Naujienos

Įgyvendintas inovatyvus valstybės tarnautojų mokymų projektas

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su šešiomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis (Klaipėdos ir Palangos miestų, Šilutės, Skuodo, Klaipėdos rajonų ir Neringos) įgyvendino inovatyvų projektą „Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuojamų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai“ pagal Vidaus reikalų ministerijos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.  Išsamiau »

Išrinkti Rotušės aikštės sutvarkymo idėjos konkurso laimėtojai

Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos skelbto atviro Kretingos centrinės miesto dalies - Rotušės aikštės ir jos prieigų sutvarkymo idėjos konkurso vertinimo komisijos posėdyje išrinkti konkurso laimėtojai.  Išsamiau »

Baigiama asfaltuoti Kretingos miesto J. Basanavičiaus gatvė

Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „J. Basanavičiaus gatvės nuo 1.242 km iki kelio KT8162 rekonstrukcija“. Šiuo metu baigiami vykdyti 550 m ilgio, nuo 5 iki 6 m pločio siekiančios J. Basanavičiaus g. asfaltavimo darbai.

Žvyruotos gatvės rekonstrukcijos projektas apima kelio dangos konstrukcijos ir lietaus nuotekų įrengimą.  Išsamiau »

Rajono susivienijimo profsąjungos dieną kvietė konstruktyviam dialogui

Lapkričio 20 d. Kretingos rajone surengta Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS) Kretingos rajono susivienijimo profsąjungos diena „Socialinis dialogas – skaidrumo ir darnių santykių pagrindas švietimo įstaigoje“.  Išsamiau »

Skelbimai

Skelbiama pakaitinio valstybės tarnautojo, priimamo į vyriausiojo specialisto pareigas, atranka

Organizuojama atranka Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 11 kategorija) pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti.  Išsamiau »

Kviečiame į konferenciją „Socialinė atsakomybė ir atskaitomybė: verslo etika ar direktyva?“

2016 m. Lietuvoje turėtų įsigalioti teisės aktai, įgyvendinantys naująją Europos Sąjungos (ES) direktyvą dėl didelių bendrovių (viešojo intereso įmonių) ir grupių privalomo nefinansinės informacijos atskleidimo. Įsigaliojus šiems teisės aktams, nuo 2017 m. Lietuvos viešojo intereso įmonės ar įmonių grupės, turinčios 500 ir daugiau darbuotojų, privalės kartą per metus viešai atskleisti papildomą nefinansinę informaciją, susijusia su aplinkosauga, socialine atsakomybe bei vadovybe.

Šiai direktyvai ir jos taikymo šalyje praktikai aptarti lapkričio 28 d. Vilniuje Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA) organizuoja nemokamą konferenciją „Socialinė atsakomybė ir atskaitomybė: verslo etika ar direktyva“?  Išsamiau »

Kviečiame dalyvauti apklausoje

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyrius atlieka apklausą, kuria siekiama sužinoti www.kretinga.lt lankytojų nuomonę apie šios interneto svetainės informatyvumą.  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas karjeros valstybės tarnautojo pareigoms užimti

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (A lygis 12 kategorija).  Išsamiau »

Kalėdų eglės įžiebimo šventė Kretingoje

Šiemet kalėdinė eglė Kretingoje, Rotušės aikštėje, bus įžiebta gruodžio 6 d. Ta proga veiks kalėdinė mugė, kurioje bus galima įsigyti respublikos tautodailininkų ir amatininkų pagamintų meno dirbinių, suvenyrų, skanėstų.

Mugės pradžia – 10 val., programa vaikams – 16 val., iškilminga eglės įžiebimo ceremonija – 16.25 val., Stepono Januškos koncertas – 16.30 val.  Išsamiau »

Kviečiame į paskaitą „Peršalimo ligos ir jų gydymo ypatumai vaikų amžiuje“

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras kviečia į užsiėmimus „Auginu sveiką ir laimingą vaiką. Š. m. gruodžio 3 d. 16.00 val. paskaita „Peršalimo ligos ir jų gydymo ypatumai vaikų amžiuje“.  Išsamiau »

Kviečiame Kretingos raj. savivaldybės įstaigas prisijungti prie organizuojamos akcijos „Sveikatos stiprinimas darbo vietoje“

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras kviečia Kretingos raj. savivaldybės įstaigas prisijungti prie organizuojamos akcijos „Sveikatos stiprinimas darbo vietoje“!  Išsamiau »

Registruojamos rajono veteranų (1980 m. gimimo ir vyresn.) krepšinio komandos

Iki gruodžio 16 d. registruojamos rajono veteranų (1980 m. gimimo ir vyresn.) krepšinio komandos.

Komandų vadovų pasitarimas vyks gruodžio 16 d. 17 val. Kūno kultūros ir sporto skyriuje (Tel. 51192, Savanorių g. 23A).

Registruojamos rajono salės futbolo pirmenybių komandos

Iki gruodžio 10 d. registruojamos rajono salės futbolo pirmenybių komandos.

Komandų vadovų pasitarimas - gruodžio 11 d. 17 val. Kūno kultūros ir sporto skyriuje (Tel. 51192, Savanorių g. 23A).  Išsamiau »

Nemokamos paskaitos nėščiosioms

Būsimas ir esamas mamytes bei tėvelius kviečiame į naujas paskaitas!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas paskaitas nėščiosioms.  Išsamiau »

Skelbiamas paraiškų priėmimas 2015 metų kultūrinės veiklos projektų programos daliniam finansavimui gauti

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą 2015 metų kultūrinės veiklos projektų programos daliniam finansavimui gauti.

Paraiškas gali teikti rajono biudžetinės kultūros įstaigos, mėgėjų meno kolektyvai, meno ir kultūros srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos. Prioritetai teikiami projektams, skirtiems istorinėms bei žymių žmonių jubiliejinėms sukaktims, etninės kultūros globai ir plėtrai (etnografinių regionų metams), gyventojų meninei saviraiškai, rajono gyventojų kultūriniams poreikiams tenkinti, tautodailės sklaidai, edukacijai, taip pat projektams, kuriems dalinį finansavimą projekto teikėjas planuoja gauti iš kitų fondų.

Paraiškos registruojamos Kultūros skyriuje (Vilniaus g. 8, 306 kab.) iki lapkričio 30 d.  Išsamiau »

Lietuvos bankas ragina įmones neatidėlioti pasirengimo apsirūpinti grynaisiais eurais

Siekiant kuo sklandesnės veiklos po euro įvedimo, grynuosius pinigus naudojančioms prekybos ir paslaugų įmonėms ypač svarbu grynaisiais eurais apsirūpinti iš anksto. Įvertinus įmonės grynųjų pinigų poreikį, raginama vėliausiai iki lapkričio vidurio kreiptis į komercinį banką dėl grynųjų eurų gavimo (jei dar to nepadarėte). Išankstinį įmonių aprūpinimą eurais komerciniai bankai pradės nuo gruodžio 1 d. – iki šios dienos įmonės turi susitarti su bankais ir pasirašyti išankstinio antrinio eurų banknotų ir monetų paskirstymo sutartį.  Išsamiau »

Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų naudojimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba informuoja, kad pastaruoju metu padažnėjo atvejai, kai žemės sklypų savininkai privačiuose žemės sklypuose kerta krūmus ir savaime užaugusius medžius teritorijose, kuriose pagal Lietuvos Respub  Išsamiau »

Pristatyta nauja ES finansavimo galimybė

        

Latvijos ir Lietuvos programa tęsia pasienio regionų bendradarbiavimo tradicijas. „Latvijos ir Lietuvos programai 2014-2020 m.“ finansuoti numatyta apie 52 mln. Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Paraiškų priėmimas planuojamas 2015 m. I ketvirtį.

Kviečiame rajono bendruomenes, NVO ir kitas organizacijas svarstyti idėjas paraiškų teikimui.  Išsamiau »

Teritorijų planavimo komisijos informacija

Teritorijų planavimo komisijos posėdis Nr. 20 vyks 2014-12-03 14 val., Kretingos r. savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga. Posėdyje privalo dalyvauti planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

Šiam posėdžiui pateikti planavimo dokumentai:

 

1. Žemės sklypo (kad. Nr. 5670/0002:394), Pryšmančių k., Kretingos r., detalusis planas.

2. Žemės sklypo (kad. Nr. 5670/0002:1), Vydmantų k., Kretingos r., detalusis planas.

 

 

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5660/0003:239), esančio Kretingos r. sav. Kretingos sen., Kretingsodžio k., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.  Išsamiau »

Baigta susipažinimas su projektiniais pasiūlymais procedūra

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą dėl numatomų maldos namų Kretingos m., Pasieniečių g. 23A statybos.  Išsamiau »

kelbiamas pakartotinis susipažinimas su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu

Informuojame, kad skelbiamas pakartotinis susipažinimas su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu. Viešo svarstymo procedūros buvo pradėtos 2014-07-09 iki 2014-07-25.

Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas Statybininkų g. 3 Kretingos m. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Parengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, parengti valstybinės reikšmės kelių Nr. 169 Skuodas – Plungė, Salantų miesto administracinėse ribose, Salantų m., Kretingos r. ir Nr. 226 Kartena – Kūlupėnai – Salantai, Salantų miesto teritorijoje (M.Valančiaus g., Turgaus a., Laivių g.) Salantų m., Kretingos r., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai.  Išsamiau »

Informacija apie statinio projektinius pasiulymus

Pastato – dengto turgelio, Turgaus a. 11A, Darbėnai, Kretingos r. sav., rekonstravimo į prekybos paskirties pastatą projektas. Projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie statinio: "Pastato – dengto turgelio, Turgaus a. 11A, Darbėnai, Kretingos r. sav., rekonstravimo į prekybos paskirties pastatą projektas. Projektiniai pasiūlymai", kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, parengus šio statinio projektinius pasiūlymus.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiamas, Padvaralio g. 11, Salantų m. Kretingos r. sav., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiamas, Liepų g. 5, Salantų m. Kretingos r.sav., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Skelbiamas parengto žemės sklypų detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis etapas

Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypų Valėnų k., Kretingos r. sav. (kad. Nr. 5617/004:173, plotas 1,0 ha ir 5617/004:174, plotas 1,0626) detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5670/0004:655), esančio Parąžės k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas Naujo gyvenimo g. 9, Lazdininkų k., Kretingos r. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-01-13)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-11-22)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-07-14)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-10-10)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-08-02)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-04-23)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-10-05)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-01-13)

 

 

Techninių specifikacijų projektai
2014-11-18

Nemokamo mokinių maitinimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklose paslaugų pirkimas

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. lapkričio 27 d. 16.30 val.  Išsamiau »

2014-11-18

Administracinio pastato J.Chodkevičiaus g. 10, Kretingos m., naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų) formavimo schemų ir kadastrinių bylų parengimas.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. lapkričio 27 d. 17.00 val.  Išsamiau »

2014-10-31

M. Daujoto vidurinės mokyklos Vilniaus g. 12/2, Kretingos m., kapitalinio remonto (avarinės būklės likvidavimo) darbai

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. lapkričio 10 d. 10.00 val.  Išsamiau »

2014-10-30

Kretingos rajono savivaldybės statinių bendrosios projekto ekspertizės ir dalinės projekto ekspertizės atlikimas

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. lapkričio 8 d. 16.00 val.  Išsamiau »

2014-10-23

Kretingos miesto J.Jablonskio gatvės nuo Vytauto g. iki Melioratorių g. rekonstrukcijos papildomi darbai.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. lapkričio 2 d. 10.00 val.  Išsamiau »

Vykdomi pirkimai
2014-11-03

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. lapkričio mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas)
Pirkimo objekto tipas (prekės, paslaugos ar darbai)
Pirkimo būdas
Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas (nurodomas Taisyklių punktas)
0,4 kV elektros energijos tiekimo orinės linijos ir metalinės atramos
Paslaugos
Apklausa
171; 172
Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio socialinio būsto Briedžio 2-8, Kretinga,  šildymo  įrengimas
Darbai
Apklausa
171; 172
Kretingos rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo socialinio būsto, esančio Laisvės g. 8-48, Kretingoje, langų su palangėmis iš lauko pusės ir balkono durų įrengimas
Darbai
Apklausa raštu
172 p.
„Šventosios“ būrelio medžioklės ploto vieneto plano patikslinimo pirkimas. Darbai Apklausa 171 p.
Žuvinimas ir medžiagos pirkimas Darbai Apklausa 171 p.
Autonominiai dūmų jutikliai Prekė Apklausa žodžiu 171. p., 173. p.
Gyvenamojo namo Trumpoji g. 4, Kretingos m., paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą projekto ir kadastrinės bylos parengimas Paslaugos Raštu 171; 174.1
Kretingos dvaro sodybos pastato-amatų centro Vilniaus g. 37, Kretingos m., rekonstravimo projekto parenimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas Darbai Supaprastintas atviras konkursas 99 p.
Kurmaičių, Rūdaičių, Nagarbos piliakalnių stendai ant aliuminio kompozito su spauda Prekės Žodinė apklausa 173, 173.1.
Autobokštelio paslaugos MB-410 KLM 742 Paslaugos Apklausa žodžiu 172;173.1
Kretinga-Salantai-Kretinga Paslaugos Apklausa žodžiu 172;173.1
Konferencijos dalyvių nuvežimo į Platelius ir parvežimo paslauga (55 vietų autobusu) 2014 m. lapkričio 6 d. Paslauga Apklausa 171 p.
Mobilusis telefonas NOKIA 515 Prekė Apklausa žodžiu 173.1
Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos sporto salės korpuso Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) papildomi statybos darbai Darbai Supaprastintas pirkimas apklausos būdu 102.16
Smėlio – druskos mišinys Prekė Apklausa žodžiu 173.1. p.
Konferencijos dalyvių maitinimas Plateliuose (preliminarus dalyvių skaičius 65)
2014 m. lapkričio 6 d.
Paslauga Apklausos 171 p.
Konferencijos dalyvių maitinimas Plateliuose (preliminarus dalyvių skaičius 40)
2014 m. lapkričio 7 d.
Paslauga Apklausos 171 p.
Salės nuoma konferencijai
2014 m. lapkričio 7 d.
Paslauga Apklausos 171 p.
Salės nuoma konferencijai Plateliuose
2014 m. lapkričio 6 d.
Paslauga Apklausos 171 p.
Projekto „Būk savanoris-keisk pasaulį“ fotonuotraukų filmo sukūrimas Paslaugos Apklausos 171 p.
Natūralus medus puodynėje Prekės Apklausa 171; 172
Šviestuvai, liuminescencinės lempos Prekės Apklausa 171; 172
Maitinimo paslauga Paslauga Žodžiu 171, 173.1.
Maitinimo paslauga Paslauga Žodžiu 171, 173.1.
Maitinimo paslauga Paslauga Žodžiu 171, 173.1.
Fotoalbumas „Neatrasta Lietuva“ - 20 vnt. Prekės Žodžiu 171., 173.1.
Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos pastato Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., Kretingos r., naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schemos ir kadastrinių bylų parengimas Paslaugos Raštu 171; 174.1
Vieno lauko treniruoklio („bėgimo takelio“) montavimo darbai prie I tvenkinio Paslaugos Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 173
Mokymai - „Įvadinio mokymo programa“ Paslauga Žodžiu 171., 173.1.
M.Daujoto vidurinės mokyklos Vilniaus g. 12/2, Kretingos m., kapitalinio remonto (avarinės būklės likvidavimo) darbai Darbai Supaprastintas pirkimas apklausos būdu 102.16 p.
Sniego valymo pirkimas paslauga Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Laikraščio Pajūrio Naujienos prenumerata paslauga Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Lankstinukų spausdinimas paslauga Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Kieto kuro katilo ir šildymo sistemos įrengimas Beržų g. 9, Lubių km., Kartenos sen. darbai Apklausa raštu 174.Apklausa raštu, neskelbiant viešai ir apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
174.1.preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 30 000 Lt be PVM;
Techninio projekto pirkimas dėl elektros linijos iškėlimo iš Kartenos kapinių teritorijos paslauga Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Paminklo Berekui Joselevičiui statyba Pabrėžos g. Kretingos m. Darbai Apklausa žodžiu 171; 175
Alyva Prekė Žodinė apklausa 173.1.
Durys Prekė Žodinė apklausa 173.1.
Elektros prekės gatvių apšvietimui Prekė Žodinė apklausa 173.1.
Suoliukai Prekės Žodinė apklausa 173, 173.1.
Mokslinės konferencijos „Vakarų Lietuvos piliakalnių ir gyvenviečių archeologiniai tyrinėjimai“ 2014 m. lapkričio 14-15 d. Kretingoje: reprezentavimas (užkandžiai, kava, arbata, gėlės, vaisiai) Paslaugos Apklausa 171 p.
Mokslinės konferencijos „Vakarų Lietuvos piliakalnių ir gyvenviečių archeologiniai tyrinėjimai“ 2014 m. lapkričio 14-15 d. Kretingoje: dalyvių ir svečių pamaitinimas vakaronėje ir išvykoje; Paslaugos Apklausa 171 p.
Mokslinės konferencijos „Vakarų Lietuvos piliakalnių ir gyvenviečių archeologiniai tyrinėjimai“ 2014 m. lapkričio 14-15 d. Kretingoje: penkių pranešėjų apgyvendinimo ir maitinimo. Paslaugos Apklausa 171 p.
Vazoninė gėlė Prekės Apklausa 171; 172
Muzikinis centras Prekė Žodinė apklausa 173.1.
Tepalai traktoriams ir mulčiuotuvo plaktukai Prekė Žodinė apklausa 173.1.
Vaza Prekė Žodinė apklausa 173.1.
Motopjūklo, valo, šalmų pirkimas Prekė Žodinė apklausa 173.1.
Prezidento A. Stulginskio paminklo rekonstrukcijos darbai Paslauga Žodinė apklausa 173.1.
Dialektinių pirštinių patikra Paslauga Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM;
Sniego valymo nuo kelių ir gatvių paslaugos Kretingos rajono Kūlupėnų seniūnijos teritorijoje : Aukštkalvių, Šatilgalio, Sauserių, Prystovų, Stropelių, Grabšyčių ir Kūlsodžio kaimai. Paslauga Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM
Sniego valymo nuo kelių ir gatvių paslaugos Kretingos r. Kūlupėnų seniūnijos teritorijoje :
Kūlupėnų (išskyrus gyvenvietę), Pipirų, Didžiųjų Žalimų, Tintelių, Šalyno ir Nasrėnų kaimai.
Paslauga Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM
Sniego valymo nuo kelių ir gatvių paslaugos Kretingos rajono Kūlupėnų seniūnijos teritorijoje : Kūlupėnų gyvenvietė ir Asteikių kaimas. Paslauga Apklausa žodžiu 173. Apklausa žodžiu, apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, kai:
173.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt be PVM
J. Jablonskio g., Kretingos m., rekonstrukcijos papildomi darbai, kurie nebuvo įrašyti į 2011-12-29 sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. S1-1025, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties įvykdymo Darbai Apklausa 102.16 p.
Paminklo perkėlimas Klaipėdos g., Kretingos m. darbai raštu 171; 174.1
Apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos įrengimas Paslauga Žodinė apklausa 171, 173.1
IP vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas Vilniaus g. 8, Kretinga, kieme Paslauga Žodinė apklausa 171, 173.1
Sniego valymas Paslaugos Apklausa raštu 171, 172
DPK akmens anglis Prekė Apklausa žodžiu 173.1
Autobokštelio nuoma su elektriku paslauga Apklausa žodžiu 173.2
Autobokštelio nuoma su elektriku paslauga Apklausa žodžiu 173.2
Autobokštelio nuoma su elektriku paslauga Apklausa žodžiu 173.2
Foto aparatas „Fujifilm Jx650“ Prekė Apklausa žodžiu 173.1
Vejapjovė CS-484-B Prekė Apklausa žodžiu 173.1
Vejapjovė 248-Clasic Prekė Apklausa žodžiu 173.1
Gyvatvorių žirklės Prekė Apklausa žodžiu 173.1
Krūmapjovė STIHL FS 260C-E Prekė Apklausa žodžiu 173.1
Laikraštis „Pajūrio naujienos“ Prekė Apklausa žodžiu 173.1
Laikraštis „Švyturys“ Prekė Apklausa žodžiu 173.1
Žoliapjovė traktoriukas Ariens 17,5 hp Prekė Apklausa žodžiu 173.1
Konsultavimo paslauga dėl pirkimo dokumentų parengimo ir viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo Sporto ir sveikatingumo pastato Savanorių g. 23A, Kretingos m., statybos darbams įsigyti Paslaugos Apklausa žodžiu 171 p.,173 p.
Autobokštelio paslauga Paslaugos Apklausa 171; 172
Langų keitimas Darbai Apklausa raštu  
Autobokštelio paslaugos MB-410 KLM 742
Paslaugos
Apklausa žodžiu
172;173.1
Kretinga-Salantai-Kretinga
Paslaugos
Apklausa žodžiu
172;173.1
Motopjūklo paslauga
Paslaugos
Apklausa žodžiu
172;173.1
Vairo kolonėlė
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Tepalas M10 g2k
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Aušinimo skystis 35o 5l
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Hidraulinis tepalas mg E46
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Dildė STIHL 4mm
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Žieminis skystis langams NANO 25
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Ledo grandiklis-šepetys
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Auto šampūnas „Urtle max“
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Universali kempinė
Prekės
Apklausa žodžiu
172;173.1
Mokyklų socialinių pedagogų (20 asm.) maitinimas popietės metu 2014-12-05 Paslauga Apklausos 171 p.
Raštinės reikmenys Prekės Apklausa raštu 175 p.
Garažų paskirties pastatų Vilniaus g. 6, Kretingos m., griovimo darbai Darbai Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171 ir 176 p.
Vertikalios žaliuzės Prekės Apklausa žodžiu 173, 173.1
 Išsamiau »
2014-10-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. spalio mėn.

 Išsamiau »
2014-09-01

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. rugsėjo mėn.

 Išsamiau »
2014-08-05

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. rugpjūčio mėn.

 Išsamiau »
2014-07-01

Informacija apie pradedamus pirkimus 2014 m. liepos mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį
2014-11-03

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. lapkričio mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra sutarties vertė litais (su PVM) Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Lt)
Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio socialinio būsto Briedžio 2-8, Kretinga, šildymo įrengimas UAB „Kretingos santechnika“ 6343,36 Mažiausia kaina  
„Šventosios“ būrelio medžioklės ploto vieneto plano patikslinimo pirkimas VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas 2 000 Lt Pasiūlyta mažiausia kaina  
Žuvinimas ir medžiagos pirkimas UAB „Kintai“ 8977,12 Pasiūlyta mažiausia kaina  
Autonominiai dūmų jutikliai UAB „Agesina GTC“ 980,00 Mažiausia prekės kaina  
Kurmaičių, Rūdaičių, Nagarbos piliakalnių stendai ant aliuminio kompozito su spauda T. Jokšo reklamos įmonė 1050,00 Geriausia kaina  
Padangos UAB Skuodo žemės ūkio technika 430,00 Mažiausia kaina  
Konferencijos dalyvių nuvežimo į Platelius ir parvežimo paslauga (55 vietų autobusu) 2014 m. lapkričio 6 d. UAB Kretingos autobusų parkas 529,50 Optimaliausias variantas  
Smėlio – druskos mišinys V. Į. ,,Klaipėdos regiono keliai“ 1206,64 Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas  
Salės nuoma konferencijai Plateliuose
2014 m. lapkričio 6 d.
UAB „Vanagėliai“ 150,00 Lt Mažiausia kaina  
Salės nuoma konferencijai Plateliuose
2014 m. lapkričio 7 d.
UAB „Vanagėliai“ 150,00 Lt Mažiausia kaina  
Konferencijos dalyvių maitinimas Plateliuose (preliminarus dalyvių skaičius 65, 1 asm.kaina 34,00 Lt)
2014 m. lapkričio 6 d.
UAB „Vanagėliai“ 2210,00 Lt Mažiausia kaina  
Konferencijos dalyvių maitinimas Plateliuose (preliminarus dalyvių skaičius 40, 1 asm. kaina 39,00Lt)
2014 m. lapkričio 7 d.
UAB „Vanagėliai“ 1560,00 Lt Mažiausia kaina  
Projekto „Būk savanoris-keisk pasaulį“ fotonuotraukų filmo sukūrimas Egidijus Bačėnas 150,00 Mažiausia kaina  
Gyvenamojo namo Trumpoji g. 4, Kretingos m., paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą projekto ir kadastrinės bylos parengimas UAB „Kryžkelės projektai“ 2500,00 Mažiausia kaina  
Kretingos rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo socialinio būsto, esančio Laisvės g. 8-48, Kretingoje, langų su palangėmis iš lauko pusės bei balkono durų įrengimo darbai. UAB „Larnetos langai“ 4525,00 Mažiausia kaina  
Natūralus medus puodynėje Violetos Šedienės bitynas 38,00 Mažiausia kaina  
Šviestuvai, liuminescencinės lempos Kretingos vartotojų kooperatyvas 95,35 Mažiausia kaina  
Maitinimo paslauga Viešoji įstaiga „Kretingos maistas“ 141,00 Lt Mažiausia kaina  
Maitinimo paslauga Viešoji įstaiga „Kretingos maistas“ 55,82 Mažiausia kaina  
Maitinimo paslauga UAB „Žibosa“ 300,00 Mažiausia kaina  
Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos sporto salės korpuso Vilniaus g. 12/ Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) papildomi statybos darbai UAB „Ringesta“ 84 578,70 Lt Mažiausia kaina  
Fotoalbumas “Neatrasta Lietuva “ - 20 vnt. Pardavėjas Kęstutis Fedirka 1000,00 Lt Mažiausia kaina  
Vieno lauko treniruoklio („bėgimo takelio“) montavimo darbai prie I tvenkinio SĮ „Kretingos komunalininkas“ 298,08 Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
Mokymai- „Įvadinio mokymo programa“ Klaipėdos valstybinė kolegija mokymo ir paslaugų centras 4000,00 Lt Mažiausia kaina  
Edukacinės išvykos „Mokinių ugdymo karjerai patirtis Švedijos ir Estijos ugdymo įstaigose“ organizavimas 38 asmenims 2014 m. lapkričio 30-gruodžio 2 d. UAB „Kelionių laikas“ 13870,00 Optimaliausias variantas  
Paminklo Berekui Joselevičiui statyba Pabrėžos g. Kretingos m. UAB „Kreti“ 11987,35 Lt Pirkimas iš vienintelio šaltinio  
Alyva UAB ,,Lukoil Baltija“ 64,00 Pasiūlė mažiausią kainą  
Durys UAB ,,Viltauta“ 1300,00 Pasiūlė mažiausią kainą  
Elektros prekės gatvių apšvietimui UAB ,,Dogas“ 3000,00 Pasiūlė mažiausią kainą  
Suoliukai UAB „P. Varkojis ir Ko“ 500,00 Geriausia kaina  
Muzikinis centras UAB ,,Avitelos prekyba“ 980,78 Pasiūlė mažiausią kainą  
Tepalai traktoriams ir mulčiuotuvo plaktukai UAB ,,Lytagra“ 319,59 Pasiūlė mažiausią kainą  
Vaza A. Juškos įmonė ,,Aurilė“ 99,00 Pasiūlė mažiausią kainą  
Motopjūklo, valo, šalmų pirkimas A. Litvino įmonė 1483,31 Pasiūlė mažiausią kainą  
Prezidento A. Stulginskio paminklo rekonstrukcijos darbai UAB ,,Kreti“ 5546,95 Pasiūlė mažiausią kainą  
Kieto kuro katilo ir šildymo sistemos įrengimas Beržų g. 9, Lubių km., Kartenos sen. UAB „Ecidė“ 14450,00 Mažiausia kaina  
Laikraščio Pajūrio Naujienos prenumerata UAB „Pajūrio naujienos“ 143,04 Mažiausia kaina  
Lankstinukų spausdinimas UAB „Vakarų spaustuvė“ 82,40 Mažiausia kaina  
Techninis projektas dėl elektros linijos iškėlimo iš Kartenos kapinių teritorijos IĮ Elektroomas 3500,00 Mažiausia kaina  
Konferencijos reprezentavimo paslaugos (užkandžiai, kava, arbata, vaisiai) pirkimas; R. Valentukonio įmonė 325,00 Lt Mažiausia kaina  
Konferencijos svečių apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos pirkimas; Kaimo turizmo sodyba „Vienkiemis" 1030,00 Lt Mažiausia kaina  
Konferencijos transporto paslaugos pirkimas. Kretingos autobusų parkas 330, 00 Lt Mažiausia kaina  
J. Jablonskio g., Kretingos m., rekonstrukcijos papildomi darbai, kurie nebuvo įrašyti į 2011-12-29 sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. S1-1025, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties įvykdymo UAB „Kamesta G“ 23782,37 Lt Mažiausia kaina  
Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos pastato Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., Kretingos r., naujų nekilnojamojo turto
kadastro objektų formavimo schemos ir kadastrinių bylų parengimas
UAB „Kartografiniai projektai“ 2800,00 Mažiausia kaina  
Paminklo perkėlimas Klaipėdos g., Kretingos m. UAB „Ringesta“ 4481,83 Mažiausia kaina  
M.Daujoto vidurinės mokyklos Vilniaus g. 12/2, Kretingos m., kapitalinio remonto (avarinės būklės likvidavimas) darbai UAB „Klaipėdos apdaila“ 670235,06 Lt Mažiausia kaina  
Apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos įrengimas UAB saugos tarnyba „Argus“ 3800,00 Mažiausia kaina  
IP vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas Vilniaus g. 8, Kretinga, kieme UAB saugos tarnyba „Argus“ 11939,07 Lt Mažiausia kaina  
Dialektinių pirštinių patikra UAB „Algrima“ 87,84 Lt Mažiausia kaina  
Sniego valymo pirkimas Saulius Gaudutis Ir Petras Šiaulys 1 val. įkainis 120,00 Lt. Mažiausia kaina  
Sniego valymas ŽŪB „Agroservisas“ 121,00 Lt/val. Geriausia kaina  
DPK akmens anglis UAB „Skuodo anglis“ 2575,00 Lt Mažiausia kaina  
Autobokštelio nuoma su elektriku SĮ „Kretingos komunalininkas“ 768,04 Lt Mažiausia kaina  
Autobokštelio nuoma su elektriku SĮ „Kretingos komunalininkas“ 808,84 Lt Mažiausia kaina  
Autobokštelio nuoma su elektriku SĮ „Kretingos komunalininkas“ 608,33 Lt Mažiausia kaina  
Foto aparatas „Fujifilm Jx650“ E. Stasiulaičio prekybos įmonė 280,00 Mažiausia kaina  
Vejapjovė CS-484-B A.Litvino įmonė 840,00 Lt Mažiausia kaina  
Vejapjovė 248-Clasic A.Litvino įmonė 1660,00 Lt Mažiausia kaina  
Gyvatvorių žirklės A.Litvino įmonė 500,00 Lt Mažiausia kaina  
Krūmapjovė STIHL FS 260C-E A.Litvino įmonė 2000,00 Lt Mažiausia kaina  
Laikraštis „Pajūrio naujienos“ UAB „Pajūrio naujienos“ 143,04 Lt Mažiausia kaina  
Laikraštis „Švyturys“ UAB „Švyturio laikraštis“ 117,48 Lt Mažiausia kaina  
Žoliapjovė traktoriukas Ariens 17,5 hp A.Litvino įmonė 5500,00 Lt Mažiausia kaina  
Konferencijoje „Vakarų Lietuvos piliakalnių ir gyvenviečių archeologiniai tyrinėjimai“ 2014 m. lapkričio 14 – 15 d. Kretingoje:
pranešimas „Vytautas Daugudis. Tarp archeologijos populiarinimo ir akademiškumo“
Prof., habil. dr. Algirdas Girininkas,
Klaipėdos universitetas
220,00Lt Autorystė  
Pranešimas „Palangos senovės gyvenviečių archeologiniai tyrinėjimai“ Akademikas, prof., habil. dr. Vladas Žulkus Klaipėdos universitetas 220,00Lt Autorystė  
Pranešimas „Vytautas Daugudis – archeologijos populiarintojas“ Dr. Valdemaras Šimėnas 130,00Lt Autorystė  
Žemės sklypų Kartenos mstl., Kartenos sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektų parengimas UAB „Lyderio grupė“ 6000,00 Lt Mažiausia kaina  
Kretingos dvaro sodybos pastato-amatų centro Vilniaus g. 37, Kretingos m., rekonstravimo projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas UAB „Pamario restauratorius“ 539800,00 Lt Mažiausia kaina  
Leidinio (knygos) „Archeologas Vytautas Daugudis“ išleidimas. Leidinio maketavimas ir viršelio apipavidalinimas, tekstų koregavimas S. Jokužio leidykla-spaustuvė 2289,00 Lt Mažiausia kaina  
Sniego valymo nuo kelių ir gatvių paslaugos Kretingos rajono Kūlupėnų seniūnijos teritorijoje : Kūlupėnų gyvenvietė ir Asteikių kaimas. Kazimieras Budrys 10000,00 Pirkimas iš vieno tiekėjo  
Sniego valymo nuo kelių ir gatvių paslaugos Kretingos rajono Kūlupėnų seniūnijos teritorijoje : Aukštkalvių, Šatilgalio, Sauserių, Prystovų, Stropelių, Grabšyčių ir Kūlsodžio kaimai. Pranas Benetis 10000,00 Pirkimas iš vieno tiekėjo  
Sniego valymo nuo kelių ir gatvių paslaugos Kretingos r. Kūlupėnų seniūnijos teritorijoje: Kūlupėnų (išskyrus gyvenvietę), Pipirų, Didžiųjų Žalimų, Tintelių, Šalyno ir Nasrėnų kaimai. Vytautas Daugintis 10000,00 Pirkimas iš vieno tiekėjo  
Konsultavimo paslauga dėl pirkimo dokumentų parengimo ir viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo Sporto ir sveikatingumo pastato Savanorių g. 23A, Kretingos m., statybos darbams įsigyti UAB „Teisa“ 1210,00 Lt Mažiausia kaina  
0,4 kV elektros energijos tiekimo orinės linijos ir metalinės atramos
AB „LESTO“
1822,36
Mažiausia kaina
-
Vazoninė gėlė
J. Petrauskienės prekybos įmonė
150,00
Mažiausia kaina
-
Autobokštelio paslauga
Mantas Lapinskas dirbantis pagal nuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą
1200,00
Mažiausia kaina
-
Langų keitimas G.Jonausko įmonė 19900,00 Apklausa raštu  
Autobokštelio MB-410 KLM 742
SĮ „Kretingos komunalininkas“
39,39
Mažiausia kaina
 
Kretinga-Salantai-Kretinga
SĮ „Kretingos komunalininkas“
3,40
Mažiausia kaina
 
Motopjūklo paslauga
SĮ „Kretingos komunalininkas“
53,16
Mažiausia kaina
 
Vairo kolonėlė T30 40 001
UAB Skuodo žęmės ūkio technika
485,00
Mažiausia kaina
 
Tepalas M10 g2k
Antano Piluckio įmonė
175,00
Mažiausia kaina
 
Aušinimo skystis 35o 5l
Antano Piluckio įmonė
16,50
Mažiausia kaina
 
Hidraulinis tepalas mg E46
Antano Piluckio įmonė
28,00
Mažiausia kaina
 
Dildė STIHL 4mm
Antano Piluckio įmonė
8,00
Mažiausia kaina
 
Žieminis skystis langams NANO 25
Antano Piluckio įmonė
18,00
Mažiausia kaina
 
Ledo grandiklis-šepetys
Antano Piluckio įmonė
14,80
Mažiausia kaina
 
Auto šampūnas „Urtle max“
Antano Piluckio įmonė
8,50
Mažiausia kaina
 
Universali kempinė
Antano Piluckio įmonė
3,80
Mažiausia kaina
 
Mokyklų socialinių pedagogų (20 asm.) maitinimas popietės metu 2014-12-05 VšĮ Kretingos maistas 382,78 Mažiausia kaina  
Garažų paskirties pastatų Vilniaus g. 6, Kretingos m. griovimo darbai UAB „Kelveda“ 58 080,00 Lt Mažiausia kaina  
Vertikalios žaliuzės G.Jonausko įmonė 1340,00 Apklausa žodžiu  
 Išsamiau »
2014-10-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. spalio mėn.

 Išsamiau »
2014-09-01

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. rugsėjo mėn.

 Išsamiau »
2014-08-05

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. rugpjūčio mėn.

 Išsamiau »
2014-07-01

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2014 m. liepos mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie sudarytas sutartis
2014-11-03

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. lapkričio mėn.

Pirkimo objektas (pavadinimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė sutarties vertė litais (su PVM) Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Lt)
Autonominiai dūmų jutikliai UAB „Agesina GTC“ 980,00  
Kurmaičių, Rūdaičių, Nagarbos piliakalnių stendai ant aliuminio kompozito su spauda. T. Jokšo reklamos įmonė 1050,00  
Padangos 6,50-16 JA275 UAB Skuodo žemės ūkio technika 430,00  
Smėlio – druskos mišinys V. Į. ,,Klaipėdos regiono keliai“ 1206,64  
Natūralus medus puodynėje Violetos Šedienės bitynas 38,00  
Šviestuvai, liuminescencinės lempos Kretingos vartotojų kooperatyvas 95,35  
Maitinimo paslauga Viešoji įstaiga „Kretingos maistas“ 141,00  
Maitinimo paslauga Viešoji įstaiga „Kretingos maistas“ 55,82  
Maitinimo paslauga UAB „Žibosa“ 300,00  
Fotoalbumas „Neatrasta Lietuva“ - 20 vnt. Pardavėjas Kęstutis Fedirka 1000,00 Lt  
Vieno lauko treniruoklio („bėgimo takelio“) montavimo darbai prie I tvenkinio SĮ „Kretingos komunalininkas“ 298,08  
Mokymai -„Įvadinio mokymo programa“ Klaipėdos valstybinė kolegija mokymo ir paslaugų centras 4000,00  
Alyva UAB ,,Lukoil Baltija“ 64,00  
Durys UAB ,,Viltauta“ 1300,00  
Elektros prekės gatvių apšvietimui UAB ,,Dogas“ 3000,00  
Suoliukai UAB „ P. Varkojis ir Ko“ 500,00  
Muzikinis centras UAB ,,Avitelos prekyba“ 980,78  
Tepalai traktoriams ir mulčiuotuvo plaktukai UAB ,,Lytagra“ 319,59  
Vaza A. Juškos įmonė ,,Aurilė“ 99.00  
Motopjūklo, valo, šalmų pirkimas A. Litvino įmonė 1483,31  
Prezidento A. Stulginskio paminklo rekonstrukcijos darbai UAB ,,Kreti“ 5546,95  
Kieto kuro katilo ir šildymo sistemos įrengimas Beržų g. 9, Lubių km., Kartenos sen. UAB „Ecidė“ 14450,00  
Lankstinukų spausdinimas UAB „Vakarų spaustuvė“ 82,40  
Laikraščio Pajūrio Naujienos prenumerata UAB „Pajūrio naujienos“ 143,04  
Techninis projektas dėl elektros linijos iškėlimo iš Kartenos kapinių teritorijos IĮ Elektroomas 3500,00  
Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos sporto salės korpuso Vilniaus g. 12/Žemaitės al.2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) papildomi statybos darbai UAB „Ringesta“ 84578,70 Lt  
Paminklo Berekui Joselevičiui statyba Pabrėžos g. Kretingos m. UAB „Kreti“ 11987,35 Lt  
Gyvenamojo namo Trumpoji g. 4, Kretingos m., paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą projekto ir kadastrinės bylos parengimas UAB „Kryžkelės projektai“ 2500,00  
J. Jablonskio g., Kretingos m., rekonstrukcijos papildomi darbai, kurie nebuvo įrašyti į 2011-12-29 sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. S1-1025, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties įvykdymo UAB „Kamesta G“ 23782,37 Lt  
Apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos įrengimas UAB saugos tarnyba „Argus“ 3800,00  
IP vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas Vilniaus g. 8, Kretinga, kieme UAB saugos tarnyba „Argus“ 11939,07 Lt  
Dialektinių pirštinių patikra UAB „Algrima“ 87,84  
Sniego valymo pirkimas Saulius Gaudutis ir Petras Šiaulys
 
1 val. įkainis 120,00 Lt.  
Sniego valymas ŽŪB „Agroservisas“ 121,00 Lt/val.  
DPK akmens anglis UAB „Skuodo anglis“ 2575,00 Lt  
Autobokštelio nuoma su elektriku SĮ „Kretingos komunalininkas“ 768,04 Lt  
Autobokštelio nuoma su elektriku SĮ „Kretingos komunalininkas“ 808,84 Lt  
Foto aparatas „Fujifilm Jx650“ E. Stasiulaičio prekybos įmonė 280,00  
Vejapjovė CS-484-B A.Litvino įmonė 840,00 Lt  
Vejapjovė 248 –Clasic A.Litvino įmonė 1660,00 Lt  
Gyvatvorių žirklės A.Litvino įmonė 500,00 Lt  
Krūmapjovė STIHL FS 260C-E A.Litvino įmonė 2000,00 Lt  
Laikraštis „Pajūrio naujienos“ UAB „Pajūrio naujienos 143,04 Lt  
Laikraštis „Švyturys“ UAB „Švyturio laikraštis“ 117,48 Lt  
Žoliapjovė traktoriukas Ariens 17,5 hp A.Litvino įmonė 5000,00 Lt  
Žemės sklypų Kartenos mstl., Kartenos sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektų parengimas UAB „Lyderio grupė“ 6000,00 Lt  
M.Daujoto vidurinės mokyklos Vilniaus g. 12/2, Kretingos m., kapitalinio remonto (avarinės būklės likvidavimo) darbai UAB „Klaipėdos apdaila“ 670235,06 Lt  
Konferencijoje „Vakarų Lietuvos piliakalnių ir gyvenviečių archeologiniai tyrinėjimai“ 2014 m. lapkričio 14 – 15 d. Kretingoje: pranešimas „Vytautas Daugudis. Tarp archeologijos populiarinimo ir akademiškumo“ Prof., habil. dr. Algirdas Girininkas, Klaipėdos universitetas 220,00Lt  
Konferencijoje „Vakarų Lietuvos piliakalnių ir gyvenviečių archeologiniai tyrinėjimai“ 2014 m. lapkričio 14 – 15 d. Kretingoje: pranešimas „Palangos senovės gyvenviečių archeologiniai tyrinėjimai“ Akademikas, prof., habil. dr. Vladas Žulkus Klaipėdos universitetas  220,00Lt  
Konferencijoje „Vakarų Lietuvos piliakalnių ir gyvenviečių archeologiniai tyrinėjimai“ 2014 m. lapkričio 14 – 15 d. Kretingoje: pranešimas „Vytautas Daugudis – archeologijos populiarintojas“ Dr. Valdemaras Šimėnas Vilniaus universitetas  130,00Lt  
Leidinio (knygos) „Archeologas Vytautas Daugudis“ išleidimas S. Jokužio leidykla-spaustuvė 2289,00 Lt  
Sniego valymo nuo kelių ir gatvių paslaugos Kretingos rajono Kūlupėnų seniūnijos teritorijoje: Aukštkalvių, Šatilgalio, Sauserių, Prystovų, Stropelių, Grabšyčių ir Kūlsodžio kaimai. Pranas Benetis 10000,00  
Sniego valymo nuo kelių ir gatvių paslaugos Kretingos rajono Kūlupėnų seniūnijos teritorijoje: Kūlupėnų gyvenvietė ir Asteikių kaimas. Kazimieras Budrys 10000,00  
Sniego valymo nuo kelių ir gatvių paslaugos Kretingos r. Kūlupėnų seniūnijos teritorijoje: Kūlupėnų (išskyrus gyvenvietę), Pipirų, Didžiųjų Žalimų, Tintelių, Šalyno ir Nasrėnų kaimai. Vytautas Daugintis 10000,00  
Paminklo pastatyto „Laisvės fabriko“ 50 metų jubiliejaus proga perkėlimas Klaipėdos g. 127, Kretingos m. UAB “Ringesta“ 4481,83  
Konferencijos reprezentavimo paslaugos (užkandžiai, kava, arbata, vaisiai) pirkimas R. Valentukonio įmonė 325,00 Lt  
Konferencijos svečių apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos pirkimas Kaimo turizmo sodyba „Vienkiemis" 1030,00 Lt  
Konferencijos transporto paslaugos pirkimas Kretingos autobusų parkas 323,07 Lt  
Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio socialinio būsto Briedžio 2-8, Kretinga,  šildymo  įrengimas
UAB „Kretingos santechnika“
6343,36
-
Kretingos rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo socialinio būsto, esančio Laisvės g. 8-48, Kretingoje, langų su palangėmis iš lauko pusės ir balkono durų įrengimas
UAB „Larnetos langai“
4525,00
-
0,4 kV elektros energijos tiekimo orinės linijos ir metalinės atramos
AB „LESTO“
1822,36
-
Vazoninė gėlė
J. Petrauskienės prekybos įmonė
150,00
 
Langų keitimas G.Jonausko įmonė 19900,00  
Autobokštelio MB-410 KLM 742
SĮ „Kretingos komunalininkas“
39,39
 
Kretinga-Salantai-Kretinga
SĮ „Kretingos komunalininkas“
3,40
 
Motopjūklo paslauga
SĮ „Kretingos komunalininkas“
53,16
 
Vairo kolonėlė T30 40 001
UAB Skuodo žęmės ūkio technika
485,00
 
Vairo kolonėlė T30 40 001
UAB Skuodo žęmės ūkio technika
485,00
 
Vertikalios žaliuzės G.Jonausko įmonė 1340,00  
 Išsamiau »
2014-10-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. spalio mėn.

 Išsamiau »
2014-09-01

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. rugsėjo mėn.

 Išsamiau »
2014-08-05

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. rugpjūčio mėn.

 Išsamiau »
2014-07-01

Informacija apie sudarytas sutartis 2014 m. liepos mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie neįvykusius pirkimus
Paskelbta
2012-09-25

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-08-17

Neįvykęs supaprastintas atviras konkursas „Ilgalaikės banko paskolos pirkimas“

 Išsamiau »
2012-07-17

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Lauko treniruoklių komplektai“

 Išsamiau »
2012-05-08

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Transporto priemonių draudimo paslaugų pirkimas“

 Išsamiau »
2012-04-20

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Akmenės g. Kretingos m., lietaus nuotekų tinklų nuo Birutės g. iki sklypo Nr. 7 pabaigos statybos ir gatvės atkarpos nuo Birutės g. iki sklypo Nr. 11 rekonstravimo darbai“

 Išsamiau »

 

Planuojami pirkimai

Viešųjų pirkimų skelbimų (iki 2011-12-30) archyvas