Skelbimai

Apleistų, neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį patalpų ir statinių savininkų dėmesiui!

Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje yra daug apleistų, neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį patalpų ir statinių. 2012 m. rugsėjo 27 d. Kretingos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T2-329, kuriuo patvirtino Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nustatymo tvarkos aprašą.

Kreipimasis į žemės nuomininkus (naudotojus), nesumokėjusius žemės nuomos mokesčio už 2008-2013 metus

Kretingos rajono savivaldybės administracija primena ir prašo gyventojų ir įmonių, kurie nėra sumokėję žemės nuomos mokesčio už 2008-2013 metus, šį mokestį ir delspinigius sumokėti nedelsiant, nes nesumokėtas žemės nuomos mokestis ir delspinigiai iš skolininkų jau pradėti išieškoti teismine tvarka.  Išsamiau »

Atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas

Valstybės tarnybos departamentas 2014-04-23 interneto tinklalapyje adresu http://www.vtd.lt/index.php?-1872272682 paskelbė pakaitinio valstybės tarnautojo, priimamo į Informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 11 kategorija) pareigas, atranką.  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas karjeros valstybės tarnautojo pareigoms užimti

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Bendrojo skyriaus kalbos tvarkytojo (vyriausiojo specialisto) (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (A lygis 11 kategorija) (ne visas darbo laikas).  Išsamiau »

Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos seminaro

Balandžio 28-oji – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena bei tarptautinė darbe žuvusiųjų ir sužalotųjų atminties diena.  Išsamiau »

Atnaujinta Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros koncepcija

  

Pristatome atnaujintą Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros plano koncepciją (spauskite čia):

  • Kretingos rajono savivaldybės viziją 2020 m.
  • Plėtros plano prioritetus, strateginius vystymo tikslus ir uždavinius
  • pagrindines Plėtros plano priemones ir prioritetinius projektus

   Išsamiau »

Organizacijų, teikusių paraiškas atvirų jaunimo erdvių programai vykdyti, dėmesiui!

Kretingos rajono administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-208 patvirtintas Atvirų jaunimo erdvių finansavimas.

Kiekvienai organizacijai, kuriai įsakymu suteiktas finansavimas, elektroniniu paštu bus išsiųstos sutarties sąmatos sudarymo rekomendacijos ir sutarties forma. Sutartys turi būti sudarytos iki balandžio 24 d.  Išsamiau »

Jaunimo nevyriausybinių organizacijų dėmesiui!

Kretingos rajono administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-228 patvirtintas Kretingos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimas.

Kiekvienai organizacijai, kuriai įsakymu suteiktas finansavimas, elektroniniu paštu bus išsiųstos sutarties sąmatos sudarymo rekomendacijos ir sutarties forma. Sutartys turi būti sudarytos iki birželio 25 d.
 Išsamiau »

Ataskaitų teikimo savivaldybės bendruomenei grafikas

Kretingos rajono savivaldybės tarybos, mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos veiklos 2014 metais ataskaitų teikimo savivaldybės bendruomenei grafikas
 
Seniūnija
Atskaitų teikimo
Vieta, adresas
 diena
laikas
Kretingos
balandžio 15 d.
16.00 val.
Švietimo skyriaus salėje
(Vilniaus g.8, Kretinga)
Žalgirio
balandžio 16 d.
15.00 val.
Kultūros centro Raguviškių filialo salėje
(Raguvos g. 1, Raguviškių k.)
Imbarės
balandžio 17 d.
13.00 val.
Erlėnų bendruomenės centro patalpose
(Beržų g. 1, Imbarės sen., Erlėnai)
Salantų
15.00 val.
Salantų kultūros centre 
(A.Salio g. 4, Salantai)
Kretingos (kaimiškoji)
balandžio 28 d.
15.00 val.
Rūdaičių daugiafunkciame centre
(Ežero g. 3, Rūdaičių k.)
Darbėnų
balandžio 29 d.
15.00 val.
 Darbėnų gimnazijos salėje
(Laukžemės g. 9, Darbėnai)
Kartenos
balandžio 30 d.
13.00 val.
Kartenos seniūnijos salėje
(Mokyklos g.3, Kartena)
Kūlupėnų
15.00 val.
Kultūros centro Kūlupėnų filialo salėje
(Mokyklos g. 5, Kūlupėnai)

Rajono pieno gamintojų dėmesiui

Pieno gamintojai, gaminantys, parduodantys ir/ arba atiduodantys pieną nemokamai tiesiogiai vartotojui (turguje, giminėms, kaimynams) nuo š. m. balandžio 1 dienos iki gegužės 14 d. savivaldybės Žemės ūkio skyriuje 229 kabinete turi pateikti metinę tiesioginių pieno ir/ arba pieno produktų pardavimų deklaraciją (prieš tai turi užsipildyti apskaitos žurnalą). Gamintojai, parduodantys pieną tiesiogiai vartotojui ir perdirbimo įmonėms turėtų kreiptis nuo balandžio 22 dienos, kadangi duomenų bazėje nėra visų duomenų.  Išsamiau »

Formuojama Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. vizija

  

Formuojant Kretingos rajono savivaldybės vystymo ir plėtros politiką, svarbu identifikuoti pagrindines siekiamybes ir prioritetus. Vienas iš būdų tokiai politikai nustatyti – vizijos formavimas. Yra suformuoti penki Kretingos rajono vizijos 2020-ais metais variantai (pasiūlymai), kuriuos galima įvertinti balsuojant už labiausiai, Jūsų nuomone, tinkantį vizijos variantą. Prašome dalyvauti internetinėje apklausoje http://www.enketo.lt/survey/index.php/414415/lang-lt

Vėliau pranešime, kaip dalyviai vertina pateiktus vizijos variantus ir kokią viziją siūlo patys.

Maloniai prašome aktyviai dalyvauti!  Išsamiau »

Nuolatinės statybos komisijos informacija

Nuolatinės statybos komisijos posėdis Nr. 6 vyks 2014-04-09 14 val., Kretingos r. savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga. Posėdyje privalo dalyvauti planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

Šiam posėdžiui pateikti planavimo dokumentai:   

1. Žemės sklypo (kad. Nr. 5654/0002:644), Padvarių k., Kretingos r., detalusis planas.

2. Žemės sklypo (kad. Nr. 5670/0004:532), Parąžės k., Kretingos r., detalusis planas.

 

 

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Pertvarkomo žemės sklypo adresas: Saulės Tako g. 14, Vydmantų k., Kretingos r. sav., kadastro Nr. 5670/0005:196.

Projekto organizatoriai: UAB „Proteus Balticus“.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad.Nr.5657/0002:312) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos rajone detalusis planas

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad.Nr.5657/0002:312) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos rajone detalusis planas.  Išsamiau »

Parengtas Jazminų g. 14, Kretingos m., žemės sklypo planas

Vadovaujantis, žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miesto teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. liepos mėn. 21 d. nutarimu Nr. 1124, nustatyta tvarka, parengtas Jazminų g. 14, Kretingos m., žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengiamas žemės sklypo, Saulės Tako g. 14, Vydmantų k., Kretingos r. sav., kadastro Nr. 5670/0005:196,  formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto organizatoriai: UAB „Proteus Balticus“.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. Sausio 2d. Įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. Įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas Vandens g.10. Kretingos m. žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Skelbimas apie parengtą SPAV atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Informacija apie parengtą Kretingos rajono teritorijos palei magistralinį kelią A11 Šiauliai – Palanga (ruožo nuo Kretingos miesto iki Vydmantų kaimo) dviračių tako specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Plano rengimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29 A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 51031, faksas (8 445) 52448, adresas internete: http://www.kretinga.lt/

SPAV atrankos dokumentų rengėjas: UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 205419, faksas (8 37) 20 52 27, adresas internete: http://www.kelprojektas.lt.

Plano pavadinimas: Kretingos rajono teritorijos palei magistralinį kelią A11 Šiauliai – Palanga (ruožo nuo Kretingos miesto iki Vydmantų kaimo) dviračių tako specialusis planas.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypų grupės detalusis planas

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5617/0005:4, Nr. 5617/0005:8), esančios Ėgliškių k., Žalgirio sen., Kretingos raj., detalujį planą, kurio tikslas yra sujungti žemės sklypus į viena, pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame , kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio mėn. 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kretingos g. 7, Kartenos mstl., Kretingos r.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Pertvarkomo žemės sklypo adresas: Kretingos g. 46, Jokūbavo k., Kretingos r. sav., kadastro Nr. 5617/0002:]  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo planas

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miesto teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. Liepos mėn. 21 d. nutarimu Nr. 1124, nustatyta tvarka, parengtas Pasieničių g. 9, Kretingos m. žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.  Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-01-13)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-11-22)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-07-14)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-10-10)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-08-02)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-04-23)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-10-05)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-01-13)

 

 

Techninių specifikacijų projektai
2014-04-24

VšĮ Kretingos ligoninės pastatų renovavimo - avarinės būklės likvidavimo Žemaitės al., Kretingoje, papildomi darbai

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. gegužės 3 d. 17.00 val.  Išsamiau »

2014-03-07

Kartenos vidurinės mokyklos dalies patalpų paskirties keitimo į universalaus daugiafunkcinio centro ir ugdymo aplinkos patalpas Mokyklos g. 16, Kartena, Kretingos r. papildomi statybos darbai

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. kovo 16 d. 14.30 val.  Išsamiau »

2014-02-28

Teritorijos, esančios Žemaitės al., Kretingos m., detaliojo plano parengimo paslauga

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. kovo 10 d. 10.30 val.  Išsamiau »

2014-02-26

Teritorijos, esančios Salantų m., Kretingos r. sav., detaliojo plano parengimo paslauga

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. kovo 7 d. 16.30 val.  Išsamiau »

2014-02-26

Teritorijų, esančių Kurmaičių k. ir Grūšlaukės k., Kretingos r. sav., detaliųjų planų parengimas

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. kovo 7 d. 16.30 val.  Išsamiau »

Vykdomi pirkimai
2014-03-31

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. balandžio mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas)
Pirkimo objekto tipas (prekės, paslaugos ar darbai)
Pirkimo būdas
Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas (nurodomas Taisyklių punktas)
Užtvankos ant Akmenos upės Kretingos rajono savivaldybėje, Padvarių kaime rekonstravimo techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra Paslaugos Supaprastintas atviras konkursas 97.1. p. ir 99 p.
Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangų išdaužų bei šaligatvių taisymo (remonto) darbai darbai Supaprastintas atviras konkursas 99 p.
Turto vertinimas Paslaugos Mažos vertės pirkimas 174
Kavinės patalpų perplanavimo į administracines patalpas Vilniaus g. 8, Kretingos m., papildomi remonto darbai darbai žodžiu 171; 173.1
Ugniagesio guminiai apsauginiai batai (1 pora)
Ugniagesio apsauginis kostiumas (1 komplektas)
Prekės Apklausa žodžiu 173.1
Projekto „Comenius Regio partnerysčių projektas „Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas – tai sąmoningas ėjimas pasirinkimo link“ dalykinių užsiėmimų filmavimas Darbėnų gimnazijoje ir Klaipėdos kolegijoje Paslaugos Apklausos 171 p.
Futbolo aikštės įrengimas rekreacinėje teritorijoje,
Nidos g. 35A, Kretingoje
Darbai Apklausa raštu 172 p.
Darželio –mokyklos „Žibutė“ investicinio projekto korektūra paslaugos Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 173
Seminaras „Bendrųjų kompetencijų ugdymas“ Paslauga Apklausos 171 p.
Projekto dalyviams edukacinei išvykai transporto paslauga Kretinga – Utena - Kretinga
27 asmenims 2014 m. balandžio 16-17 d.
Paslauga Apklausos 171 p.
Edukacinės išvykos projekto dalyvių apgyvendinimas viešbutyje Utenoje, salės nuoma, kavos pertraukėlė, vakarienė Paslauga Apklausos 171 p.
„VšĮ Kretingos ligoninės privažiavimo kelių rekonstravimas“ investicinio projekto parengimas paslaugos Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 173
Maitinimo paslauga 
Paslauga
Žodžiu
171., 173.1.
Maitinimo paslauga
Paslauga
Žodžiu
171., 173.1.
Maitinimo paslauga
Paslauga
Žodžiu
171., 173.1.
Maitinimo paslauga
Paslauga
Žodžiu
171., 173.1.
Maitinimo paslauga
Paslauga
Žodžiu
171., 173.1.
Maitinimo paslauga
Paslauga
Žodžiu
171., 173.1.
Maitinimo paslauga
Paslauga
Žodžiu
171., 173.1.
Maitinimo paslauga
Paslauga
Žodžiu
171., 173.1.
Edukacinės išvykos dalyvių maitinimas Utenoje
2014 m. balandžio 16 d.
Paslaugos Apklausos 171 p.
Straipsnio apie Comenius Regio partnerysčių projektą „Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas – tai sąmoningas ėjimas pasirinkimo link“ (Sutarties Nr. LLP-COM-RP-2012-LT-00001) viešinimo spaudoje paslauga 2014 m. gegužės mėnesį Paslauga Apklausos 171 p.
Apgyvendinimo paslaugų suteikimas 388 asmenims Vilniuje 2014 m. birželio 30 d. – liepos 7 d. laikotarpiu Paslauga Apklausos 171 p.
Lazerinio spalvoto spausdintuvo HP laser Jet Pro 200 color M251n pirkimas Prekės Apklausa žodžiu 171;172
Skenerio Canon Lide Prekės Apklausa žodžiu 171;172
Našlaitės Prekės Apklausa žodžiu 171;172
Projekto dalyviams edukacinei išvykai transporto paslauga Kretinga – Salantų regioninis parkas - Kretinga 16 asmenų 2014 m. balandžio 15 d.
Paslauga
Apklausos
171 p.
Edukacinė ugdymo karjerai programa „Šakočio kepimas“ Strigailiškio kaimas, Ignalinos rajonas2014 m. balandžio 17 d.
Paslauga
Apklausos
171 p.
Projekto edukacinės programos dalyvių maitinimo paslauga (pietūs) Strigailiškio kaimas, Ignalinos rajonas 2014 m. balandžio 17 d.
Paslauga
Apklausos
171 p.
Vaizdo stebėjimo sistemos pirkimas pagal projektą „Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms“
Prekės
Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
174.1 p.
Sportinės gairelės
Prekės
Apklausa žodžiu
173.1
Krepšinio tinkliukai
Prekės
Apklausa žodžiu
173.1
Atsarginės detalės traktoriui T-40
Prekė
Žodinė apklausa
Mažiausia kaina
Kultūros paveldo ir kultūros infrastruktūros aktualizavimo srities investicinių projektų aprašymų parengimas.
paslaugos
Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
171
Konsultavimo paslauga
Paslaugos
Apklausa
171 p.
Maitinimo paslauga 50 asmenų
Paslauga
Apklausos
171 p.
Lengvojo automobilio kėbulo plovimas
Paslaugos
Apklausa
171;172;173.1
Mokyklinė dokumentacija Prekės Apklausos 171 p.
Kretingos rajono savivaldybės administracijos objektų stebėjimo, reagavimo, apsaugos ir gaisro apsaugos sistemų eksploatavimo paslaugų ir objekto saugojimo paslaugų teikimas Paslaugos Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 174.1 p.
Elipsinis treniruoklis Kartenos vidurinėje mokykloje pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ prekės Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Treniruokliai Kartenos vidurinėje mokykloje pagal projektą „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ prekės Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Kretingos rajono savivaldybės administracijos objektų stebėjimo, reagavimo, apsaugos ir gaisro apsaugos sistemų eksploatavimo paslaugų ir objekto saugojimo paslaugų teikimas Paslaugos Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 174.1 p.
Žalgirio gatvės (KT 8006) Kretingos mieste rekonstravimo papildomi darbai Darbai Supaprastintas pirkimas apklausos būdu 99 p.102.16 p.
Sportiniai apdovanojimai Prekės Apklausa žodžiu 173.1
Našlaitės Prekės Apklausa žodžiu 171;172
Vaikų žaidimo įrenginys su atvežimu ir pastatymu pagal projektą „Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms Prekė Apklausa 171 p., 174.1
 Išsamiau »
2014-02-28

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2014-01-31

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
2014-01-03

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. sausio mėn.

 Išsamiau »
2013-12-31

Supaprastintas atviras konkursas „Teritorijos, esančios Kluonalių g., Kretingos m., detaliojo plano rengimas“ (Pirkime gali dalyvauti tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje nurodyti Tiekėjai)

Pasiūlymai pateikiami iki 2014 m. sausio 14 d. 9 val. 00 min.

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2014 m. sausio 14 d. 9 val. 00 min. Kretingos rajono savivaldybėje, Savanorių g. 29A, LT-97111, Kretinga, 210 kab., Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos posėdžio metu.  Išsamiau »

Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį
2014-03-31

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. balandžio mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra sutarties vertė litais (su PVM) Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Lt)
Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangų išdaužų bei šaligatvių taisymo (remonto) darbai UAB „VVARFF“ 99,58 balai Mažiausia kaina, įvertinta balais  
Turto vertinimo paslaugos pirkimas Valstybės įmonės
Registrų centro
Klaipėdos filialas
1100,00 Mažiausia kaina  
Kavinės patalpų perplanavimo į administracines patalpas Vilniaus g. 8, Kretingos m., papildomi remonto darbai UAB „Stakreta“ 7993,97 Mažiausia kaina  
Elektros instaliacijos darbai Lubių km.Mokyklos-4 IĮ „Elektroomas“ 2299,00 174,1  
Pirmo aukšto patalpų Savanorių g. 29A, Kretingos m., perplanavimo darbai UAB „Ringesta“ 54 000 Lt Pasiūlyta mažiausia kaina  
Projekto „Comenius Regio partnerysčių projektas „Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas – tai sąmoningas ėjimas pasirinkimo link“ dalykinių užsiėmimų filmavimas Darbėnų gimnazijoje ir Klaipėdos kolegijoje Egidijus Bačėnas 980,00 Lt Mažiausia kaina  
Darželio – mokyklos „Žibutė“ investicinio projekto korektūra UAB „Šiltas namas“ 2420 Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
Seminaras „Bendrųjų kompetencijų ugdymas“
Utenoje
27 asmenims 2014 m. balandžio 16 d.
Utenos švietimo centras 891,00 Optimaliausias variantas  
Projekto dalyviams edukacinei išvykai transporto paslauga Kretinga – Utena - Kretinga
27 asmenims 2014 m. balandžio 16-17 d.
Kretingos sporto mokykla 796,25 Optimaliausias variantas  
Edukacinės išvykos projekto dalyvių apgyvendinimas viešbutyje Angelo menė Utenoje
27 asmenims 2014 m. balandžio 16-17 d.,
salės nuoma, kavos pertrauka, vakarienė
UAB „EKSPETRA“ 3048,00 Optimaliausias variantas  
„VšĮ Kretingos ligoninės privažiavimo kelių rekonstravimas“ investicinio projekto parengimas UAB „Generalis“ 3025 Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
Maitinimo paslauga
UAB „Smagratis ir ko“
893,86 Lt
Mažiausia kaina
 -
Maitinimo paslauga
VšĮ „Kretingos maistas“
609,11
Mažiausia kaina
-
Maitinimo paslauga
UAB „Stiklo terasa“
39,99
Mažiausia kaina
-
Maitinimo paslauga
UAB „Stiklo terasa“
219,99
Mažiausia kaina
-
Maitinimo paslauga
UAB „Žibosa“
1529,00
Mažiausia kaina
-
Maitinimo paslauga
VšĮ „Kretingos maistas“
180,94
Mažiausia kaina
-
Maitinimo paslauga
UAB „Stiklo terasa“
50,00
Mažiausia kaina
-
Maitinimo paslauga
R. Valinsko prekybos įmonė
650,00
Mažiausia kaina
-
Edukacinės išvykos dalyvių maitinimas Utenoje
2014 m. balandžio 16 d.
UAB „Maistgida“ 424,71 Mažiausia kaina -
Straipsnio apie Comenius Regio partnerysčių projektą „Profesinis informavimas, konsultavimas ir karjeros planavimas – tai sąmoningas ėjimas pasirinkimo link“ (Sutarties Nr. LLP-COM-RP-2012-LT-00001) viešinimo spaudoje paslauga 2014 m. gegužės mėnesį Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 600,00 Optimaliausias variantas  
Kretingos rajono kelių, gatvių, šaligatvių, remonto, rekonstrukcijos, vykdomų priežiūros darbų, atliktų statybos darbų laboratorinių bandymų ir techninės priežiūros paslaugos VšĮ „Projektų vadybos grupė“ ~35 000 Lt Pasiūlyta mažiausia kaina Procentas priklausomai nuo laboratorinių paslaugų apimties
Kompiuterinės technikos pirkimas UAB „ATEA“ 77 460,57 Lt Pasiūlyta mažiausia kaina -
Lazerinio spalvoto spausdintuvo HP laser Jet Pro 200 color M251n pirkimas UAB „EG kompiuteriai“ 710,00 Mažiausia kaina  
Skenerio Canon Lide UAB „EG kompiuteriai“ 220,00 Mažiausia kaina  
Našlaitės 750 vnt. Ūkininkė Vaida Stonkienė 900,00 Lt Mažiausia kaina  
Edukacinė ugdymo karjerai programa „Šakočio kepimas“ Strigailiškio kaimas, Ignalinos rajonas2014 m. balandžio 17 d.
UAB „Romnesa“
312,00
Optimaliausias variantas
-
Projekto dalyvių maitinimo paslauga Strigailiškio kaimas, Ignalinos rajonas2014 m. balandžio 17 d.
UAB „Romnesa“
260,00
Optimaliausias variantas
-
Projekto dalyviams edukacinei išvykai transporto paslauga Kretinga – Salantų regioninis parkas - Kretinga 
16 asmenų 2014 m. balandžio 15 d.
Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla
140,00
Optimaliausias variantas
-
Vaizdo stebėjimo sistemos pirkimas pagal projektą „Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms“
TEO LT, AB
18390,06
Pirkimas iš vieno tiekėjo
 
Sportinės gairelės
UAB „Lagunta“
1920
Mažiausia kaina
 
Krepšinio tinkliukai
UAB „Klaipėdos atletas“
250
Mažiausia kaina
 
Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio socialinio būsto Vilniaus g. 17-3, Kretinga, paprastasis remontas
UAB „Stakreta"
11515,87 Lt
Mažiausia kaina
-
Atsarginės detalės traktoriui T-40
AB ,,Lytagra“
212,00
Pasiūlė mažiausią kainą
 
Kultūros paveldo ir kultūros infrastruktūros aktualizavimo srities investicinių projektų aprašymų parengimas.
UAB „Generalis“
3630
Mažiausia pasiūlyta kaina
-
Konsultavimo paslauga
UAB „Teisa“
1200,00 Lt
Pasiūlyta mažiausia kaina
-
Kartenos vidurinės mokyklos dalies patalpų paskirties keitimo į universalaus daugiafunkcinio centro ir ugdymo aplinkos patalpas, Mokyklos g. 16, Kartena, Kretingos papildomi statybos darbai
UAB „Nacionalinių projektų rengimas“
34618,31,00 Lt
Pasiūlyta mažiausia kaina
-
Lengvojo automobilio kėbulo plovimas
UAB „Lukoil Baltija"
15,00
Mažiausia kaina
-
Mokyklinė dokumentacija ŠMM Švietimo aprūpinimo centras 2423,48 Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas  
Sportiniai apdovanojimai UAB “Stamp Klaipėda“ 2000 Mažiausia kaina  
Našlaitės 750 vnt. Vida Liaudanskienė 900,00 Lt Mažiausia kaina  
 Išsamiau »
2014-02-28

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2014-01-31

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
2014-01-03

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. sausio mėn.

 Išsamiau »
2012-11-02

Kartenos vidurinės mokyklos pastato Mokyklos g. 16, Kartenos mstl., Kretingos r., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas

Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį (F2-25)

Skelbimai apie sudarytas sutartis
2014-03-31

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. balandžio mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė sutarties vertė litais (su PVM) Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Lt)
Turto vertinimo paslaugos pirkimas Valstybės įmonės
Registrų centro
Klaipėdos filialas
1100,00  
Medžių nupjovimo darbai kapinėse Profesionali želdinių prižiūra v. v. paž.Nr.581529 Dimitrijus Demidovas 3000,00  
Pirmo aukšto patalpų Savanorių g. 29A, Kretingos m., perplanavimo darbai UAB „Ringesta“ 54 000 Lt  
Kretingos rajono ir miestų kelių ir gatvių greideriavimo ir žvyravimo darbai VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ ~400 000 Lt  
Darželio–mokyklos „Žibutė“ investicinio projekto korektūra UAB „Šiltas namas“ 2420,00  
„VšĮ Kretingos ligoninės privažiavimo kelių rekonstravimas“ investicinio projekto parengimas UAB „Generalis“ 3025  
Maitinimo paslauga
UAB „Smagratis ir ko“
893,86 Lt
 -
Maitinimo paslauga
VšĮ „Kretingos maistas“
609,11
-
Maitinimo paslauga
UAB „Stiklo terasa“
39,99
-
Maitinimo paslauga
UAB „Stiklo terasa“
219,99
-
Maitinimo paslauga
UAB „Žibosa“
1529,00
-
Maitinimo paslauga
VšĮ „Kretingos maistas“
180,94
-
Maitinimo paslauga
UAB „Stiklo terasa“
50,00
-
Maitinimo paslauga
R. Valinskio prekybos įmonė
650,00
-
Kretingos rajono kelių, gatvių, šaligatvių, remonto, rekonstrukcijos, vykdomų priežiūros darbų, atliktų statybos darbų laboratorinių bandymų ir techninės priežiūros paslaugos VšĮ „Projektų vadybos grupė“ ~35 000 Lt Procentas priklausomai nuo laboratorinių paslaugų apimties
Kompiuterinės technikos pirkimas UAB „ATEA“ 77 460,57 Lt -
Lazerinio spalvoto spausdintuvo HP laser Jet Pro 200 color M251n pirkimas UAB „EG kompiuteriai“ 710,00  
Skenerio Canon Lide UAB „EG kompiuteriai“ 220,00  
Našlaitės 750 vnt. Ūkininkė Vaida Stonkienė 900,00 Lt  
Vaizdo stebėjimo sistemos pirkimas pagal projektą „Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms“
TEO LT, AB
18390,06
 
Sportinės gairelės
UAB „Lagunta“
1920
 
Krepšinio tinkliukai
UAB“Klaipėdos atletas“
250
 
Atsarginės detalės traktoriui T-40
AB ,,Lytagra“
212,00
 
Kultūros paveldo ir kultūros infrastruktūros aktualizavimo srities investicinių projektų aprašymų parengimas.
UAB „Generalis“
3630
-
Konsultavimo paslauga
UAB „Teisa“
1200,00 Lt
-
Kartenos vidurinės mokyklos dalies patalpų paskirties keitimo į universalaus daugiafunkcinio centro ir ugdymo aplinkos patalpas, Mokyklos g. 16, Kartena, Kretingos papildomi statybos darbai
UAB „Nacionalinių projektų rengimas“
34618,31,00 Lt
-
Lengvojo automobilio kėbulo plovimas
UAB „Lukoil Baltija“
15,00
-
Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros paslaugos ir eksploatacija
UAB „Inservis“
0,11 Lt/kv.m
-
Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangų išdaužų bei šaligatvių taisymo (remonto) darbai UAB „VVARFF“ ~ 620 000 -
Sportiniai apdovanojimai UAB “Stamp Klaipėda“ 2000 -
Našlaitės 750 vnt. Vida Liaudanskienė 900,00 Lt -
 Išsamiau »
2014-02-28

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2014-01-31

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
2014-01-08

2014-01-06 sudaryta sutartis su UAB „Faktumas“

 Išsamiau »
2014-01-03

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. sausio mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie neįvykusius pirkimus
Paskelbta
2012-09-25

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-08-17

Neįvykęs supaprastintas atviras konkursas „Ilgalaikės banko paskolos pirkimas“

 Išsamiau »
2012-07-17

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Lauko treniruoklių komplektai“

 Išsamiau »
2012-05-08

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Transporto priemonių draudimo paslaugų pirkimas“

 Išsamiau »
2012-04-20

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Akmenės g. Kretingos m., lietaus nuotekų tinklų nuo Birutės g. iki sklypo Nr. 7 pabaigos statybos ir gatvės atkarpos nuo Birutės g. iki sklypo Nr. 11 rekonstravimo darbai“

 Išsamiau »

 

Planuojami pirkimai

Viešųjų pirkimų skelbimų (iki 2011-12-30) archyvas