dalyvių maitinimas R.Valentukonio įmonė 250,00 Lt    
Automobilių aikštelės Kretingos r. Grafų Tiškevičių g. 2 prie Kretingos dvaro sodybos I-ojo tvenkinio įrengimo darbai UAB „Stakreta“ 12931,57 Lt Mažiausia kaina  
Projekto „Dimitravo žaidimų aikštelės įrengimas“ ilgalaikio turto draudimas   - - -
Maitinimo paslauga UAB „Smagratis ir ko“ 277,50 Lt Mažiausia kaina -
Maitinimo paslauga VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla 396,40 Mažiausia kaina -
Maitinimo paslauga R. Valentukonio įmonė 891,00 Mažiausia kaina -
Maitinimo paslauga R. Valentukonio įmonė 686,00 Mažiausia kaina -
Multifunkcinė švieslentė pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ UAB „Klaipėdos atletas“ 3500,00 Mažiausia kaina -
Garso ir apšvietimo įranga pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ UAB „Scenos servisas“ 890,00 Mažiausia kaina -
Kavos arbatos perkolatorius ir karšto vandens dispenseris pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ UAB „Gastrotechnika“ 968,00 Mažiausia kaina -
Roletų ir žaliuzių pirkimas pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ Vitalijus Stropus 13020,00 Mažiausia kaina -
Programinė įranga virtualių mašinų kopijavimui ir atstatymui UAB "EIT sprendimai" 17968,50 Mažiausia kaina  
Paveikslai - 5 vnt. Lidija Kuklienė 500 Lt Mažiausia kaina -
Knyga „Miestai ir miesteliai “ - 15 vnt. VšĮ „Terra Publika“ 1500,00 Lt Mažiausia kaina -
Leidinio (knygos) „Archeologas Vytautas Daugudis“ išleidimas. Leidinio maketavimas ir viršelio apipavidalinimas, tekstų koregavimas. S. Jokužio leidykla-spaustuvė. 2.289,00Lt Mažiausia kaina -
Paveikslo „Šv. Jono krikštytojas“ sukūrimas Dail. V. Mončys 1000,00 Geriausia kaina  
Kretingos rajono Salantų gimnazijos Taikos g. 4, Salantai, darbo projekto konstrukcinės dalies (pagrindinio korpuso laiptų su stogeliu) ekspertizė. UAB „Ekspertika“ 484,00 Mažiausia kaina  
Viešinimo stendas (580x800) su pastatymu T. Jokšo reklamos įmonė 720,00 Lt Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
J.Basanavičiaus gatvės nuo 1,242 km iki kelio KT8162 papildomi lietaus nuotekų įrengimo darbai UAB „VVARF“ 107198,29 Lt Mažiausia kaina  
2014 m. rajono tinklinio taurės varžybų teisėjavimas Kretingos sporto klubas „Žalgiris“ 800 Mažiausia kaina  
Skaitmeninis fotoaparatas su pilna komplektacija (atminties kortelė ir dėklas) UAB „EG kompiuteriai“ 1.425,00 Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
Trijų lauko treniruoklių montavimo darbai prie I tvenkinio SĮ „Kretingos komunalininkas“ 639,28 Lt Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
Variklio alyvos keitimas
Krasta Auto Klaipėda
 
94,38
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Oro filtro su korpusu n/p
Krasta Auto Klaipėda
94,38
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Kuro filtro n/p
Krasta Auto Klaipėda
36,30
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Žibintų reguliavimas
Krasta Auto Klaipėda
36,30
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Filtras tepalo 2jtd
Krasta Auto Klaipėda
75,10
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Tepalas 5W40 1L-200L
Krasta Auto Klaipėda
209,29
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Universalus valiklis
Krasta Auto Klaipėda
5,08
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Oro filtras
Krasta Auto Klaipėda
157,95
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Kuro filtras
Krasta Auto Klaipėda
252,12
Pirkimas iš vienintelio šaltinio
 
Lauko suolų su atramomis gaminimas ir pastatymas UAB „Naujieji ženklai“ 37019,30 Mažiausia kaina  
Biotualetų paslaugos UAB „Biorenta“ 580,80 Mažiausia kaina  
Natūralus medus puodynėje Violetos Šedienės bitynas 52,00 Mažiausia kaina  
2014-2015 m. rajono jaunučių, jaunių ir merginų tinklinio pirmenybių teisėjavimas Kretingos sporto klubas „Žalgiris“ 1680 Mažiausia kaina  
Detalės, alyva vejapjovei ir žoliapjovei A.Litvino įmonė 200 Mažiausia kaina  
Padanga 9.00x20
Filtras
AB ,,Lytagra“ 505.00 Pasiūlė mažiausią kainą  
Jaunųjų matematikų komandinės olimpiados prof.V.Liutiko prizui laimėti organizacinės grupės maitinimas (pietūs, 10 žm.)
(1 žm. x 36,00 Lt) 2014 m. spalio 30 d.
VšĮ Kretingos maistas 360,00 Lt Mažiausia kaina  
Kvietimai 210x210 mm 950 vnt.
(1,60Ltx950vnt.+21%
Diplomai A4 formato (210x297mm)
2000 vnt.
(0,48Ltx2000vnt.+21%)
UAB Vakarų spaustuvė 3000,80 Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas  
Administracinio pastato Vilniaus g. 8, Kretingos m., šiaurinės sienos sustiprinimo (avarinės būklės likvidavimo) darbai UAB „Stakreta“ 21856,06 Lt Mažiausia kaina  
Informaciniai stendai UAB „P. Varkojis ir Ko“ 2100,00 Geriausia kaina  
 Išsamiau »
2014-09-01

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. rugsėjo mėn.

 Išsamiau »
2014-08-05

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. rugpjūčio mėn.

 Išsamiau »
2014-07-01

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. liepos mėn.

 Išsamiau »
2014-05-30

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie sudarytas sutartis
2014-10-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. spalio mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė sutarties vertė litais (su PVM) Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Lt)
Lengvojo automobilio kėbulo plovimas UAB „Lukoil Baltija" 15,00  
Žemės sklypų (ir/arba statinių) kadastrinių matavimų ir planų parengimas UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ ~30 000,00 Lt  
Suvenyrai seniūnijų kiemelių šeimininkams, pristačiusiems kulinarinio paveldo patiekalus Rudens derliaus šventės amatų mugėje L.Kuklienės šiuolaikinio meno ir dizaino centras 309,00 Lt  
Suvenyrai – Kretingos miesto, bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjo J.K.Chodkevičiaus paminklo kopijos - pagamintos iš bronzos ir granito VšĮ „Ars Tektonika“ 5880,00 Lt  
Elektros remonto ir įrengimo darbai IĮ Elektroomas 9680,00  
Įvorė 1431161   UAB Skuodo žemės ūkio technika 16,00  
Įvorė UAB Skuodo žemės ūkio technika 16,00  
Kamera 9,00 16 rus UAB Skuodo žemės ūkio technika 60,00  
Padanga 6,50-16 JA275 UAB Skuodo žemės ūkio technika 215,00  
Padanga 6,50-16 JA275 UAB Skuodo žemės ūkio technika 215,00  
Švyturėlis 12V halog ital UAB Skuodo žemės ūkio technika 90,00  
Lemputė 12 5 UAB Skuodo žemės ūkio technika 10,00  
Aikštelės rekonstrukcija Turgaus g., Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. (III etapas)- Darbėnų miestelio viešosios infrastuktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas- papildomi automobilių stovėjimo aikštelės darbai UAB ,,Plungės lagūna“ 136151,97 Lt  
Lengvojo automobilio kėbulo antikorozinis padengimas UAB „Antikoras“ 850,00  
Projekto „Užtvankos ant Akmenos upės Kretingos rajono savivaldybėje Padvarių kaime rekonstravimas“ ekspertizė UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ 5989,50 Nėra
Darželio pastato paprastojo remonto ir statinio paskirties keitimo į kitos paskirties-socialinių paslaugų centrą, Klaipėdos g. 133, Kretingos m., vidaus elektros ir vandentiekio tinklų įrengimo darbai UAB „Klaipėdos projektas“ 9980,00  
Darželio pastato paprastojo remonto ir statinio paskirties keitimo į kitos paskirties-socialinių paslaugų centrą, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., projekto šildymo ir vėdinimo dalies keitimas. Irena Masiliūnaitė 1000,00  
Pastato darželio (unikalus Nr. 5697-6013-3015) Mokyklos g. 21, Baublių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. dalies patalpų paskirties keitimo į mokslo, bendruomenės, bibliotekos ir medicinos punkto patalpas projekto ir kadastrinių bylų parengimas. UAB „Kartografiniai projektai“ 3630,00  
Tilto remonto darbai UAB „Ecidė“ 1500,00  
Suknelės ir šalikėlis UAB ,,Audrėja“ 980,78  
Vėliavos pagaminimas ir logotipų išsiuvinėjimas Irma Stanislauskienė
V/L Nr. WY888767-1
980,78  
Buto Mokyklos g. 26-1, Klibių k., Kretingos r., ir buto Turgaus a. 19-1, Darbėnų mstl., Kretingos r., energinio naudingumo sertifikavimas Mantas Paulauskas, vykdantis individualią veiklą. 300,00  
Klaipėdos apskrities rajonų savivaldybių administracijų Kultūros skyrių vedėjų pasitarimo dalyvių maitinimas R.Valentukonio įmonė 250,00 Lt  
Automobilių aikštelės Kretingos r. Grafų Tiškevičių g. 2 prie Kretingos dvaro sodybos I-ojo tvenkinio įrengimo darbai UAB „Stakreta“ 12931,57 Lt  
Projekto „Dimitravo žaidimų aikštelės įrengimas“ ilgalaikio turto draudimas   - -
Maitinimo paslauga UAB „Smagratis ir ko“ 277,50 Lt -
Maitinimo paslauga VšĮ  Kretingos technologijos ir verslo mokykla 396,40 -
Maitinimo paslauga R. Valentukonio įmonė 891,00 -
Maitinimo paslauga R. Valentukonio įmonė 686,00 -
Garso ir apšvietimo įranga pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ UAB „Scenos servisas“ 890,00 -
Kavos arbatos perkolatorius ir karšto vandens dispenceris pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ UAB „Gastrotechnika“ 968,00 -
Roletų ir žaliuzių pirkimas pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ Vitalijus Stropus 13020,00 -
Multifunkcinė švieslentė pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ UAB „Klaipėdos atletas“ 3500,00 -
Paveikslai - 5 vnt. Lidija Kuklienė 500 -
Knyga „Lietuvos miestai ir miesteliai“ - 15 vnt. VšĮ „Terra Publika“ 1500,00 Lt -
Paveikslo „Šv. Jono krikštytojas“ sukūrimas Dail. V. Mončys 1000,00 -
Programinė įranga virtualių mašinų kopijavimui ir atstatymui UAB "EIT sprendimai" 17968,50 -
Viešinimo stendas (580x800) su pastatymu T. Jokšo reklamos įmonė 720,00  
J.Basanavičiaus gatvės nuo 1,242 km iki kelio KT8162 papildomi lietaus nuotekų įrengimo darbai UAB „VVARF“ 107198,29 Lt -
2014 m. rajono tinklinio taurės varžybų teisėjavimas Kretingos sporto klubas „Žalgiris 800  
Skaitmeninis fotoaparatas su pilna komplektacija (atminties kortelė ir dėklas) UAB „EG kompiuteriai“ 1.425,00  
Trijų lauko treniruoklių montavimo darbai prie I tvenkinio SĮ „Kretingos komunalininkas“ 639,28 Lt  
Variklio alyvos keitimas
Krasta Auto Klaipėda
 
94,38
 
Oro filtro su korpusu n/p
Krasta Auto Klaipėda
94,38
 
Kuro filtro n/p
Krasta Auto Klaipėda
36,30
 
Žibintų reguliavimas
Krasta Auto Klaipėda
36,30
 
Filtras tepalo 2jtd
Krasta Auto Klaipėda
75,10
 
Tepalas 5W40 1L-200L
Krasta Auto Klaipėda
209,29
 
Universalus valiklis
Krasta Auto Klaipėda
5,08
 
Oro filtras
Krasta Auto Klaipėda
157,95
 
Kuro filtras
Krasta Auto Klaipėda
252,12
 
Vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo į vaizdo sistemos centrą paslaugų bei stebėjimo sistemos eksploatavimo paslaugų teikimas AB TEO 6658,93 Lt su PVM/mėn. 30 proc.
Biotualetų paslaugos UAB „Biorenta“ 580,80  
Natūralus medus puodynėje Violetos Šedienės bitynas 52,00  
2014-2015 m. rajono jaunučių, jaunių ir merginų tinklinio pirmenybių teisėjavimas Kretingos sporto klubas „Žalgiris 1680  
Detalės, alyva vejapjovei ir vejepjovei A.Litvino įmonė 200  
Padanga ir filtras AB ,,Lytagra“ 505,00  
Padanga ir filtras AB ,,Lytagra“ 505,00  
Administracinio pastato Vilniaus g. 8, Kretingos m., šiaurinės sienos sustiprinimo (avarinės būklės likvidavimo) darbai UAB „Stakreta“ 21856,06 Lt  
Informaciniai stendai UAB „ P. Varkojis ir Ko“ 2100,00  
 Išsamiau »
2014-09-01

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. rugsėjo mėn.

 Išsamiau »
2014-08-05

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. rugpjūčio mėn.

 Išsamiau »
2014-07-01

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. liepos mėn.

 Išsamiau »
2014-05-30

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie neįvykusius pirkimus
Paskelbta
2012-09-25

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-08-17

Neįvykęs supaprastintas atviras konkursas „Ilgalaikės banko paskolos pirkimas“

 Išsamiau »
2012-07-17

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Lauko treniruoklių komplektai“

 Išsamiau »
2012-05-08

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Transporto priemonių draudimo paslaugų pirkimas“

 Išsamiau »
2012-04-20

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Akmenės g. Kretingos m., lietaus nuotekų tinklų nuo Birutės g. iki sklypo Nr. 7 pabaigos statybos ir gatvės atkarpos nuo Birutės g. iki sklypo Nr. 11 rekonstravimo darbai“

 Išsamiau »

 

Planuojami pirkimai

Viešųjų pirkimų skelbimų (iki 2011-12-30) archyvas