Naujienos

Naujos galimybės smulkiajam verslui

Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame š.m. rugsėjo 25 dieną, buvo patvirtinti Paramos verslui skyrimo nuostatai ir programa, pagal kuriuos bus skiriama parama verslui. Programa siekiama skatinti gyventojų verslumą bei smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą taip prisidedant prie užimtumo ir investicinio patrauklumo didinimo Kretingos rajone, palankių sąlygų verslo pradžiai ir jo plėtrai sudarymo.  Išsamiau »

Kretingoje šurmuliavo tradicinė rudens derliaus šventė

Rugsėjo 27 d. susirinkti Kretingoje, centrinėje Rotušės aikštėje, pakvietė kasmetinė šventė „Rudens derlius – 2014“. Rajono gyventojus ir šventės svečius sveikino Ministro Pirmininko patarėjas sveikatai Antanas Vinkus, Seimo narė Jolita Vaickienė, Žemės ūkio viceministras Vilius Martusevičius, Kretingos rajono savivaldybės meras Juozas Mažeika.  Išsamiau »

Žemės ūkio ministerijos specialistų vizitas Kretingoje

Rugsėjo 26 d. Kretingoje lankėsi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai. Vizitu siekta aptarti Kretingos rajono ūkininkams aktualius Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programinio laikotarpio ir tiesioginės paramos įgyvendinimo klausimus.  Išsamiau »

Parengtas dviračių tako, sujungsiančio Kretingą su Vydmantais, specialusis planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos užsakymu UAB „Kelprojektas“ parengė Kretingos rajono teritorijos palei magistralinį kelią A11 Šiauliai – Palanga (ruožo nuo Kretingos miesto iki Vydmantų kaimo) dviračių tako specialųjį planą.  Išsamiau »

Skelbimai

Dėl adresų pakeitimo Tiekėjų gatvėje, Kretingos m.

Informuojame, kad Kretingos miesto seniūnijos seniūno 2014-09-04 įsakymu Nr. V1-36 „Dėl adresų pakeitimo“ adresas Kretinga, Tiekėjų g. 31B pakeistas į adresą Kretinga, Tiekėjų g. 43A, adresas Kretinga, Tiekėjų g. 31A pakeistas į adresą Kretinga, Tiekėjų g. 56, adresas Kretinga, Tiekėjų g. 33 pakeistas į adresą Kretinga, Tiekėjų g. 45.

Pridedama Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnijos seniūno 2014-09-04 įsakymas Nr. V1-36 ir grafinė dalis.

Dėl adresų pakeitimo Briedžio gatvėje, Kretingos m.

Informuojame, kad Kretingos miesto seniūnijos seniūno 2014-09-04 įsakymu Nr. V1-35 „Dėl adresų pakeitimo“ adresas Kretinga, Briedžio g. 5 pakeistas į adresą Kretinga, Mėtų g. 1A, adresas Kretinga, Briedžio g. 7 pakeistas į adresą Kretinga, Mėlynių g. 2.

Pridedama Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnijos seniūno 2014-09-04 įsakymas Nr. V1-35 ir grafinė dalis.

Visi piliečiai aštuntą kartą kviečiami pasitikrinti Konstitucijos žinias

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija tradiciškai kviečia pasitikrinti žinias – laikyti Konstitucijos egzaminą. Kaip ir kasmet, norintiems laikyti egzaminą ir siekti aukščiausio įvertinimo, duris atveria Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybės. Čia egzaminą kviečiami laikyti visi norintys Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat teisinį išsilavinimą turintys ar dar tebestudijuojantys asmenys.

Pirmasis egzamino etapas vyks rugsėjo 30 dieną (antradienį), 12 valandą.  Išsamiau »

Labdara maisto produktais Kretingos mieste (papildomai)

Labdara maisto produktais Kretingos mieste papildomai bus dalijama 2014 m. spalio mėn.:

3 dieną - nuo 10 val. iki 12 val.

Maisto produktus atvykti atsiimti savivaldybei priklausančiame garaže, esančiame prie šv. Antano namelio.

Su savimi turėti asmenį patvirtinantį dokumentą.  Išsamiau »

Kretingoje lankosi Švietimo ir mokslo ministras prof. dr. Dainius Pavalkis

Šiandien (rugsėjo 30 d.) Kretingoje lankosi Švietimo ir mokslo ministras prof. dr. Dainius Pavalkis.

Vizito darbotvarkė:

8.30-9.15 – Susitikimas su Kretingos rajono savivaldybės vadovais (Kretingos rajono savivaldybėje, Savanorių g. 29 A Kretinga).  Išsamiau »

Vyksta rajono tinklinio taurės varžybų komandų registracija

Iki spalio 20 d. vyksta rajono tinklinio taurės varžybų komandų registracija.

Komandų vadovų pasitarimas - Spalio 21 d. 17 val. Kūno kultūros ir sporto skyriuje, tel. (8 445) 5 11 92, Savanorių g. 23A.  Išsamiau »

Vyksta rajono salės futbolo taurės varžybų komandų registracija

Iki spalio 13 d. vyksta rajono salės futbolo taurės varžybų komandų registracija.

Komandų vadovų pasitarimas - spalio 14 d. 17.00 val. Kūno kultūros ir sporto skyriuje. Tel. (8 445) 5 11 92, Savanorių g. 23A.

Informacija apie subjektų prisijungimą prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo

Ūkio ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 4-323 patvirtintame Subjektų prisijungimo prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo ir šio Memorandumo logotipo naudojimo tvarkos apraše nustatyta, kad ūkio subjektai, norintys prisijungti prie Memorandumo, užpildytą prašymą turi pateikti Organizatoriui ar kitai šio tvarkos aprašo 4 punkte nurodytai institucijai ar įstaigai, o šios nurodytos institucijos ar įstaigos turi perduoti prašymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo Organizatoriui.  Išsamiau »

Ūkio ministerija kviečia verslininkus dalyvauti konkurse ir gauti apdovanojimą „Už nuopelnus verslui“

Ūkio ministerija kviečia verslo atstovus teikti paraiškas dalyvauti jau dešimtą kartą vyksiančiame kasmetiniame konkurse ir gauti apdovanojimą „Už nuopelnus verslui“. Paraiškų laukiama iki š. m. spalio 10 d.  Išsamiau »

„Išsipildymo akcija 2014“ komanda prašo informacijos apie ligoniukus

TV3 ir SEB banko organizuojama „Išsipildymo akcija 2014" geros valios žmonių dėka jau dvyliktus metus gerumu užpildo visų širdis ir spinduliuoja gražiomis idėjomis bei pagalba, kuri reikalinga labiausiai likimo nuskriaustiems vaikams.

„Išsipildymo akcija" istorijų atrankos komanda kreipiasi prašydama prisidėti prie gerų darbų ir pranešti apie mažuosius ligoniukus, kuriems reikalinga medicininė pagalba ar medicininė įranga, galinti pagerinti daugelio vaikų gydymo proceso kokybę.  Išsamiau »

Kretingos centrinės miesto dalies - Rotušės aikštės ir jos prieigų sutvarkymo idėjos atviras konkursas

Konkursą skelbianti organizacija - Kretingos rajono savivaldybės administracija.

Konkurso organizatorius – Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija.

Konkurso tikslas - sukurti Kretingos centrinės miesto dalies - Rotušės aikštės ir jos prieigų sutvarkymo viziją, pagal kurią būtų galima aikštę pritaikyti įvairiems renginiams, numatyti daugiafunkcinį aikščtės panaudojimą, įvairių (visuomeninių, reprezentacinių) renginių organizavimui, kasdieniniam bendravimui, poilsiui, padidinti miesto patrauklumą, visuomeninių erdvių saugumą, miesto estetinį vaizdą.  Išsamiau »

Neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančių organizacijų dėmesiui

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 4 punktu, skelbiamas 2015 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursas.  Išsamiau »

Daugiabučių namų gyventojams – galimybė susipažinti su renovacijos programa

UAB „Inlinen“, įgyvendindama pasirašytą sutartį su LR Aplinkos ministerijai pavaldžia institucija VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, organizuoja renginius, skirtus daugiabučių namų atnaujinimo skatinimui.

Šie mokymai yra nemokami ir jų tikslinė auditorija yra daugiabučių namų bendrijos nariai, jungtinės veiklos sutartį pasirašę daugiabučių namų savininkai ir daugiabučius namus administruojančių bendrovių atstovai.  Išsamiau »

VRM rekomendacija dėl savivaldybių vykdomų viešųjų pirkimų

Lietuvos savivaldybių, įgyvendinančių Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamas 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemones, vykdomus viešuosius pirkimus dažnai apskundžia viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai dėl pažeistų viešųjų pirkimų procedūrų. Dėl to stringa projektų įgyvendinimas ir iškyla rizika ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui.  Išsamiau »

Socialinė parama mažas pajamas gaunančioms šeimoms

Artėjant naujiems mokslo metams primename, kad mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai turi galimybę gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą mokykloje ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt).

Šeimos, kurios sunkiai verčiasi, ar jų darbinės pajamos svyruoja, dėl nemokamo maitinimo vaikams gali kreiptis visus mokslo metus, o dėl paramos mokinio reikmenims einamaisiais metais įsigyti – iki spalio 5 dienos.  Išsamiau »

Teritorijų planavimo komisijos informacija

Teritorijų planavimo komisijos posėdis Nr. 16 vyks 2014-09-24 14 val., Kretingos r. savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga. Posėdyje privalo dalyvauti planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

Šiam posėdžiui pateikti planavimo dokumentai:

 

1. Žemės sklypų (kad. Nr. 5660/0006:41, 5660/0006:193, 5660/0007:191, 5660/0007:196), Žibininkų, Rūdaičių, Užpelkių k., Kretingos r., detalusis planas.

 

 

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas Klaipėdos g. 85 Kretingos m. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Dėl adresų pakeitimo Tiekėjų gatvėje, Kretingos m.

Informuojame, kad Kretingos miesto seniūnijos seniūno 2014-09-04 įsakymu Nr. V1-36 „Dėl adresų pakeitimo“ adresas Kretinga, Tiekėjų g. 31B pakeistas į adresą Kretinga, Tiekėjų g. 43A, adresas Kretinga, Tiekėjų g. 31A pakeistas į adresą Kretinga, Tiekėjų g. 56, adresas Kretinga, Tiekėjų g. 33 pakeistas į adresą Kretinga, Tiekėjų g. 45.

Pridedama Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnijos seniūno 2014-09-04 įsakymas Nr. V1-36 ir grafinė dalis.

Dėl adresų pakeitimo Briedžio gatvėje, Kretingos m.

Informuojame, kad Kretingos miesto seniūnijos seniūno 2014-09-04 įsakymu Nr. V1-35 „Dėl adresų pakeitimo“ adresas Kretinga, Briedžio g. 5 pakeistas į adresą Kretinga, Mėtų g. 1A, adresas Kretinga, Briedžio g. 7 pakeistas į adresą Kretinga, Mėlynių g. 2.

Pridedama Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnijos seniūno 2014-09-04 įsakymas Nr. V1-35 ir grafinė dalis.

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5670/0004:205, esančio Kiauleikių k., Kretingos sen., Kretingos raj., plotas – 8,2602 ha), formavimo ir pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Kretingos centrinės miesto dalies - Rotušės aikštės ir jos prieigų sutvarkymo idėjos atviras konkursas

Konkursą skelbianti organizacija - Kretingos rajono savivaldybės administracija.

Konkurso organizatorius – Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija.

Konkurso tikslas - sukurti Kretingos centrinės miesto dalies - Rotušės aikštės ir jos prieigų sutvarkymo viziją, pagal kurią būtų galima aikštę pritaikyti įvairiems renginiams, numatyti daugiafunkcinį aikščtės panaudojimą, įvairių (visuomeninių, reprezentacinių) renginių organizavimui, kasdieniniam bendravimui, poilsiui, padidinti miesto patrauklumą, visuomeninių erdvių saugumą, miesto estetinį vaizdą.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo detaliojo plano projektas

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5670/0005:323), esančio Liepų g. 11, Vydmantų k., Kretingos se., Kretingos r. sav. detaliojo plano projektas.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo detaliojo plano projektas

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5604/0003:117), esančio Joskaudų k., Darbėnų sen., Kretingos r. detaliojo plano projektas.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio mėn. 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, parengtas žemės sklypo Tiekėjų g.33A, (kad. Nr.5634/0004:91), Kretingos mieste, formavimo ir pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus (duomenys pateikiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VII skyriaus nustatyta tvarka)

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Vytauto g. 120, Kretingos m., Kretingos r. sav.  Išsamiau »

Rengiami žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiami valstybinės reikšmės kelių Nr. 169 Skuodas – Plungė, Salantų miesto administracinėse ribose, Salantų m., Kretingos r. ir Nr. 226 Kartena – Kūlupėnai – Salantai, Salantų miesto teritorijoje (M.Valančiaus g., Turgaus a., Laivių g.) Salantų m., Kretingos r., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai.  Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-01-13)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-11-22)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-07-14)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-10-10)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-08-02)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-04-23)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-10-05)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-01-13)

 

 

Techninių specifikacijų projektai
2014-08-26

VšĮ Kretingos ligoninės pastatų renovavimas-avarinės būklės likvidavimas Žemaitės al. 1, Kretingoje

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. rugsėjo 5 d. 12.00 val.  Išsamiau »

2014-08-20

Aikštės rekonstrukcija Turgaus g., Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. (III etapas)-Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas-papildomi automobilių stovėjimo aikštelės darbai

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. rugpjūčio 30 d. 10.30 val.  Išsamiau »

2014-08-20

Techninio projekto „VšĮ Kretingos ligoninės pastatų renovavimas-avarinės būklės likvidavimas Žemaitės al. 1, Kretingoje“ keitimas

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. rugpjūčio 30 d. 10.30 val.  Išsamiau »

2014-08-20

Kretingos dvaro sodybos pastato –amatų centro Vilniaus g. 37, Kretingos m., rekonstravimo projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. rugpjūčio 30 d. 10.30 val.  Išsamiau »

2014-08-05

Žemės sklypų (ir/arba statinių) kadastrinių matavimų ir planų parengimas

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. rugpjūčio 14 d. 15.30 val.  Išsamiau »

Vykdomi pirkimai
2014-09-01

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. rugsėjo mėn.

Pirkimo objektas(pavadinimas)
Pirkimo objekto tipas (prekės, paslaugos ar darbai)
Pirkimo būdas
Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas (nurodomas Taisyklių punktas)
Metalo vamzdžiai, kampai, juostos Prekės Žodinė apklausa 173, 173.1.
Biotualetų paslaugos Paslaugos Apklausa 171;172;173.1
Akumuliatorius Prekė Žodinė apklausa 173.1.
Dielektrinių apsaugos priemonių tikrinimas Prekė Žodinė apklausa 173.1.
Europos teritorinio bendradarbiavimo projekto „Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias“ išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo patikras atliekančio paslaugos teikėjo paslaugos. Paslaugos Mažos vertės pirkimas 173.1.
Lyginimo sistemos ir rūbų džiovinimo mašinos Kretingos socialinių paslaugų centrui pirkimas Prekės Mažos vertės pirkimas 173.1.
Virtuvės įrangos Kretingos socialinių paslaugų centrui pirkimas Prekės Mažos vertės pirkimas 175.
Valas Prekė Apklausa žodinė 172; 173.1
Alyva variklinė Prekė Apklausa žodinė 172; 173.1
Autokutas Prekė Apklausa žodinė 172; 173.1
Valas Prekė Apklausa žodinė 172; 173.1
Grandinė Prekė Apklausa žodinė 172; 173.1
Dildės Prekė Apklausa žodinė 172; 173.1
Oro filtras Prekė Apklausa žodinė 172; 173.1
Sportinių varžybų organizavimas Paslauga Apklausos 171 p.
Renginio scenarijaus parengimas Paslauga Apklausos 171 p.
Jaunimo grupės koncertinė programa Paslauga Apklausos 171 p.
Vaiko teisių apsaugos tarnybos iškaba Prekė Apklausa žodinė 173.1
Savivaldybės automobilių ratlankių remontas Prekė Apklausa žodinė 173.1
Suvenyras-ąsotis Prekė Žodinė apklausa 173, 173.1.
Apsauginė sienų juosta Prekės Žodinė apklausa 173, 173.1.
Projekto dalyvių maitinimo paslauga (pietūs) po Kartenos piliakalnio tvarkymo darbų (17 asm.)
2014 m. rugsėjo 9, 15, 22, 29 d. ir 2014 m. spalio 6, 13, 20 ir 27 d.
Paslauga Apklausos 171 p.
Projekto dalyvių išvykoms transporto paslauga Kretinga- Kartenos piliakalnis - Kretinga
2014 m. rugsėjo 9, 15, 22 d. ir 2014 m. spalio 13 ir 27 d.
Paslauga Apklausos 171 p.
Techninio projekto „VšĮ Kretingos ligoninės pastatų renovavimas-avarinės būklės likvidavimas Žemaitės al., Kretingoje“ keitimas Paslaugos Supaprastintas pirkimas apklausos būdu 102.4 p.
Sportiniai apdovanojimai Prekės Apklausa žodžiu 173.1
Projekto kelionės dalyvių (20 asmenų) į Rumuniją draudimo paslauga 2014 m. rugsėjo 15-24 d. Paslauga Apklausos 171 p.
Žemės sklypų masinio vertinimo vidutinės rinkos verčių paskaičiavimo paslauga Paslaugos Apklausa 171 p., 174.1 p.
Mokyklų, dalyvavusių respublikinėje Dainų šventėje, vadovų, meno kolektyvų vadovų ir kolektyvus lydinčių asmenų (60 asm.) maitinimas Padėkos popietės metu 2014-09-12 Paslauga Apklausos 171 p.
Pirmo aukšto patalpų Naujo gyvenimo g. 2, Lazdininkų k., Darbėnų sen., Kretingos r., paprastojo remonto darbai Darbai Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171 ir 176 p.
Vamzdžiai stačiakampiai 60x40x3 ES S235 Prekė Apklausa žodžiu 171
Alyva variklinė Viking Spezial HD 10W-30
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Grandinė pjovimo
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Autokutas 40-2(FS160), 180,300,400,450)
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Valas pjovimo 2,7 mm/72m
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Uždegimo žvakė „Champion“
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Alyva varikliui 1l
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Dildė 4.8 mm
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Juosta pjovimo 40cm 3.8“1.6
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Paskirstymo velenas
Prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Salės futbolo kamuoliai Prekės Apklausa žodžiu 173.1
Lengvojo automobilio kėbulo plovimas
Paslaugos
Apklausa
171; 172
Maisto tiekimas
Paslauga
Apklausa
171; 172
Želdinių pertvarkymo Kretingos miesto parke, esančiame Savanorių gatvėje, Kretingos m., projekto rengimas
Paslauga
Apklausa raštu
171; 172
Kalių ženklinimas
Darbai
Apklausa
171; 172
Krūmapjovė 2,0KW Prekė Žodinė apklausa 173.1.
Sofa Prekė Žodinė apklausa 173.1.
Žemės sklypų (ir/arba statinių) kadastrinių matavimų ir planų parengimas Paslaugos Supaprastintas pirkimas apklausos būdu 102.2 p.
J. Basanavičiaus gatvės nuo 1,242 km iki kelio KT8162 papildomi lietaus nuotekų įrengimo darbai
Darbai
Apklausa
174.9 p.
VšĮ Kretingos ligoninės pastatų renovavimas-avarinės būklės likvidavimas Žemaitės al. 1, Kretingoje
Darbai
Apklausa
8.13 p. 2 d.
Aikštės rekonstrukcija Turgaus g., Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. (III etapas)-Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas-papildomi automobilių stovėjimo aikštelės darbai
Darbai
Apklausa
102.16 p.
Socialinių paslaugų centro su gydymo patalpomis pastato Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., aplinkos sutvarkymo projekto parengimas ir statybos darbų atlikimas
Darbai
Apklausa
175 p.
1-os dienos mokymai ,,Jaunimo amžiaus tarpsnio psichologija darbe su jaunimu“, skirti kultūros, sporto, socialiniams darbuotojams, ugdymo įstaigų specialistams bei su jaunimu dirbančių organizacijų vadovams ir atvirų jaunimo erdvių programų vykdytojams. Paslauga Apklausos 171 p.
Medžių pjovimas Kartenos senosiose kapinėse paslaugos Apklausa raštu 175. Taisyklių 174 punkte nenumatytais atvejais ir, kai preliminari numatomos sudaryti prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 150 tūkst. Lt be PVM, o darbų pirkimo sutarties vertė - 400 tūkst. Lt be PVM, galima vykdyti apklausą raštu, neskelbiant viešai, apklausiant ne mažiau nei tris tiekėjus. Mažesnį tiekėjų skaičių galima apklausti tik tokiu atveju, jeigu nėra žinoma trijų tiekėjų, teikiančių analogiškas paslaugas, darbus ar prekes.
Techninio projekto „Užtvankos ant Akmenos upės Kretingos rajono savivaldybėje Padvarių kaime rekonstravimas“ ekspertizė. Paslaugos Apklausa žodinė 173.1.
Lengvojo automobilio oro kondicionieriaus keitimo paslauga Paslaugos Apklausa 171; 172
Aikštelės įrengimo ir privažiavimo kelio rekonstrukcijos prie M.Valančiaus mokyklos, bibliotekos, kultūros centro, sveikatos punkto, bendruomenės namų Mokyklos g., Kūlupėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r., papildomi darbai Darbai Supaprastintas pirkimas apklausos būdu 102.16 p.
Kretingos dvaro sodybos pastato-amatų centro Vilniaus g. 37, Kretingos m., rekonstravimo projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas Darbai Supaprastintas atviras konkursas 99 p.
Teritorijos, esančios Žemaitės al., Kretingos m., detaliojo plano parengimas Paslaugos Apklausa 99 p.
Aikštelės įrengimo ir privažiavimo kelio rekonstrukcijos prie M.Valančiaus mokyklos, bibliotekos, kultūros centro, sveikatos punkto, bendruomenės namų Mokyklos g., Kūlupėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r., papildomi darbai Darbai Supaprastintas pirkimas apklausos būdu 102.16 p.
Žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžių paklojimas Darbai Apklausa 171; 172
Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslauga Paslauga Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Autobokštelio nuoma Paslauga Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Suvenyrinis medus puodynėlėjė Prekės Žodinė apklausa 171,173.1.
Foto aparatas CANON EOS M EF-M 18-55 MM IS STM JUODAS+90EX BLYKS Prekė Apklausa žodžiu 171
Krepšinio kamuoliai Prekės Apklausa žodžiu 173.1
Šventei „Rudens derlius 2014“ scena su įgarsinimo ir apšvietimo aparatūra
paslauga
Apklausa žodžiu
173.1
Koncertas šventės „Rudens derlius 2014“ metu
paslauga
Apklausa žodžiu
173.1
Suvenyrai apžiūros konkurso „Gražiausia sodyba“ dalyviams
prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Plakatai šventei „Rudens derlius 2014“
prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Tentas šventei „Rudens derlius 2014“
prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Naminė duona šventei „Rudens derlius 2014“
prekė
Apklausa žodžiu
173.1
Dekoratyviniai krepšeliai šventei „Rudens derlius 2014“
prekė
Apklausa žodžiu
173.1
 Išsamiau »
2014-08-05

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. rugpjūčio mėn.

 Išsamiau »
2014-07-01

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. liepos mėn.

 Išsamiau »
2014-05-30

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2014-04-30

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį
2014-09-01

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. rugsėjo mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra sutarties vertė litais (su PVM) Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Lt)
Metalo vamzdžiai, kampai, juostos AB „Lytagra“
(Kretingos filialas)
529,35 Geriausia kaina  
Nemokamo mokinių maitinimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklose paslaugų pirkimas VšĮ „Kretingos maistas“ ~443523,60 Lt Mažiausia kaina  
Gido paslauga VšĮ Anykščių turizmo informacijos centras 246,00 Mažiausia kaina  
Gido paslauga edukacinėje programoje AB „Anykščių vynas“ 1050,00 Mažiausia kaina  
Akumuliatorius UAB „Autorimas“ 300,00 Mažiausia kaina  
Dielektrinių apsaugos priemonių tikrinimas UAB „EKVATORIUS“ 77,44 Mažiausia kaina  
Europos teritorinio bendradarbiavimo projekto „Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias“ išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo patikras atliekančio paslaugos teikėjo paslaugos. UAB „Audito tikslas“ 2762 Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
Lyginimo sistemos ir rūbų džiovinimo mašinos Kretingos socialinių paslaugų centrui pirkimas UAB „Pajūrio verslas“ 3999 Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
Virtuvės įrangos Kretingos socialinių paslaugų centrui pirkimas UAB „Audores“ 18572,29 Mažiausia pasiūlyta kaina  
Dekoracijų kalėdinės eglės ir Kretingos miesto viešųjų erdvių papuošimui nuoma UAB „Adam Decolight" 31.933,90 Mažiausia kaina  
Biotualetų paslauga UAB „Biorenta“ 411,40 Mažiausia kaina  
Valas A.Litvino įmonė 60,00 Mažiausia kaina  
Alyva variklinė A.Litvino įmonė 54,00 Mažiausia kaina  
Autokutas A.Litvino įmonė 99,00 Mažiausia kaina  
Valas A.Litvino įmonė 170,00 Mažiausia kaina  
Grandinė A.Litvino įmonė 35,00 Mažiausia kaina  
Dildės A.Litvino įmonė 10,00 Mažiausia kaina  
Oro filtras A.Litvino įmonė 40,00 Mažiausia kaina  
Jaunimo grupės koncertinė programa (paslauga) Rolandas Čiplys 605 Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
Sporto varžybų organizavimo paslauga Kretingos sportinės aerobikos klubas 120 Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
Vaiko teisių apsaugos tarnybos iškaba T. Jokšo reklamos įmonė 250 Mažiausia kaina  
Savivaldybės automobilių ratlankių remontas D. Riepšo automobilių remonto įmonė 180 Mažiausia kaina  
Suvenyras – ąsotis (28 vnt.) D. Birškuvienė (ind. veikla) 616,00 Geriausia kaina  
Apsauginės sienų lentelės M. Ronkaitis (ind. veikla) 500,00 Geriausia kaina  
Projekto dalyvių maitinimo paslauga (pietūs) po Kartenos piliakalnio tvarkymo darbų (17 asm.)
2014 m. rugsėjo 9, 15, 22, 29 d. ir 2014 m. spalio 6, 13, 20 ir 27 d.
UAB „Samolė“ 1224,00 Lt Mažiausia kaina  
Projekto dalyvių išvykoms transporto paslauga Kretinga- Kartenos piliakalnis - Kretinga
2014 m. rugsėjo 9, 15, 22 d. ir 2014 m. spalio 13 ir 27 d.
Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla 150,08 Optimaliausias variantas  
Jaunimo informacinės mugės scenarijus Nerijus Gedminas 224 Lt Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
Techninio projekto „VšĮ Kretingos ligoninės pastatų renovavimas-avarinės būklės likvidavimas Žemaitės al., Kretingoje“ keitimas UAB „Klaipėdos komprojektas“ ~ 56 870,00 Lt Mažiausia kaina  
Sportiniai apdovanojimai UAB "Klaipėdos atletas" 48,75 Mažiausia kaina  
Automobilių, geležinkelių transporto ir pėsčiųjų eismo saugumo Kretingos mieste galimybių studija UAB „Smart Continent LT“ 25410,00 Lt Mažiausia kaina  
Projekto kelionės dalyvių (20 asmenų) į Rumuniją draudimo paslauga 2014 m. rugsėjo 15-24 d. UAB BALVA 297,00 Lt Mažiausia kaina  
Žemės sklypų masinio vertinimo vidutinės rinkos verčių paskaičiavimo paslauga Valstybės įmonė Registrų centas 6 000 Lt Pasiūlyta mažiausia kaina  
Mokyklų, dalyvavusių respublikinėje Dainų šventėje, vadovų, meno kolektyvų vadovų ir kolektyvus lydinčių asmenų (60 asm.) maitinimas Padėkos popietės metu 2014-09-12 VšĮ Kretingos maistas 1500,00 Mažiausia kaina  
Pirmo aukšto patalpų Naujo gyvenimo g. 2, Lazdininkų k., Darbėnų sen., Kretingos r., paprastojo remonto darbai UAB „Ringesta“ 56 047,81 Lt Mažiausia kaina  
Vamzdžiai stačiakampiai 60x40x3 ES S235 UAB „Lytagra“ 985,60 Mažiausia pasiūlyta kaina  
Alyva variklinė Viking Spezial HD 10W-30
A.Litvino įmonė
120,00
Mažiausia kaina
 
Grandinė pjovimo
A.Litvino įmonė
250,00
Mažiausia kaina
 
Autokutas 40-2(FS160), 180,300,400,450)
A.Litvino įmonė
99,00
Mažiausia kaina
 
Valas pjovimo 2,7 mm/72m
A.Litvino įmonė
120,00
Mažiausia kaina
 
Uždegimo žvakė „Champion“
A.Litvino įmonė
18,00
Mažiausia kaina
 
Alyva varikliui 1l
A.Litvino įmonė
100,00
Mažiausia kaina
 
Dildė 4.8 mm
A.Litvino įmonė
30,00
Mažiausia kaina
 
Juosta pjovimo 40cm 3.8“1.6
A.Litvino įmonė
100,00
Mažiausia kaina
 
Paskirstymo velenas
A.Litvino įmonė
180,00
Mažiausia kaina
 
Salės futbolo kamuoliai UAB “Klaipėdos atletas“ 396 Mažiausia kaina  
Lengvojo automobilio kėbulo plovimas
UAB „Lukoil Baltija"
15,00
Mažiausia kaina
-
Kalių ženklinimas
UAB „Sankryža“
2746,52
Mažiausia kaina
-
Maisto tiekimas
R. valinskio prekybos įmonė
3300,00
Mažiausia kaina
-
Krūmapjovė 2,0KW A. Litvino įmonė 2700,00 Pasiūlė mažiausią kainą  
Sofa UAB ,,Gintaro baldai“ 980,78 Pasiūlė mažiausią kainą  
Želdinių pertvarkymo Kretingos miesto parke, esančiame Savanorių gatvėje, Kretingos m., projekto rengimas UAB Želdynų vizija“ 9680,00 Mažiausia kaina  
Lengvojo automobilio oro kondicionieriaus keitimo paslauga UAB „Naujasis autoratas“ 883,00 Mažiausia kaina  
Žemės sklypų (ir/arba statinių) kadastrinių matavimų ir planų parengimas UAB „UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ ~ 30 000,00 Lt Mažiausia kaina  
1 –os dienos mokymai ,,Jaunimo amžiaus tarpsnio psichologija darbe su jaunimu“, skirti kultūros, sporto, socialiniams darbuotojams, ugdymo įstaigų specialistams bei su jaunimu dirbančių organizacijų vadovams ir atvirų jaunimo erdvių programų vykdytojams. MB Development Crew 1000 Lt Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
VšĮ Kretingos ligoninės pastatų renovavimas-avarinės būklės likvidavimas Žemaitės al. 1, Kretingoje UAB „Klaista“ 55298,52 Lt Mažiausia kaina  
Projekto „Užtvankos ant Akmenos upės Kretingos rajono savivaldybėje Padvarių kaime rekonstravimas“ ekspertizė UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ 5989,50 Mažiausia kaina  
Suvenyrinis medus puodynėlėjė V. Šedienės bitynas 94,00 Geriausia kaina  
Medžių pjovimas Kartenos senosiose kapinėse UAB „Žalioji aukštuma“ 4000,00 Mažiausia kaina  
Krepšinio kamuoliai UAB „Skorpiono takas“ 600 Mažiausia kaina  
 
Scena su įgarsinimo ir apšvietimo aparatūra
Alvydas Višinskas
3500
pirkimas iš vieno šaltinio
-
Koncertas 2014-09-27 šventėje „Rudens derlius 2014“
Ričardas Bučmys
1500
pirkimas iš vieno šaltinio
-
Suvenyrai apžiūros konkurso „Gražiausia sodyba“ dalyviams
UAB „Raguvilė“
290,40
pirkimas iš vieno šaltinio
 
Plakatai šventei „Rudens derlius 2014“
UAB Vakarų spaustuvė
308,55
pirkimas iš vieno šaltinio
 
Tentas šventei „Rudens derlius 2014“
UAB „Reklamos sprendimai“
254,10
pirkimas iš vieno šaltinio
 
Naminė duona šventei „Rudens derlius 2014“
UAB „Kartenos naminė duona“
78,00
pirkimas iš vieno šaltinio
 
Dekoratyviniai krepšeliai šventei „Rudens derlius 2014“
Dalios Čenkuvienės ind.įm.
202,00
pirkimas iš vieno šaltinio
 
2014-08-05

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. rugpjūčio mėn.

 Išsamiau »
2014-07-01

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. liepos mėn.

 Išsamiau »
2014-05-30

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2014-04-30

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie sudarytas sutartis
2014-09-01

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. rugsėjo mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė sutarties vertė litais (su PVM) Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Lt)
Metalo vamzdžiai, kampai, juostos AB „Lytagra“ (Kretingos filialas) 529,35  
Nemokamo mokinių maitinimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklose paslaugų pirkimas VšĮ „Kretingos maistas“ ~443 523,60 Lt su PVM  
Gido paslauga VšĮ „Anykščių turizmo informacijos centras“ 246,00  
Akumuliatorius UAB „Autorimas“ 300,00  
Dielektrinių apsaugos priemonių tikrinimas UAB „EKVATORIUS“ 77,44  
Europos teritorinio bendradarbiavimo projekto „Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias“ išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo patikras atliekančio paslaugos teikėjo paslaugos. UAB „Audito tikslas“ 2762  
Lyginimo sistemos ir rūbų džiovinimo mašinos Kretingos socialinių paslaugų centrui pirkimas UAB „Pajūrio verslas“ 3999  
Virtuvės įrangos Kretingos socialinių paslaugų centrui pirkimas UAB „Audores“ 18572,29  
Gido paslauga edukacinėje programoje AB „Anykščių vynas“ 1050,00  
Valas A. Litvino įmonė 60,00  
Alyva variklinė A. Litvino įmonė 54,00  
Autokutas A. Litvino įmonė 99,00  
Valas A. Litvino įmonė 170,00  
Grandinė A. Litvino įmonė 35,00  
Dildės A. Litvino įmonė 10,00  
Oro filtras A. Litvino įmonė 40,00  
Vaiko teisių apsaugos tarnybos iškaba T. Jokšo reklamos įmonė 250  
Savivaldybės automobilių ratlankių remontas D. Riepšo automobilių remonto įmonė 180  
Suvenyras-ąsotis (28 vnt.) D. Birškuvienė (ind. veikla) 616,00  
Apsauginė sienų juosta M. Ronkaitis (ind. veikla) 500,00  
Jaunimo informacinės mugės scenarijus Nerijus Gedminas 224  
Sportiniai apdovanojimai UAB "Klaipėdos atletas" 48,75  
Techninio projekto „VšĮ Kretingos ligoninės pastatų renovavimas-avarinės būklės likvidavimas Žemaitės al., Kretingoje“ keitimas UAB „Klaipėdos komprojektas“ 56870,00 Lt  
Žemės sklypų masinio vertinimo vidutinės rinkos verčių paskaičiavimo paslauga Valstybės įmonė Registrų centas 6 000 Lt  
Pirmo aukšto patalpų Naujo gyvenimo g. 2, Lazdininkų k., Darbėnų sen., Kretingos r., paprastojo remonto darbai UAB „Ringesta“ 56 047,81 Lt  
Vamzdžiai stačiakampiai 60x40x3 ES S235 UAB „Lytagra“ 985,60  
Alyva variklinė Viking Spezial HD 10W-30
A.Litvino įmonė
120,00
 
Grandinė pjovimo
A.Litvino įmonė
250,00
 
Autokutas 40-2(FS160), 180,300,400,450)
A.Litvino įmonė
99,00
 
Valas pjovimo 2,7 mm/72m
A.Litvino įmonė
120,00
 
Uždegimo žvakė „Champion“
A.Litvino įmonė
18,00
 
Alyva varikliui 1l
A.Litvino įmonė
100,00
 
Dildė 4.8 mm
A.Litvino įmonė
30,00
 
Juosta pjovimo 40cm 3.8“1.6
A.Litvino įmonė
100,00
 
Paskirstymo velenas
A.Litvino įmonė
180,00
 
Salės futbolo kamuoliai UAB “Klaipėdos atletas“ 396  
Lengvojo automobilio kėbulo plovimas
UAB „Lukoil Baltija"
15,00
-
Dekoracijų kalėdinės eglės ir Kretingos miesto viešųjų erdvių papuošimui nuoma
UAB „Adam Decolight"
31.933,90
 
Biotualetų paslauga
UAB „Biorenta“
411,40
 
Kalių ženklinimo darbai
UAB „Sankryža“
2746,52
 
Krūmapjovė 2,0KW A.Litvino įmonė 2700,00  
Sofa UAB ,,Gintaro baldai“ 980,78  
Transporto g., Kretingos m., techninio projekto parengimas UAB „Plėtros partneriai“ 13068 Lt 90 proc.
Maisto tiekimas R. Valinskio prekybos įmonė 3300,00  
Lengvojo automobilio oro kondicionieriaus keitimo paslauga UAB „Naujasis autoratas“ 883,00  
VšĮ Kretingos ligoninės pastatų renovavimo – avarinės būklės likvidavimo Žemaitės al. 1, Kretingoje UAB „Klaista“ 55298,52 Lt  
Suvenyrinis medus puodynėlėje V.Šedienės bitynas 94,00  
Medžių pjovimas Kartenos senosiose kapinėse UAB „Žalioji aukštuma“ 4000,00  
Krepšinio kamuoliai UAB „Skorpiono takas“ 600  
Scena su įgarsinimo ir apšvietimo aparatūra
Alvydas Višinskas
3500 Lt
 
Koncertas 2014-09-27 šventėje „Rudens derlius 2014“
Ričardas Bučmys
1500 Lt
 
Suvenyrai apžiūros konkurso „Gražiausia sodyba“ dalyviams
UAB „Raguvilė“
290,40
 
Plakatai šventei „Rudens derlius 2014“
UAB Vakarų spaustuvė
308,55
 
Tentas šventei „Rudens derlius 2014“
UAB „Reklamos sprendimai“
254,10
 
Naminė duona šventei „Rudens derlius 2014“
UAB „Kartenos naminė duona“
78,00
 
Dekoratyviniai krepšeliai šventei „Rudens derlius 2014“
Dalios Čenkuvienės ind.įm.
202,00
 
2014-08-05

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. rugpjūčio mėn.

 Išsamiau »
2014-07-01

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. liepos mėn.

 Išsamiau »
2014-05-30

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2014-04-30

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie neįvykusius pirkimus
Paskelbta
2012-09-25

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-08-17

Neįvykęs supaprastintas atviras konkursas „Ilgalaikės banko paskolos pirkimas“

 Išsamiau »
2012-07-17

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Lauko treniruoklių komplektai“

 Išsamiau »
2012-05-08

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Transporto priemonių draudimo paslaugų pirkimas“

 Išsamiau »
2012-04-20

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Akmenės g. Kretingos m., lietaus nuotekų tinklų nuo Birutės g. iki sklypo Nr. 7 pabaigos statybos ir gatvės atkarpos nuo Birutės g. iki sklypo Nr. 11 rekonstravimo darbai“

 Išsamiau »

 

Planuojami pirkimai

Viešųjų pirkimų skelbimų (iki 2011-12-30) archyvas